Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Vystoupení ministra vnitra a poslance Ivana Langera k jím...

[01.01.1970]

Vystoupení ministra vnitra a poslance Ivana Langera k jím předkládané novele trestního zákoníku zavádějící trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Česká republika stejně tak jako jiné evropské země není ušetřena některých negativních fenoménů souvisejících s chováním fanoušků na různých sportovních událostech. Také v České republice se z času na čas potkáváme s výtržnictvím, s jednáním, které je nepřijatelné v rámci normální slušné společnosti a které ohrožuje nejen průběh samotných sportovních utkání, ale ohrožuje také další diváky, kteří se jich účastní.

Právě proto vyhlásilo Ministerstvo vnitra boj tomuto negativnímu fenoménu, který v legislativní podobě začal v rámci projednávání reformy Policie České republiky, kdy jsme jasně určili odpovědnost na pořadatele takovéhoto sportovního utkání při zajištění bezpečnosti. Současně jsme řekli, že Policie v okamžiku, kdy pořadatel nebude schopen zvládnout tuto situaci, je připravena zasáhnout, nicméně pořadatel v důsledku svého setkání musí být připraven nést odpovědnost, neboť v ceně každé vstupenky je vedle zábavy také povinnost pořadatele garantovat bezpečí všem divákům.

V případě, když pořadatel opakovaně tuto odpovědnost neunese, resp. nově definované povinnosti nedodrží, hrozí mu až sankce uzavření stadionu.

Druhou etapou těchto změn bylo vypracování velmi přesného a podrobného manuálu pro jednotlivé vlastníky klubů a pořadatele sportovních událostí. Oproti minulosti jsme k jednomu stolu posadili zástupce policie, Ministerstva vnitra, samospráv, představitelů Českomoravského fotbalového svazu a zástupce jednotlivých klubů a přesně jsme vyprecizovali oprávnění, které mají pořadatelé sportovních utkání již v tuto chvíli k tomu, aby mohli zamezit přístupu závadovým osobám na stadiony.

Další etapou v tomto boji je pozměňovací návrh, který předkládám, který byl zpracován společně s experty Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti a který se týká zavedení nového alternativního trestu v trestním zákoníku, a to zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.

Cílem tohoto alternativního trestu, jehož motivace je v zahraničí, je dosáhnout toho, abychom těm výtržníkům, kteří byli v minulosti za své závadové jednání potrestáni, měli možnost uložit, než bude uložen ten přísný trest odnětí svobody, alternativní trest v podobě zákazu účasti na takovýchto utkání. Domníváme se, že tento mezikrok je optimální v té podobě, neboť přináší sankci, která reaguje na bezprostřední charakter před tím páchaného trestného činu. Podle nové definice této skutkové podstaty by mohl být pachateli úmyslného trestného činu uložen zákaz trestu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce až na 10 let. Výkon tohoto trestu by podléhal spolupráci Policie ČR, Aprobační a mediační službě a v kontextu s tímto pozměňovacím návrhem týkajícím se nového trestního zákoníku také podávám odpovídající pozměňovací návrh k souvisejícímu trestnímu řádu. Odkazuji v této souvislosti na můj písemný pozměňovací návrh ze dne 31. října 2008 a věřím, že tento pozměňovací návrh si získá podporu poslanců a poslankyň v Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

Ivan Langer, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 31. října 2008