Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Interpelace poslance Davida Ratha ve věci státní správy

[01.01.1970]

Interpelace poslance Davida Ratha ve věci státní správy

Poslanec David Rath: Děkuji. Pane ministře, Vánoce už jsou dávno pryč, vánoční svátky, přesto mně připadá, že vy jste se ještě nevzpamatoval a stále nepracujete, protože nemám jiné racionální vysvětlení pro to, že neplníte zákonem uložené povinnosti, jinak bych si musel myslet, že to děláte snad z nějaké msty nebo škodolibosti nebo snahy se mstít. To bych při znalosti vaší povahy nikdy nepředpokládal v žádném případě.
Potřebuji se vás zeptat, proč jste stále nečinný při spolupodepsání jmenování nového ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje. My jsme se na vás obraceli v tomto případě už někdy v polovině prosince, kdy jste byl informován, že proběhlo přesně podle zákona výběrové řízení, starý ředitel odešel do důchodu, nový člověk byl vybrán řádně, splňuje odborné předpoklady a dostali jste veškeré informace o průběhu výběrového řízení. Zkoumali jste je prý velmi podrobně a stále nic. Ona by to byla docela legrace, kdyby vaše tato nečinnost, možná je to vědomá sabotáž a to by bylo horší. To by bylo pomalu na trestní stíhání, pane ministře, protože tím ohrožujete chod státní správy v celém kraji. Já nevím, jestli to víte, nebo vám to řekli vaši úředníci, ale už dnes mnoho měst a obcí ve středních Čechách nemohou mít tajemníka, protože ten musí být obdobně spolupodepsán ředitelem úřadu. Čili já jim sděluji, a když jich bude čím dál tím víc, aby chodili za vámi na ministerstvo, takže se pak nedivte, že tam budou klepat starostové a další a chtít po vás něco spolupodepsat. A totéž za vámi budu posílat i úředníky krajského úřadu, kteří budou k výkonu státní správy potřebovat nějaký akt ředitele úřadu. Tak doufám, že jim vyhovíte a že to budete řešit s nimi. Pokud by to trvalo dlouho, tak vás ubezpečuji, že na vás podám trestní oznámení za obecné ohrožení, protože ohrožujete chod jednoho z největších krajů České republiky. Tedy, pane ministře, prosím, začněte už konečně pracovat!


Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o respektování časového intervalu a stejně pana ministra Langera, který má pět minut k dispozici, aby reagoval na tuto interpelaci.


Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, dámy a pánové, pane hejtmane, mohu potvrdit, že 12. prosince požádal pan hejtman Středočeského kraje David Rath o udělení souhlasu se jmenováním ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje. Na základě nejistoty a pochybností o tom, zda proběhlo vše v rámci výběrového řízení dle zákona, požádalo Ministerstvo vnitra o doplnění této žádosti, o dokumentaci související s výběrovým řízením. Zaslané podklady týkající se výběrového řízení byly prověřeny z hlediska jejich souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících  územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Podstatnými dokumenty pro posouzení, zda výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem, byl také zápis z průběhu výběrového řízení, přihlášky uchazečů, doklad o sestavení výběrové komise a tabulkový přehled o splnění předpokladů a požadavků pro účast ve výběrovém řízení.
Mohu konstatovat, že výběrové řízení proběhlo v souladu s citovaným zákonem. Byla zjištěna pouze formální nepřesnost v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, které oproti součástem uvedeným v § 6 odst. 2 zákona o úřednících územních samosprávných celků neobsahovalo informaci o platové třídě odpovídající druhu práce. Nicméně toto pochybení nebo tato nepřesnost nebyla důvodem, nebo nebyla shledána natolik závažnou, že by mohla bránit udělení souhlasu se jmenováním, a proto 3. února 2009 jsem vyslovil souhlas s jmenováním ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ing. Petra Hostka.

Myslím si, že průběh prokázal užitečnost tohoto přístupu pro obě dvě strany. My máme jistotu, že vše proběhlo v souladu se zákonem a vy máte v tuto chvíli alespoň upozornění na to, abyste si dávali větší pozor a nedělali třebaže malé chyby při výběrových řízeních.


Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má ještě pan poslanec David Rath.


Poslanec David Rath: Pane ministře, já jsem skutečně velmi potěšen, že jsem pod tak bdělým okem tak znamenitého chlapíka, jako jste vy, protože myslím si, že vy prokazujete, že Česká republika má dobrého ministra vnitra. Škoda, že tak znamenitý pohled nevěnujete i činnosti vlastního resortu, protože tam mně připadá, že místo toho, abyste se věnoval boji s kriminalitou, tak se věnujete nákupům a novému designu vozidel. Byť je to také důležité, tak přece jenom byste spíše měli bojovat se závažnou trestnou činností. Ale budiž.
Čili jsem rád, že jste mě informoval, že jste to podepsal. Myslím, že půjde o historický dokument, kde se vedle sebe na jednom papíře ocitnou naše dva podpisy. Doufám, že nebudou mít k sobě tak vřelý vztah, jako máme my dva, protože by pak asi z toho papíru utekly. Děkuji.


Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr bude ještě reagovat i na toto vystoupení pana poslance Ratha. Prosím, máte slovo.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, pane hejtmane, kolegyně, kolegové, chci vás ujistit, že k výkonu své funkce přistupuji maximálně zodpovědně a zcela v souladu se zákonem. Ponechávám stranou vaši ironii, ale věřím, že skutečně dokument, kde bude vedle sebe podpis ministra vnitra Ivana Langera a Davida Ratha, bude výjimečným dokumentem, neboť věřím, že už se nikdy v budoucnosti opakovat nebude a vedle podpisu ministra vnitra Ivana Langera přibude podpis jiného hejtmana Středočeského kraje.