Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Publikace / Seminář „Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika“

Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, místnost 108 (Státní akta) 8. dubna 2010, 14:00 – 17:30

Pozvánky byly rozeslány 11.-12. 3. 2010. Dne 24. 3. skončila rezervace míst pro oficiálně pozvané hosty a byla zahájena registrace dalších zájemců. Ke dni 28. 3. je již kapacita sálu zcela zaplněna a další zájemci mohou být zapsáni pouze na list náhradníků. Organizátoři vyzývají zaregistrované účastníky, kteří by zjistili, že nemohou seminář navštívit, aby svoji registraci včas zrušili a tím umožnili přihlášení dalším zájemcům.

Uzávěrka všech přihlášek/změn v registracích je 2. dubna 2010. Zaregistrovaným účastníkům budou nejpozději dne 1. dubna rozeslány pokyny pro účastníky. Doporučený čas příchodu na seminář je mezi 13:05-13:30 hodin.

Seminář „Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika“

Kde / kdy

Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, místnost 108 (Státní akta)
8. dubna 2010, 14:00 – 17:30

Pořadatel a záštita

Pořádá Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pod záštitou poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR MUDr. Mgr. Ivana Langera a děkana 1. LF UK v Praze prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA.

Program

 1. Přivítání, úvod, souhrn programu a účelu semináře: MUDr. Mgr. Ivan Langer (5 minut)
 2. Úvodní slovo: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (5 minut)
 3. Léčba konopím a deriváty z konopí a její možné vedlejší účinky: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. a doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (Centrum adiktologie; 15 + 10 minut prezentace + 5 minut diskuse)
 4. Současné směry ve výzkumu léčby konopím a konopnými látkami; praktické aspekty léčby konopím v Izraeli: prof. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc., Dr. h. c. (Hebrejská univerzita, Jeruzalém; 30 + 10 minut)
 5. Právní aspekty možného využití konopí pro léčebné účely v ČR: JUDr. Petr Zeman, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci; 20 + 5 minut)
 6. Konopné látky jako léčiva – Historie a status quo v ČR, požadavky pro registraci a možná úskalí: RNDr. Martin Beneš (Státní ústav pro kontrolu léčiv, ředitel; 15 + 10 minut)
 7. Léčba konopím a konopnými látkami z pohledu zákona č.167/1998 Sb.: RNDr. Eva Marešová (Inspektorát omamných a psychotropních látek Ministerstva zdravotnictví ČR, ředitelka; 10 + 5 minut)
 8. Kanabinoidy a jejich experimentální a léčebné použití v neurologii v ČR – krátký souhrn: MUDr. Iveta Nováková (Neurologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; 20 + 5 minut)
 9. Neurodegenerativní onemocnění a konopí v očích pacientů: Martina Kafková (eReSka – volné sdružení nemocných roztroušenou sklerózou; 15 + 5 minut)
 10. Diskuse (30 minut)
 11. Souhrn příspěvků a diskuse: PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. (10 minut)

Abstrakta jednotlivých příspěvků, powerpointové prezentace a stenografický přepis semináře budou spolu se stručným souhrnem průběhu zveřejněny na stránkách Centra adiktologie a na webu poslance Ivana Langera.

Centrum adiktologie je odborným pracovištěm Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ve výzkumu se zaměřuje na zkoumání užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření závislého chování, a na výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených. Jádro činnosti Centra adiktologie zahrnují zejména tři oblasti: (i) vysokoškolská výuka, (ii) výzkum a vývoj a (iii) tvorba programu celoživotního vzdělávání pro profesionály v oboru. Vedoucí Centra adiktologie, doc. MUDr. Michal Miovský, Ph.D., byl editorem monografie „Konopí a konopné drogy – adiktologické kompendium,“ která představuje v českém prostředí unikátní souhrn znalostí daného tématu.


Seminář „Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika“.pdf (332.80kB)
Pozvánka na seminář.pdf (30.42kB)
Abstrakt: JUDr. Petr Zeman, Ph.D.: Právní aspekty možného využití konopí pro léčebné účely v ČR.pdf (76.01kB)
Abstrakt: prof. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc., Dr. h. c. (Hebrejská univerzita, Jeruzalém): Současné směry ve výzkumu léčby konopím a konopnými látkami; praktické aspekty léčby konopím v Izraeli.pdf (112.92kB)
Abstrakt: RNDr. Eva Marešová (Inspektorát omamných a psychotropních látek Ministerstva zdravotnictví ČR, ředitelka): Léčba konopím a konopnými látkami z pohledu zákona č.167/1998 Sb..pdf (74.31kB)
Abstrakt: MUDr. Iveta Nováková (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze): Kanabinoidy a jejich experimentální a léčebné použití v neurologii v ČR.pdf (254.88kB)
Abstrakt: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. a doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (Centrum adiktologie): Léčba konopím a deriváty z konopí a její možné vedlejší účinky.pdf (335.61kB)
Abstrakt: Martina Kafková (eReSka – volné sdružení nemocných roztroušenou sklerózou): Neurodegenerativní onemocnění a konopí v očích pacientů.pdf (208.35kB)
Abstrakt: • RNDr. Martin Beneš (ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv): Konopné látky jako léčiva – Historie a status quo v ČR, požadavky pro registraci a možná úskalí.pdf (114.67kB)
Prezentace: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. a doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (Centrum adiktologie): Léčba konopím a deriváty z konopí a její možné vedlejší účinky .pdf (414.39kB)
Prezentace: prof. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc., Dr. h. c. (Hebrejská univerzita, Jeruzalém): Současné směry ve výzkumu léčby konopím a konopnými látkami; praktické aspekty léčby konopím v Izraeli .pdf (5.40MB)
Prezentace: JUDr. Petr Zeman, Ph.D.: Právní aspekty možného využití konopí pro léčebné účely v ČR.pdf (222.07kB)
Prezentace: RNDr. Martin Beneš (ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv): Konopné látky jako léčiva – Historie a status quo v ČR, požadavky pro registraci a možná úskalí.pdf (508.84kB)
Prezentace: MUDr. Iveta Nováková (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze): Kanabinoidy a jejich experimentální a léčebné použití v neurologii v ČR.pdf (3.44MB)
Prezentace: Martina Kafková (eReSka – volné sdružení nemocných roztroušenou sklerózou): Neurodegenerativní onemocnění a konopí v očích pacientů.pdf (357.25kB)
Tisková zpráva – Parlamentní seminář ukázal cesty k zavedení léčby konopím v ČR.pdf (491.72kB)
Perspektivy léčby konopím - přepis celého semináře.pdf (512.16kB)
 

 

Každý z nás má právo na svůj názor