Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Ústní interpelace poslance Davida Ratha ve věci Policie ČR II.

[01.01.1970]

Ústní interpelace poslance Davida Ratha ve věci Policie ČR II.

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, já naváži na naši debatu. Pane ministře, je velmi zajímavé, že za vás odešlo - kolik? - přes 4 tisíce, 5 tisíc policistů. Dalo by se to nazvat dokonce jakýmsi hromadným úprkem od Langera. Je zajímavé, že i to svádíte na své předchůdce, zatímco Schengen, který se připravoval velmi dlouho, a vy do jisté míry slízáváte už smetanu, do značné míry hotovou věc, prezentujete jako výsledek své roční práce. Čili chyby předchůdci a to, co připravili předchůdci a podařilo se, je vaše zásluha.

Vy jste tady řekl zajímavou věc, že jen zapšklý člověk může kritizovat Schengen. No, já bych nebyl takto ostrý. Já samozřejmě Schengen velmi vítám, ale možná vám uniklo, že váš čestný předseda pan Václav Klaus, velmi - jak on to říká? - se mračí na Schengen a na zrušení státních hranic. Čili já bych si netroufl jako vy ho označit za zapšklého člověka. (Veselost.) Čili trošku važte slova, protože myslím, že to není úplně nejlepší, takto hodnotit prezidenta republiky. Takže bych vás prosil, abyste o svém prezidentu republiky - můj prezident to není, ale váš prezident to je - abyste o něm nehovořil jako o zapšklém člověkovi.

Teď k té otázce. Znovu se vás chci zeptat, jednak kolik policistů za vás odešlo, kolik jich skutečně schází, kolik tisíc - 3 tisíce, 3,5 tisíce, 4 tisíce - a současně znovu bych na vás apeloval. Víte, ta slova nejvyšší státní zástupkyně byla z mého pohledu velmi varující, velmi dramatická. Ona vlastně říká - policie je v rozkladu, nefunguje, není schopna plnit svoji funkci. Já si myslím, že vy byste se měl s ní sejít, a já beru jako velkou chybu, že jste tak již neučinil, a chci vás velmi požádat, abyste si našel trochu času na takto bezpodstatnou věc, jakou je fungování Policie České republiky.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já už jsem si zvykl, že vás budu muset vzdělávat, pane poslanče. Určitě jste si vzpomněl na to, když jsem vám nabídl bezplatné stipendium na jedné soukromé vysoké škole, kde byste si mohl doplnit vzdělání a informace. Ta nabídka stále platí. Učíme tam mimo jiné také komunikaci a částečně i slušné chování.

Pokud jde o vaši interpelaci, jak už bývá zvykem, nemáte přesné informace, a chcete-li, já vám je velmi rád doplním. Za uplynulý rok neodešlo 5 tisíc policistů a nenastal hromadný úprk. Můžete se zeptat mého předchůdce, že dlouhodobě v policii ze zhruba 46 tisíc tabulkových míst bývalo přes 2 tisíce míst neobsazeno. V tuto chvíli se počet neobsazených míst odhaduje někde na 3300 až 3400. Kdybyste příště lépe a přesněji formuloval svoji interpelaci, budu schopen vám na ni odpovědět konkrétními čísly a daty.

Nenastal tedy hromadný úprk. Nastalo to, o čem se vědělo, že nastane, a co částečně bylo zanedbáno. Nastalo to, že se mění generační struktura v policii. V drtivé většině ti, co odcházejí, jsou policisté, kteří slouží 25 a více let, oproti minulosti, kdy dominovali mezi těmi, co odcházeli, policisté, kteří sloužili deset let. A jak jistě uznáte, ten trend, který byl v minulosti takový, že odcházeli mladší a staří zůstávali, byl trendem nezdravým, a ten se změnil. Odcházejí staří policisté, kteří si jdou užít výsluh podle nového služebního zákona, a více než v minulosti zůstávají právě ti policisté mladší. Dochází ke generační obměně.

