Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Ústní interpelace poslance Františka Bublana ve věci...

[01.01.1970]

Ústní interpelace poslance Františka Bublana ve věci Cizinecké policie

Poslanec František Bublan: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, ještě trochu navážu na vaši předchozí odpověď. Paní nejvyšší státní zástupkyně mluvila o poslední době. Tou poslední dobou myslí skutečně poslední měsíce za vašeho působení. Bohužel ta situace v policii není dobrá, je čím dál horší. Také odchází čím dál víc lidí, takže trošku bych se podíval, ale skutečně, na tu poslední dobu.

A teď k té mé otázce, která se týká cizinecké policie. Já jsem se před čtrnácti dny dozvěděl, že jste nechal zrušit oddělení cizinecké policie na Brně-venkově, což jsem vnímal jako takový určitý krok v rámci Schengenu, že dojde k nějaké změně v těch strukturách cizinecké policie. Ale potom jsem se dozvěděl, že je to z důvodu špatné práce tohoto oddělení a dokonce podezření z korupce. Takže mě by zajímalo, zda skutečně tam došlo k nějakému obvinění nebo postavení mimo službu některých policistů z tohoto oddělení a jak budete tuto situaci řešit i nadále.

 Ministr vnitra ČR Ivan Langer Je-li něčím naplněn uplynulý rok na Ministerstvu vnitra, tak je to neskutečně tvrdou a intenzivní prací na projektu SIS I for all a vstupu do schengenského prostoru. Jestli něco je možné, a věřím, že každý rozumný, nikoli hluchý, slepý nebo zapšklý člověk, musí pochopit, že bude obrovským úspěchem, a věřím, že společným, jakkoli to je věc výsostně exekutivní a odvislá od Ministerstva vnitra, tak je to vstup České republiky do schengenského prostoru a konečně zrušení železné opony, která dělí Evropu i nadále. A právě pro to, abychom toho dosáhli, jsme museli mít jasně stanovenou strategii, museli jsme připravit, zpracovat zákony, museli jsme vyčlenit finanční prostředky, museli jsme nakoupit techniku, zprovoznit techniku a provést také první etapu změny služby cizinecké a pohraniční policie.

V rámci této změny zhruba 2400, pokud se nepletu, policistů služby cizinecké a pohraniční policie přechází a posiluje jiné útvary policie, zejména pořádkovou policii a dopravní policii, a předesílám, že to je první krok, neboť předpokládám, že v průběhu příštího roku proběhne vyhodnocení této změny a její případná aktualizace a možný přesun dalších příslušníků, teď už služby cizinecké policie, k jiným útvarům.

Pokud hovoříme o Brně, pane poslanče, myslím si, že každý z nás, když už chce vystupovat, tak by měl říci, nakolik je ve věcech osobně zainteresován či nikoli, zejména pokud jde o cizineckou problematiku, problematiku migrace, udělání azylů apod. Já v tomto smyslu mám naprosto otevřené hledí a naprosto čisté svědomí. Říkám, že jsme dlouhodobě, podle informací, které jsme měli k dispozici, kdy docházelo k rozdílnému posuzování některých žádostí žadatelů o pobyt v České republice, dospěli k závěru, že i v rámci změny struktury cizinecké a pohraniční policie je vhodné a logické toto ředitelství zrušit, a právě proto k němu došlo. Na můj vkus k tomu došlo až příliš pozdě. Na můj vkus podhoubí, které vzniklo a které se snažíme řešit nyní, a vzniklo za uplynulá léta, vyrostlo až do příliš velké velikosti, a na můj vkus tato změna přišla až příliš pozdě.

 Poslanec František Bublan: Já jsem, pane ministře, z rozhovoru pro Frekvenci 1, který jste uváděl, trošku nabyl dojmu, že asi nejste plně seznámen s tou situací nebo s tím problémem, který tam je již dlouhodobě. To už trvá skutečně několik let. Tam jde o střet stanovisek. Vy jste v té odpovědi panu Tunovi uvedl, že šlo o stanoviska k trvalému pobytu, což - to mi promiňte - je skutečně nesmysl. Ten střet stanovisek mezi zastupitelskými úřady a cizineckou policií je pouze u udělování víz. Takže to je trošku jiná poloha a jiná problematika. A to by chtělo řešit komplexně. Možná že pochybila cizinecká policie v Brně-venkově, ale stejně tak si myslím, že by stálo za to rozpracovat celou tuto záležitost především ve vztahu k zastupitelským úřadům v Hanoji, Šanghaji a v podobných městech, a teprve potom bychom měli nějaký slušný výsledek. Zrušením jednoho oddělení pouze celou tu záležitost zameteme pod koberec.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Mohu vás ujistit, pane poslanče, že řekl-li jsem, že jedním z mých principů, kterými se budu řídit, je otevřenost, tak platí, že nic pod koberec nezametáme. Myslím si, že i výsledky činnosti Inspekce ministra vnitra tomu jasně nasvědčují. Stačí jen připomenout rozprášené oddělení dopravní policie na Kladně, referát cizinecké policie v Jeseníku a další a další případy. Analýza, která vedla ke srovnání těch rozdílných přístupů, je k dispozici. Nicméně jsou věci, které sdělit oficiálně mohu, jsou věci, které nemohu, a bohužel v řadě případů, kdy se mám důvod domnívat, že podstatou některých dotazů, které dostávám, není upřímná snaha řešit problém, tak ani nechci.

Já jsem přesvědčen o tom, že krok týkající se cizinecké policie v Brně byl krok správný. Předesílám, že nebyl také poslední. A sděluji, že i nadále bude pokračovat ten proces transformace služby cizinecké a pohraniční policie, a předpokládám, že i v dalším roce dojde po vyhodnocení k možnému přesunu dalších policistů, protože agenda, kterou cizinecká policie bude nadále vykonávat, bude podstatně užší. Myslím si, že potřebujeme posílit zejména ty útvary policie, které mají na starosti pořádkovou službu a zejména situaci na našich silnicích, tedy dopravní policii.

 Poslanecká sněmovna PČR, 18. října 2007