Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Ústní interpelace poslance Zdeňka Maršíčka ve věci prodeje...

[01.01.1970]

Ústní interpelace poslance Zdeňka Maršíčka ve věci prodeje nákladového terminálu letiště Ruzyně

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec nebude vystupovat s doplňujícím dotazem, a proto máme za sebou tuto interpelaci. Máme před sebou další. Tou je čtrnáctá interpelace - pan poslanec Zdeněk Maršíček interpeluje ministra vnitra Ivana Langera ve věci prodeje nákladového terminálu letiště Ruzyně. Prosím, pane kolego.

Poslanec Zdeněk Maršíček: Vážený pane ministře, podle zdrojů z médií došlo k prodeji nákladového termínu ruzyňského letiště. Stát jako největší vlastník Českých aerolinií údajně tuto koupi posvětil, aniž je mu známo, kdo ve skutečnosti tuto budovu koupil. Zástupce ČSA ani státu to prý neznepokojuje.

Snad vás nemusím upozorňovat, že letiště je strategický objekt z hlediska bezpečnosti země. Nejvyšší cenu nabídla neznámá firma z barrandovského sídliště, která má údajně za sebou finančního partnera, jehož jméno zatím nikdo nezná. Podle médií jde o společnost Central European Holding, jejímž majitelem je bývalý zaměstnanec ČSA. Pochybnosti vyvolává skutečnost, že tato společnost má své oficiální sídlo na barrandovském sídlišti v soukromém bytě, který majitel, jistý pan Slavík, ve skutečnosti pronajímá.

Central European Holding podle všeho nemá na to, aby obchod za stovky milionů korun financoval z vlastní kapsy. V oboru zatím nepodniká a nevykazuje ani žádnou jinou činnost. Za jeho zády tak musí stát ještě někdo jiný. Píše se o tom i v materiálech o prodeji, které mají k dispozici akcionáři ČSA.

Chci vás upozornit, že někteří bezpečnostní experti považují toto za porušení všech možných bezpečnostních pravidel. Žádám vás tedy o zodpovězení následující otázky: Znají české zpravodajské služby bezpečnostní charakteristiky kupců letištního terminálu v Ruzyni? Byla společnost Central European Holding a její případný zahraniční partner prověřen z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky? Děkuji za odpověď.

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. O odpověď požádám ministra vnitra Ivana Langera.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Děkuji za dotaz. Já se jej pokusím strukturovat z pohledu působnosti ministra vnitra. Já neznám detaily té obchodní transakce, a to si myslím, že je otázka zřejmě na ministra dopravy, respektive ministra financí, respektive Magistrát hlavního města Prahy, což jsou podle mých informací akcionáři ČSA.

Myslím si, že nás jako osoby, které se zabývají bezpečnostní problematikou, by měl zajímat přesně ten aspekt, který jste zmínil vy. Tady bych chtěl zdůraznit, že podle informací, které jsem zjistil, tak logicky platí, že každá společnost, která podniká na teritoriu Letiště Praha, musí splňovat bezpečnostní program Letiště Praha, který byl schválen odborem civilního letectví Ministerstva dopravy.

Povinností provozovatele cargo terminálu je tedy úplně samé, dodržovat bezpečnostní předpisy, a podle informací, které mám, tak to vyplývá rovněž z nájemní smlouvy, která byla uzavřena mezi Letištěm Praha a společností Air Cargo Terminal, a. s. Současně také musí splňovat podmínky stanovené zákonem o civilním letectví, který je kontrolován Úřadem pro civilní letectví. Současně nepochybně každý zaměstnanec každé firmy, která se tam pohybuje, musí být prověřen, musí splňovat odpovídající stupeň bezpečnostní prověrky, neboť se pohybuje v nesmírně citlivém prostoru, který má zvýšený bezpečností režim.

Osobně se domnívám, že i tato firma, a to je prosím můj subjektivní soud, protože neznám ty podmínky detailně, by měla z pohledu své působnosti v tomto teritoriu nepochybně žádat o bezpečnostní prověrku Národního bezpečnostního úřadu a ten by měl být onou autorizovanou osobou, která by měla rozhodnout na základě dožádání informací od zpravodajských služeb, je-li způsobilá, či nikoliv. To je můj subjektivní soud.

Jinými slovy, existují obecná bezpečnostní pravidla, která musí každá firma, ať už je to ta či ona, dodržovat. Jsou ta pravidla stanovená Letištěm Praha, dále jsou to pravidla stanovená Úřadem pro civilní letectví. A nepochybně očekávám, že i tato firma, pokud bude nezbytné disponovat bezpečnostní prověrkou od Národního bezpečnostního úřadu, o ni požádá, a buď jí bude udělena, nebo udělena nebude. Oba dva víme, že Národní bezpečnostní úřad v této věci si vlastně vyžádává spolupráci a informace od zpravodajských služeb.

Osobně jako právník vám mohu říci, že skutečnost, že je kupcem, nebo účastníkem nějaké obchodní transakce v uvozovkách prázdná firma, účelově založená pro nějakou obchodní transakci, není věc výjimečná. Nicméně my všichni, kteří cestujeme prostřednictvím letiště a žijeme v této zemi, musíme mít jistotu, že v takto citlivé zóně se pohybují pouze osoby, které jsou bezpečnostně způsobilé.

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Zeptám se pana poslance, zda chce ještě vystoupit s doplňujícím dotazem. Prosím.

Poslanec Zdeněk Maršíček: Děkuji za odpověď. Nicméně, pane ministře, bych vás požádal vzhledem k závažnosti celé situace o prověření celé záležitosti, co se týče udělení bezpečnostních prověrek atd. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr vnitra Ivan Langer.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já jsem, pane poslanče, jenom ministr vnitra. Ač jsem podezírán z příliš velké moci, tak jsou věci, které můžu, a věci, které nemůžu. Do působnosti ministra vnitra spadá Úřad pro zahraniční styky a informace a ten, jak víte, z hlediska zákona má teritoriálně vymezenou působnost mimo Českou republiku.

Ze zpravodajských služeb, které jsou oprávněny působit v České republice, bylo možné žádat informaci od Bezpečnostní informační služby, respektive od Vojenského zpravodajství, nebo přímo od NBÚ. Jak BIS, tak NBÚ spadají do působnosti mého milého pana premiéra. Já mu to rád vyřídím. Já myslím, že se na něj můžete obrátit buď vy sám přímo, nebo chcete-li, já to za vás rád udělám.

Poslanecká sněmovna, 27. září 2007