Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Úvodní slovo ministra vnitra Ivana Langera k vládní novele...

[01.01.1970]

Úvodní slovo ministra vnitra Ivana Langera k vládní novele zákonů souvisejících s registrovaným partnerstvím

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pan premiér mi napověděl se omluvit, že nemám čas, že zatýkáme policisty.

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v souladu s § 90 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s přijetím zákona a existujícím zákonem o registrovaném partnerství. Tento návrh je vlastně balíček dvanácti novel zákonů, které je podle přesvědčení Ministerstva vnitra nutné změnit v souvislosti s existujícím zákonem o registrovaném partnerství tak, aby tento nově zavedený institut do našeho právního řádu byl uveden do souladu s jinými právními normami, aby se neobjevovaly aplikační problémy s tímto institutem.

Předložený návrh proto za účelem naplnění tohoto cíle zasahuje zejména do zákona o občanských průkazech, zákona o evidenci obyvatel a do zákona o matrikách tak, aby byl zajištěn jednotný výkon státní správy na tomto úseku, aby byly nastaveny správné právní podmínky pro zpracování údajů o registrovaném partnerství a partnerech v informačním systému evidence občanských průkazů a v informačním systému evidence obyvatel.

Tento předložený návrh souvisí bezprostředně i s druhým, který by měl v krátkém časovém sledu následovat, což je novela zákona, kterým se mění zákony související s oblastí evidence obyvatel. Z našeho pohledu se jedná o normy technického charakteru, proto je mimo jiné navrhováno projednání a schválení ve zrychleném režimu tak, aby ten jednotný výkon státní správy na tomto úseku byl zaveden co možná nejrychleji tak, aby nedocházelo k problémům, které se v praxi v tuto chvíli objevují.

Děkuji vám za vyslyšení a podporu našeho záměru.

Ivan Langer, Poslanecká sněmovna, 30. ledna 2008