Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Interpelace poslance Františka Bublana ve věci prodeje...

[01.01.1970]

Interpelace poslance Františka Bublana ve věci prodeje majetku MV ČR

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, v loňském roce došlo rozhodnutím Ministerstva vnitra k úmyslu prodávat majetek ministerstva prostřednictvím veřejné elektronické aukce.

Touto formou byla prodána část majetku, připomínám objekt v Klecanech a Radlice za poměrně vysokou částku, takže zde bych neviděl nějaký velký problém. Nicméně ta první otázka se vztahuje k tomuto prodeji, protože jsem se dozvěděl, že snad formu tohoto prodeje šetří Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Tak zda je to pravda a v čem došlo k nějakému pochybení.
A druhá část se týká majetku, který nebyl prodán touto formou, ale byl z toho vyčleněn a bylo rozhodnuto, že se to bude prodávat prostřednictvím realitní kanceláře. Byla vybrána firma Remax, ovšem toto rozhodnutí bylo potom zrušeno, mezitím došlo k nějakým personálním změnám, odešla i vaše náměstkyně pro ekonomiku. A bylo rozhodnuto o výběrovém řízení, bylo vybráno pět firem a z toho tuto zakázku dostala firma M+M Reality. V současné době probíhá nabídka formou zveřejnění na internetových stránkách této firmy a já se ptám, zda je rozumné toto rozhodnutí a jak si ohlídáte to, aby tato realitní společnost neprodávala majetek pod cenou anebo nezohlednila případně nějakou vyšší nabídku.

Děkuji.


Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Interpelace odezněla, takže požádám pana ministra Langera, aby na ni odpověděl. Prosím , máte slovo.


Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za předloženou interpelaci. Chci odpověď uvést do celkového rámce. My jsme se rozhodli v rámci stavu policie z pohledu vysokého podinvestování, z pohledu nadbytečného majetku, který "slouží" jenom někomu, resp. neslouží vůbec a spotřebovává provozní výdaje, učinit rozhodnutí, které umožní zbavit se nepotřebného majetku, tím pádem získat jednorázově vysoké finanční prostředky, současně uspořit provozní prostředky a takové úspory resp. získané finance dát výhradně a pouze do investic, a to směrem do Policie České republiky.

Rozhodli jsme se jít strukturovanou cestou, tedy u majetku, kde je poměrně vysoká jistota nabyvatele, poměrně nízká administrativa jít cestou vlastních sil. To se týká prodeje bytů a bytového fondu. V dalších oblastech, kde jsme chtěli dát možnost získat co nejlepší cenu a minimalizovat podezření z toho, že snad je nějakým způsobem na ministerstvu s něčím manipulováno, cestou zprostředkovatele. To šel první blok takto, kdy to bylo prostřednictvím realitní kanceláře Mex Reality, velký balík nemovitostí,. které byly prodávány. Ta smlouva byla tuším jednou prodloužena, takže ta pokračuje. Současně jsme chtěli pokračovat cestou zprostředkovatele, takže byla vybrána ještě jedna realitní kancelář.

Třetí balík byly ty velké objekty, které jste zmiňoval, kdy jsme chtěli ještě více posílit pravděpodobnost vysokých výnosů a získat maximální výnos, a to byly objekty Klecany, Zeleneč a Radlice, kde jsme se rozhodli jít cestou elektronické aukce. Tolik obecný rámec.

A nyní ke konkrétním otázkám. Je pravdou, že skutečně proběhla internetová aukce na objekty Radlice a Klecany. O tom, že by tato aukce byla předmětem šetření Úřadu pro hospodářskou soutěž, nevím a nechám se informovat, zda to tak je, a co je tomu příčinou. Nicméně mohu říci, že se nám podařilo v rámci elektronické aukce, která byla první svého druhu ve veřejné správě v České republice, dosáhnout velmi výhodných cen a ty nabízené ceny výrazně překročily naše očekávání. Nicméně víte sám velmi dobře, jak složitý je proces převodu majetku a velmi dobře víte, jaká je situace nyní na realitním trhu, takže k mému politování došlo k tomu, že v prvním případě, a to je případ Klecany, vybraný kupující neuhradil cenu s odkazem na to, že nezískal potřebný úvěr. Tudíž Ministerstvo vnitra bylo nuceno od smlouvy odstoupit. Nicméně byly uplatněny sankce.

