Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Interpelace poslance Jeronýma Tejce na ministra vnitra Ivana...

[01.01.1970]

Interpelace poslance Jeronýma Tejce na ministra vnitra Ivana Langera ve věci platů policistů

Poslanec Jeroným Tejc : Děkuji za slovo. Já bych si dovolil pana ministra interpelovat ve věci platů policistů, protože po účinnosti služebního zákona, který vstoupil v účinnost 1. 1. 2007, došlo k poklesu platů u řady policistů v prvních měsíců. Podle mého názoru a nejen podle mého názoru tím hlavním důvodem byla chybná systemizace rozdělení do tarifních tříd u jednotlivých policistů.

Nicméně na konci loňského roku bylo rozhodnuto, a myslím, že k tomu donutil tlak na pana ministra a já jsem tomu rád, že se tak nakonec stalo, že došlo k dorovnání platů na tu úroveň, aby odpovídala úrovni minimálně roku 2006 u všech policistů, nicméně způsob, jakým bylo toto dorovnání učiněno, byl poměrně nesystémový. Na konci roku došlo k vyplacení někomu 300 korun, někomu 20 tisíc.

Letos díky rozhodnutí vaší vlády, pane ministře, nebyly navýšeny tarifní tabulky, tedy sice byl navýšen o 1, 5 % objem na platy, což jistě není dostatečné s ohledem očekávanou více než čtyřprocentní inflaci, nicméně ani tento nárůst nebyl promítnut do tabulek. Já se tedy ptám pana ministra a byl bych rád, jestli může zaručit, že nebude opět velká skupina policistů, která bude mít nižší příjem v roce 2008, než jak tomu bylo v roce 2006 a 2007 a případně, zda tento propad bude dorovnáván stejným nesystémovým způsobem jako loni. Děkuji.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip : Ano, prosím pana ministra vnitra o odpověď na interpelaci pana Jeronýma Tejce. Prosím, pane ministře.


Ministr vnitra ČR Ivan Langer Děkuji za otázky. Ono by se slušelo položit si otázku, proč se musela celá systemizace připravovat až někdy v říjnu roku 2006 a proč se na ní nezačalo pracovat dříve, když se vědělo, že služební zákon nabude účinnosti.

Nicméně, co mohu prohlásit, je, že skutečnost rok 2007 versus rok 2006 znamenal nárůst průměrného platu o 9, 9, procenta, jinými slovy u policie za uplynulý rok ve srovnání s rokem předcházejícím narostl průměrný plat téměř o deset procent.

Souhlasím s vámi, že dorovnání bylo řešeno ne standardně, nicméně nemůžu s vámi souhlasit, že by k němu došlo pod nějakým tlakem, neboť mám tisíce svědků na to, že jsem na prvopočátku prohlásil, že objem mzdových prostředků je dostatečný na to, aby v okamžiku náběhu nového služebního zákona garantoval vyšší mzdy při srovnatelném výkonu a objemu práce. Byl takto rozpočtován nárůst 7, 5, skutečný nárůst byl 9, 9, tedy víc, než bylo rozpočtováno. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Je pravdou, že pro letošní rok se počítá s nárůstem objemu mzdových prostředků o 1, 5 %. Je stejně tak pravdou, že já jsem zastáncem toho, aby tyto finanční prostředky šly primárně mimo tarifní složku mzdy a je to logické, neboť pokud bychom je rozpočítali do tarifů, neznamenalo by to nic jiného, než že ti, co mají vysoké platy, že by dostali ještě více a ti, co mají malé platy, by dostali méně. Někdo by dostal tři tisíce, někdo by dostal tři stovky, kdyby se to takovýmto způsobem percentuelně rozepsalo do tarifu.

Proto tedy můj záměr, se kterým jsem seznámil zástupce odborů, odborových svazů na Ministerstvu vnitra, resp. policie a hasičů, primárně finanční prostředky směřovat tam. V tuto chvíli děláme maximum pro to, abychom byli schopni za stavu, který máme a rozpočtovány máme finanční prostředky na mzdy zhruba pro 47 400 policistů, najít dostatečné rezervy v tom, abychom byli schopni nárůst, který v této chvíli je rozpočtován na 1, 5 %, učinit vyšším. Nicméně je třeba si pro korektnost připomenout, že v minulosti to byl nárůst o 12, posléze o 9 a teď téměř o 10 %, jinými slovy, nárůst za poslední tři roky je skutečně výrazný. Právě proto také průměrný plat policisty oproti průměrnému platu v rozpočtové sféře činí 140 %.

Já osobně považuji dobré odměňování a odměňování podle kvality práce a udržení tarifního systému tak, aby motivoval v posunu z jednotlivých tabulek do vyšších, za nesmírně důležitý základ kariérního principu a chci udělat maximum pro to, aby byl v této podobě také udržen. To je vše. Pokud jsem odpověděl nevyčerpávajícím způsobem, rád to doplním.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip : Ano, pan kolega Tejc se chystá k doplňující otázce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.


Poslanec Jeroným Tejc : Já bych chtěl pana ministra ujistit, že jistě se na systemizaci pracovalo již za bývalé vlády a za kolegy Bublana, nicméně samozřejmě od 4. září, pokud si dobře pamatuji, od nástupu vlády bylo několik měsíců na to, aby se určitě tato systemizace připravila lépe.

K průměru platů a 10% nárůstu. Pan ministr často hovoří o průměrech. Já bych byl rád, kdyby se nárůst týkal skutečně všech policistů, nikoliv jen průměrného nárůstu platů v policii, aby se týkal zejména policistů řadových. Nicméně ještě k tomu, že by změny tarifních platů procentuálně pomohly pouze vyšším příjmovým skupinám.

Já bych se přimlouval za to, abychom změnili systemizaci, zejména v těch nižších třídách, pokud dojde ke změnám, tak bychom se nemuseli tohoto obávat a ty problémy, které tam nyní možná jsou, by byly odstraněny. To znamená, přimlouvám se za to, abychom…


Místopředseda PSP Vojtěch Filip : Pane poslanče, šlo o doplňující otázku. Musím vás teda upozornit, že jste vyčerpal svůj čas. Prosím, pane ministře.


Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já odpovím velmi jednoduše. Já jsem připraven na jakýkoli podnět, který zlepší podle některého názoru špatný stav. Já jsem připraven se seznámit s vaším návrhem, jak vy byste si představoval změnu systemizace. Já jsem přesvědčen, že tak, jak je nastavena, tak je nastavena v základě dobře, na rozdíl od mnohých. To, k čemu došlo v roce 2007, byla revoluce v bezpečnostních sborech. A já se velmi těším, až jednoho dne zasednu v opoziční lavici a budu se koukat, co uděláte za prvních šest měsíců ve své funkci vy.

Poslanecká sněmovna, 5. června 2008