Jinými slovy, ze 2200 se ten propad tabulkových míst prohloubil zhruba na 3300. Máme jednoznačně prokázáno, že to bezprostředně souvisí s novým služebním zákonem, jehož účinnost nastala od 1. 1. 2007.

Jestli něco bylo zanedbáno v minulosti, tak příprava na tuto generační obměnu a na tento jednorázový výrazný odchod, ke kterému skutečně došlo. Jestli něco bylo zanedbáno, tak například vzdělávací kapacity ve středním školství a vyšším policejním školství, které jsme my museli zřizovat, aby policisté měli kde si doplňovat své vzdělání. Jestli k něčemu dochází v posledních měsících, tak naštěstí k obrácení onoho trendu, kdy teď již do řad policie přichází více policistů, než policistů odchází, nicméně důvodně předpokládáme, že na začátku nového roku odejde další vlna policistů starších, kteří čekají na to, aby si odsloužili další rok, aby si zvýšili základ, ze kterého se vypočítávají výsluhy.

Chceme tuto situaci změnit tím, že policejní funkcionáři dostali jako součást svého služebního hodnocení také hodnocení naplňování tabulkových stavů. Byl vytvořen motivační program pro získávání nových policistů a současně připravujeme také - věřím že výraznou - náborovou kampaň, která by tuto situaci v oblasti personální mohla změnit. Očekávám osobně, že ke stabilizaci personální by mohlo dojít v průběhu dvou nebo tří let.

Pokud hovoříte o Schengenu a slízávání smetany, projekt SIS I for all byl nastartován v listopadu roku 2006. V té době nebylo nic, protože nic takového se nečekalo a nepřipravovalo, neboť všichni čekali, že bude spuštěn tzv. projekt SIS II. Rád vám vysvětlím, co to je SIS II. Je to tedy úplně nový projekt, který jsme si nejprve museli vybojovat na diplomatické půdě, a potom tvrdě pracovat, aby Česká republika byla schopna projít velmi náročnými schengenskými evaluacemi. Mohu vám sdělit, a věřím, že z toho budete mít stejnou radost jako já, že jsme těmito evaluacemi prošli a že Česká republika je připravena k pádu té pomyslné železné opony, která nás stále ještě dělí od Evropy a která pořád z občanů České republiky dělá občany druhé kategorie. Česká republika je připravena ke zrušení kontrol na pozemních hranicích nejpozději do konce tohoto roku a na vzdušných hranicích, tedy na letištích, do konce března příštího roku.

Chcete-li znát - a tím se vracím k první otázce - konkrétní čísla a data, analýzy, rád vám je dám k dispozici, protože z nich jasně vyplývá, kdo co zanedbal, co je příčinou odchodů, a nepochybně také, jak tu situaci chceme řešit.

Mimochodem, byl jsem to já sám, kdo navrhl na jednání výboru pro bezpečnost členům zařadit speciální bod, a to je personální situace v policii a výhled do budoucna a způsob jejího řešení. Já hraji s otevřenými kartami.

Poslanec David Rath: Tak bohužel vám odcházejí ti nejkvalitnější, nejzkušenější, třeba ti, které jste dostal pryč rozprášením finanční policie.

Teď pár poznámek, pane ministře - že mi nabízíte vzdělávání, co se týče slušného chování. No víte, je vidět, že když se u vás učilo slušné chování, tak vy jste absentoval nebo nedával pozor. A jenom poznámka. Pokud chce někdo někoho vzdělávat, tak vzdělávat musí skutečně vzdělaný člověk. Pokud bych se od vás nechal vzdělávat, tak bych se možná tak maximálně dozvěděl, jak páchat nějaké nepravosti. A to si rád nechám, aby bylo pro mě utajeno.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Páchání nepravostí vás, pane poslanče, učit nemusím. Vy už to dávno umíte.

Poslanecká sněmovna PČR, 18. října 2007