Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Vystoupení poslance Ivana Langera při projednávání vládního...

[01.01.1970]

Vystoupení poslance Ivana Langera při projednávání vládního návrhu zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navázal na své dva předřečníky při projednávání tohoto bodu, který má skutečně velmi velký možný dopad na oblast elektronických médií v České republice. Myslím, že stojí za to si říci, jak je to, jaký je vztah mezi regulací a elektronickými médii, kdy regulace má být, protože je důvodná, oprávněná a potřebná, a kdy naopak je regulace jako taková škodlivá. Myslím, že mezi námi není nikdo, který by brojil proti tomu, aby ve jménu regulace byla chráněna práva a soukromí občanů. K tomu slouží příslušné zákony, které umožňují, ať už je to tiskový zákon, občanský zákoník nebo trestní zákon, chránit ty, do jejichž soukromí a jejich individuálních práv bylo zasaženo, se bránit. V tomto smyslu věřím, že jsme všichni na jedné lodi a jsme přesvědčeni o tom, že tato regulace nejenom že je potřebná, ale že mnohdy stojí za to, zamyslet se nad tím, zda ji ještě nezpřísnit, neboť moc elektronických médií je taková, že dokážou mnohdy ne úmyslně, ale zasáhnout do životů lidí tak, že jsou z nich potom jen trosky.

Druhá oblast regulací by měla být regulace v rámci ochrany hodnot veřejného zájmu. I tuto regulaci náš právní řád zná, a proto jasně zapovídá šíření takových informací, takových hodnot, které jsou v rozporu například s tolerancí společnosti vůči lidem rozdílného náboženského vyznání, rozdílné barvy pleti, rozdílné sexuální orientace, neboť jsme se shodli na tom, že jsou tu hodnoty, které stojí zato ve veřejném zájmu oproti těm individuálním, aby byly chráněny.

A třetí výraznou hodnotou v oblasti médií obecně je ochrana plurality informací. Myslím, že je to jedna z nejdůležitějších hodnot, kterých jsme se dožili po listopadu 1989, tedy svobodně nejenom šířit, ale svobodně také přijímat informace. A pluralita informací bezprostředně souvisí i s pluralitou vlastnickou, protože je nanejvýsost jasné, že tam, kde se koncentruje majetek, tak tam hrozí i ohrožení plurality informační, pokud je ten majetek součástí industrie, která se obchodováním, získáváním a šířením informací zabývá.

V minulosti Poslanecká sněmovna udělala zásadní průlom v oblasti plurality informací. Vzpomeňte si na zákon, který umožnil přechod na digitální televizní vysílání, následně se nám podařilo ten špunt, který blokoval přechod z analogu na digitál, vytáhnout a otevřel se obrovský prostor pro firmy, televize, které dosud byly limitovány technologickým omezením pro to, aby s využitím nových technologií digitálního vysílání mohly vstoupit na trh, mohly šířit informace a tím jsme jen posílili informační pluralitu v naší zemi.

Posílili jsme ji také tím, že jsme změnili pozici regulátora státní instituce, který až dosud rozhodoval o tom, kdo může nebo nemůže vysílat. My jsme odebrali tuto kompetenci Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, protože technologie nám otevřely nový prostor a řekli jsme, že tato míra regulace, tento způsob regulace je zbytný. Nicméně narazili jsme na mezní bod a ten mezní bod říká, že stanovujeme ve jménu ochrany plurality informací zdi pro propojení vlastnické. Postavili jsme dvě zdi. Řekli jsme, že provozovatelem multiplexu v České republice by neměla být jedna jediná firma, protože provozovatel multiplexu stanovuje podmínky pro to, jaká televize, za jakých podmínek, v jakém rozsahu může vysílat. Řekli jsme, je to příliš velké riziko, kdyby se toto v tak malé zemi zkoncentrovalo pod jednu vlastnickou strukturu. Postavili jsme druhou zeď mezi provozovatelem sítě a provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání, protože jsme řekli, je příliš velké riziko, aby se koncentrovala vlastnická struktura a vlastnická moc i v této vertikále.

Bohužel v tomto návrhu zákona se ty zdi boří. A myslím si, že stojí za velmi pečlivé zvážení, zda tyto zdi skutečně zbořit chceme. Možná vám připadne z úst člověka, který se hlásí k liberálnímu vidění světa, poněkud absurdní, když hovořím o potřebě regulací, nicméně právě proto jsem své vystoupení strukturoval do těchto tří oblastí. Regulace ano tam, kde jde o ochranu práv a soukromí občanů. Regulace ano tam, kde jde o ochranu hodnot veřejného zájmu. Regulace hodnot tam, kde musíme chránit pluralitu informací.

A pokud se shodujeme alespoň na té třetí a poslední, potom bych vás chtěl poprosit, abychom tento návrh zákona vrátili do výboru a abychom mohli o tomto ještě diskutovat a případně se shodnout nebo neshodnout na tom, že nám toto nevadí, že se neobáváme, že s koncentrací vlastnictví může být ohrožena i informační pluralita a potom nechť Poslanecká sněmovna o tom rozhodne. Nicméně obávám se, že takto seriózní diskusi na výboru kolegové nevedli a myslím si, že za to stojí.

Proto mi dovolte, abych se přihlásil s podporou k návrhu pana kolegy Plevy o vrácení tohoto návrhu zákona výboru k novému projednání. Děkuji vám za pozornost.

MUDr. Mgr. Ivan Langer, Poslanecká sněmovna PČR, 5. února 2010