V případě druhém to byl projekt Radlice, kde cena úplně přeskočila naše očekávání. Bohužel, schvalovací proces, kdy doložku musí schválit také Ministerstvo financí, trval tak dlouho a došlo k takovému dramatickému vývoji na realitním trhu, že i tento kupující nakonec sdělil, že nezískal úvěr a od smlouvy musel odstoupit a zaplatil také sankci, která byla podmínkou výběrového řízení.

Jinými slovy skutečně v těchto případech byli vybráni kupující, nicméně od smlouvy odstoupili a my stojíme teď před rozhodnutím, jak dál. Řekli jsme, že v této situaci nemá smysl se pokoušet o prodej, čekáme, než se situace na realitním trhu stabilizuje a v průběhu tohoto roku se pokusíme o druhou vlnu.

Pokud jde o společnost M+M Reality a vůbec účast zprostředkovatele, toho jsme vybírali proto, abychom měli někoho, kdo má motivaci pro to získat pro nás nejvyšší cenu. A myslím si, že se to podařilo, protože jakkoli není ten proces pokud se týká těch rekreačních zařízení ukončen, tak v případě objektu Panorama, kdy znalecký posudek jako minimální cena byl stanoven na 9, 7 miliónu korun., tak kupní cena přesahuje částku 25 miliónů korun.

V objektu Herlíkovice bohužel odstoupil první zájemce a probíhají jednání o uzavření smlouvy s dalším. A v případě objektu Jánošík byla minimální cena požadovaná 25 miliónů korun a kupní cena získaná v rámci výběrového řízení prostřednictvím realitní kanceláře přesahuje částku 31, 43 miliónu. Obecně jsme řekli, že stanovujeme minimální ceny a v žádném případě nebyl zprostředkovatel oprávněn, pokud by nabízená cena byla nižší než námi stanovená minimální, uzavřít tu soutěž. Čímž jsme si pojistili fakt, abychom nedostali v žádném případě méně než byly stanovené znalecké posudky.


Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Bublana, aby doplnil své vystoupení.


Poslanec František Bublan: Já se ještě, pane ministře, zastavím u hotelu Panorama, protože to je celkem lukrativní objekt, který má asi 12 pokojů, restauraci, bar a další zařízení. Mně se minimální cena 9, 7 miliónu zdá skutečně jakoby trošku zavádějící. Pokud mne ubezpečíte, že dnes je nabídka 25 miliónů, tak budu uspokojen. Ale množí se různé spekulace o tom, že o tyto objekty mají zájem někteří příznivci ODS anebo jejich poradci a podobně. Budu rád, když mi to vyvrátíte, že tomu tak není.


Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra.


Ministr vnitra ČR Ivan Langer Myslím, že tuším, že se kolem prodejů majetku rojí různé spekulace. A myslím si, že tuším, jaké zájemce máte na mysli. Ale tady mohu říci, že ta minimální cena u všech těch objektů byla stanovena na základě znaleckého posudku. A v případě, jestli můžu hovořit o prodeji objektu Panorama, skutečně ta vysoutěženákupní cena je, tady mám psáno, 25 290 000, což je několikanásobek toho. Přece motivace - a proto jsme to dělali cestou prostředníka - motivace pro prostředníka je zajistit takovou publicitu, takovou účast, aby vysoutěžená cena byla co nejvyšší, neboť čím vyšší je vysoutěžená cena, tím samozřejmě je vyšší i odměna na základě provize, kterou dáváme.

Tak, jak zde mám vyhodnocení těch čtyř objektů, tak objekt Panorama několikanásobně vyšší než znalecký posudek, objekt Herlíkovice vyšší, nicméně první zájemce odstoupil, uvidíme, jestli bude druhý, nicméně máme limit, za který v žádném případě prodávat nebudeme. Objekt Jánošík, cena o šest miliónů vyšší než byl znalecký posudek. A bohužel o objekt Barrandov neprojevil nikdo zájem. Budete-li mít zájem víc, znalecké posudky klidně dám k dispozici. Já ten objekt neznám.