Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Úvodní slovo ministra vnitra Ivana Langera k vládní novele...

[01.01.1970]

Úvodní slovo ministra vnitra Ivana Langera k vládní novele zákonů souvisejících s evidencí obyvatel

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Jak jsem již avizoval, k tomuto návrh zákona bylo navrženo, aby byl projednáván ve zrychleném znění, nicméně respektuji ono veto. Účelem návrhu tohoto zákona je novelizace několika zákonů, které spočívají zejména v doplnění taxativních výčtů údajů z informačního systému evidence obyvatel, které se poskytují jednotlivým orgánům veřejné moci pro výkon jejich působnosti a které jim dosud nemohly být pro absenci zákonné úpravy poskytovány. Konkrétně se jedná o poskytování údajů Ministerstvu financí pro zjišťování a ověřování údajů o fyzických osobách potřebných pro posouzení oprávněnosti uplatněného nároku na finanční náhradu podle zákona č. 231 z roku 1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, a Národnímu bezpečnostnímu úřadu pro výkon jeho působnosti podle zákona č. 412 z roku 2005 Sbírky o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

Návrh zákona rovněž mění podle mého názoru ne příliš vhodnou úpravu podmínek pro poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel a užívání rodného čísla v zákoně o silniční dopravě, který v současné době umožňuje poskytovat osobní údaje i některým soukromým podnikatelským subjektům. Návrh zákona přináší dále změnu zákona č. 15 z roku 1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, a to v oblasti úpravy podmínek poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel, kde dochází ke změně příjemce příslušných údajů, kde místo již zaniklé Komise pro cenné papíry je uvedena Česká národní banka.

A návrh zákona tak, jak jsem již avizoval u předešlého, také souvisí s předcházejícím návrhem zákona, resp. se zákonem o registrovaném partnerství.

Vzhledem k tomu, že nebylo podpořeno zrychlené projednávání, vzhledem k tomu, že nebylo podpořeno také zkrácení lhůty na projednání předcházející normy, nebudu navrhovat tedy ani zkrácení v tomto případě.

Děkuji za pozornost.

Ivan Langer, Poslanecká sněmovna, 30. ledna 2008