Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Publikace

Píši rád. Jednak mi to umožňuje předložit svoje myšlenky a názory bez zkreslujících prostředníků. A také mohu s odstupem času sledovat, jak jsem se změnil já a jak se změnil svět kolem mě.

MVČR, osobní

USNESENÍ NS ve věci Krakatice
MAFRA a.s.

ROZSUDEK
MAFRA a.s.

ZÁVĚREČNÝ NÁVRH ŽALOBCE
před v pořadí druhým rozsudkem soudu prvního stupně

Seminář „Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika“
Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, místnost 108 (Státní akta) 8. dubna 2010, 14:00 – 17:30

Nastavili jsme laťku
Shrnutí hlavních projektů Ministerstva vnitra za působení ministra vnitra Ivana Langera

Strategie boje proti extremismu
Extremismus má živnou půdu v nevědomí, nedostatečné informovanosti a z toho plynoucího předkládání jednoduchých řešení. Nemůžeme se zaměřovat pouze na důsledky, ale musíme se více věnovat příčinám tohoto problému. Extremismus nemůže být tolerovanou součástí demokratické společnosti.

Odposlechy 2008 - tisková zpráva
I v roce 2008 pokračoval pokles počtu nasazených odposlechů, zkrátila se doba, po jakou je lidem zasahováno do jejich soukromí, policie přijala další opatření k ochraně dat.

2009 - Věci do sebe zapadají


Bezpečí na sportovních utkáních


Aktuální průběh Reformy Policie ČR.


Účet za druhý rok
Shrnutí dvou let ve funkci ministra vnitra, co se podařilo realizovat, co nás v nejbližší době čeká

Bezpečí na sportovních utkáních - Manuál pro fotbalové kluby
Kuchařka pro fotbalové kluby, jak zajistit spolu s dalšími partnery bezpečí na fotbalových stadionech

Dopravní čtyřlístek
Strategie Vlády ČR v oblasti bezpečnosti silníčního provozu (1. Prevence a výchova, 2. Srozumitelný a spravedlivý zákon, 3. Lepší silnice, 4. Kvalitní práce policie)

2. rok změn
Co nás čeká na Ministerstvu vnitra v roce 2008?

365 - První rok změn
Co se na Ministerstv vnitra povedlo za první rok našeho působení?

Analýza úkonů odposlech a záznam telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí
Komplexní analýzy odposlechů a sledování osob a věcí od roku 2006 (popis situace, právního stavu, problémy, se kterými se potýkáme a návrhy jejich řešení + detailní statistiky počtu odposlechů včetně vyhodnocení jejich efektivity)

eGovernment
Prosazování eGovernmentu v České republice, popis jednotlivých projektů (CzechPOINT, Komunikační infrastruktura veřejníé správy, eGovernment Act, Základní registry veřejné správy)

eGon slaví první narozeniny
Vše o projektu eGovernmentu v České republice během prvního roku života eGona

Projekt Otevřená minulost
Projekt na lepší poznání naší totalitní minulosti, její pochopení a možnost se s ní vypořádat (odtajnění a zveřejnění dokumentů StB, jejich digitalizace, systematické studium, příprava na zřízení ústavu paměti národa)

Strategie vlády v boji proti korupci na období 2006 ? 2011
Příčiny korupce, metody jejich řešení a hlavní principy boje proti korupci (3P ? prevence, průhlednost, postih) promítnuté do konkrétních návrhů

Reforma Policie České republiky
Vše k reformě Policie ČR - analýzy, diskuse, návrhy legislativní i nelegislativní povahy, jejich promítnutí do legislativních textů, schválené zákony

ODS

Kompletní program ODS volby 2010


Ivan Langer: Konference "10 let českého eGovernmentu", Praha 8. 4. 2010
Prezentace ke konferenci

ODS v boji proti korupci
Prezentace programu a kroků ODS v boji proti korupci na Fóru Hospodářských novin dne 1. 4. 2010

VIZE 2020
Pohled ODS na ČR do roku 2020 - hodnoty, cíle, cesty, jak k nim směřovat

Zlepšujeme ochranu obyvatelstva, Investujeme do záchranářů
Naplňování programu ODS na Ministerstvu vnitra v oblasti ochrany obyvatelska - Hasičského záchranného sboru, dobrovolných hasičů či Integrovaného záchranného systému

Společně pro Vaši bezpečnost a spravedlnost
Prezentace programu ODS v oblasti spravedlnosti a vnitra (jaro 2006)

ČSSD 2002 - 50 nesplněných slibů
Co ČSSD v roce 2002 naslibovala a co nakonec splnila?

Modrá šance pro slušné lidi - Moderní a bezpečný stát
Prezentace stavu ministerstva vnitra v oblasti vnitřní bezpečnosti i veřejné správy a návrhy ODS k řešení neuspokojivého stavu (2005)

Černá kniha hříchů ČSSD
Co nám přinesla vláda ČSSD v předchozích letech? (listopad 2005)

Korupce - Problém, který umíme řešit
Program ODS v boji protui korupci založený na principech 3P ? prevence, průhlednost, postih

Projekt CzechPOINT (červen 2006)
Projekt usnadnění komunikace občana s úřady. Konec obíhání po úřadech, konec čekání ve frontách!

Černá kniha policejních hříchů II
Problémy, které trápí Policii ČR, systémový pohled na nutné změny (2004)

Černá kniha policejních hříchů
Problémy, které trápí Policii ČR, systémový pohled na nutné změny (2003)

Strategie úspěchu
Jak dosáhnout úspěchu, vzdělávání jako základní stavební kámen

Cesta k úspěchu
Co všechno potřebuje demokratická strana k tomu, aby byla úspěšná

Svoboda a terorismus
Přepis přednášky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (duben 2004) do podoby publikace

Modrá šance pro slušné lidi - Moderní a bezpečný stát
Výchozí teze moderního demokratického státu, popis současného stavu, návrhy na řešení aktuálních problémů v oblasti bezpečnosti a veřejné správy (2004)

Racionální protidrogová politika
Odborný racionální pohled na drogovou problematiku, jaké negativní jevy s sebou přináší,jaké možnosti řešení se nabízejí, represe nesmí zůstat jedinou cestou

Průvodce muže těhotenstvím
Drobný příspěvek pro všechny informací chtivé muže, jak prožít, resp. přežít těhotenství a dožít se porodu a pro ženy, které mají zájem o sondu do duše prvorodícího muže

 

 

Každý z nás má právo na svůj názor