Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Ústní interpelace poslance Davida Ratha ve věci Policie ČR I.

[01.01.1970]

Ústní interpelace poslance Davida Ratha ve věci Policie ČR I.

Poslanec David Rath: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pan ministr tady odpovídal kolegovi Bublanovi, hovořil, že je potřebná klíčová důvěra podřízených v nadřízené. Tak jenom trochu ironicky. Není to tak úplně asi otázka na odpověď. Ale pane ministře, myslíte si, že vám podřízení mohou důvěřovat, když vás NBÚ usvědčil relativně nedávno za velmi nedbalé chování?

Ale teď k té vlastní důležité věci. Ocituji vám slova: "Já cítím velký rozkol v policii a nespolehlivost policie. Poslední dobou zaznamenávám i práci policistů, kteří na tak důležitou úlohu, jakou je postih kriminality, asi nemají morální předpoklady." Toto je ze dne 12. září letošního roku. A jestli víte kdo to řekl? Neřekl to nikdo menší a nikdo jiný než nejvyšší státní zástupkyně doktorka Vesecká v rozhovoru pro Mladou frontu.

Chtěl jsem tedy od vás slyšet, zda o tom víte, zda jste s ní hovořil o těchto věcech, tedy neprodleně, protože pokud nejvyšší státní zástupkyně hovoří takto tvrdými slovy o vámi řízené policii, tak si myslím, že je něco velmi varujícího. A podtrhl bych slova, že říká "poslední dobou". Vy už jste ministrem, tuším, více než rok. Takže zda vám to vysvětlila, o jaké konkrétní případy šlo a co jste udělal pro to, aby nejvyšší státní zástupkyně nemusela takto velmi kriticky hodnotit práci policie? A pokud s ní nesouhlasíte, s tím jejím hodnocením, co uděláte pro to, aby se změnila nejvyšší státní zástupkyně, protože buď je v tragickém stavu policie, anebo naprosto špatně její práci hodnotí nejvyšší státní zástupkyně.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Policie není v dobrém stavu. Každý, kdo by tvrdil, že je v dobrém stavu, tak by byl buď hlupák, nebo lhář. A každý rozumný člověk velmi dobře ví, co to znamená firma, která má 43 tisíc zaměstnanců plus dalších 10 tisíc, takže přes 50 tisíc zaměstnanců.

Každý člověk ví, že situace ve firmě nevznikne ze dne na den, ale vzniká dlouhodobě. Policie je ve velmi zlém například ekonomickém stavu. Policie je ve zlém stavu, pokud jde o akceptaci míry pravomoci a odpovědností. Policie je ve velmi špatném personálním stavu. Policie je ve velmi špatném stavu technického vybavení. Policie je ve velmi špatném stavu, pokud jde o strukturu policistů z pohledu vzdělání a zastávání odpovídajících funkcí. A to jsou všechno věci, které nevznikly ze dne na den, a to jsou všechno věci, které, pokud chceme mít fungující policii, tak s nimi musíme něco dělat.

Já jsem přesvědčen, že je potřeba tuto situaci změnit, a právě proto přicházíme s reformou policie, tak aby výsledkem toho byl moderní funkční policejní sbor, který ví oproti minulosti, že když jezdí auta, tak je potřeba mít dostatek peněz na benzin. Policejní sbor, který ví, že když v zimě padá sníh, je potřeba mít včas koupené zimní pneumatiky. Policejní sbor, který ví, že když někdo selže, tak bude za své selhání potrestán. Policejní sbor, který má funkční organizační strukturu a lidi na svých místech.

A na tom je potřeba odvést velký kus práce. A sami si všichni, kdo jsme tady ještě zůstali, odpovězme na otázku, zda situace, o které hovořím, vznikla za uplynulý rok, či nikoliv. Každý, kdo sedí v tomhle tom sále, ať si položí otázku, zda katastrofální situace na policejních služebnách, kam když člověk přijde, tak má pocit, že se píše rok 1980, vznikla za poslední rok. Já jsem přesvědčen, že nevznikla. A jsem příliš zodpovědný na to, abych pouze ukazoval prstem zpátky a říkal - vzniklo to v těch a těch letech za těch a těch policejních prezidentů a ministrů vnitra. Já se snažím dívat do budoucnosti a tu situaci zásadním způsobem změnit. A každý, kdo chce vidět, že se změny dějí a změny probíhají, tak to také vidí.

Zároveň dodávám, že úkolem ministra vnitra není řídit policii. Ministr vnitra má za úkol vytvořit podmínky pro výkon práce policie - a tím odpovídám na další část vaší otázky.

Já jsem s paní nejvyšší zástupkyní nehovořil. Pokud má ona výhrady vůči práci konkrétních policistů, vůči policii, má svého přirozeného partnera a tím je policejní prezident. Věřím, že ti dva se setkali, že si kritiku a její obsah vysvětlili a že na základě konkrétních věcí, které - předpokládám - paní nejvyšší státní zástupkyně předala, policejní prezident učinil konkrétní opatření.

Poslanec David Rath: Pane ministře, já jsem šokován. Na takováto slova nejvyšší státní zástupkyně vy reagujete tím, že věříte, že se sešla s vaším podřízeným policejním prezidentem. Věříte. Vy to ani nevíte. To je prostě neuvěřitelný, skutečně neuvěřitelný nezájem o resort! Co tam děláte? Skutečně, co děláte? Za co berete svůj plat?

Vy jste už ve funkci rok. Já jsem za necelý rok, kdy jsem dostal zdravotnictví ve velmi problematické situaci se čtrnáctimiliardovým dluhem VZP, dostal celé pojištění do kladného hospodářského výsledku, z kterého mimochodem žije i dnes. V podstatě vy, mám pocit, za ten rok jste neudělal nic.

Já jsem se vás ptal, zda jste se sešel se státní zástupkyní. Vy říkáte: nesešel. Zda víte, co se v policii děje. Vy říkáte, že vás to vlastně nezajímá, že na to máte policejního prezidenta. Tak mi řekněte, proč jste se nechal fotografovat, když chytli v Jihoafrické republice Krejčíře - tak jste vypadal, že řídíte i jihoafrickou policii.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já chci poděkovat za vskutku upřímný zájem o stav české policie. Ale stačí, pane kolego, abyste se podíval vedle sebe a zeptal se mého předchůdce, co se dělo na Ministerstvu vnitra v předcházejících letech.

A na vaši velmi upřímně definovanou otázku, respektive názor, vám sděluji: Ano, na rozdíl od minulých let, kdy se nedělo vůbec nic, teď se konečně věci v policii začínají měnit.

Poslanecká sněmovna PČR, 18. října 2007