Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Ústní interpelace poslance Jeronýma Tejce ve věci novely...

[01.01.1970]

Ústní interpelace poslance Jeronýma Tejce ve věci novely služebního zákona

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Zeptám se, zda pan poslanec chce uplatnit doplňující dotaz. Nechce. Tím jsme se tedy vypořádali s touto interpelací a můžeme se věnovat další. Tou je v pořadí interpelace třináctá, vznáší ji pan poslanec Jeroným Tejc na ministra vnitra Ivana Langera ve věci novely služebního zákona.

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane ministře, když jsme včera diskutovali v této Sněmovně na téma novely služebního zákona, tak jste, pokud jsem to správně pochopil, přislíbil, že připravíte a prosadíte komplexní pozměňovací návrh k tomuto zákonu, který je řadou policistů - já se domnívám oprávněně - kritizován. Já bych vás chtěl proto požádat - vy jste hovořil o tom, že ho připravíte na základě konkrétní analýzy - o konkrétní termíny. Za prvé - do kdy bude tato analýza hotová, případně jestli už byla zadána, jaká obsahuje základní kritéria zhodnocení, dále kdy tato novela bude předložena do projednání Poslaneckou sněmovnou. Dále, jestli můžete zmínit, co jistě bude v této novele řešeno, případně zda již dnes víte, že určitě něco obsahem této novely nebude, např. změna 150 hodin povinných přesčasů ročně zdarma či změna hodností policistů. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. O odpověď poprosím ministra vnitra Ivana Langera.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Závazek zpracovat komplexní novelu služebního zákona vyplývá z dohody vedení Ministerstva vnitra se zástupci odborového svazu policie, hasičů a zaměstnanců ve státní správě, tj. části zastupující celníky a Vězeňskou službu. Je také obsahem zápisů z jednání, které jsem vám dal k dispozici. Platí, že - teď nevím přesný termín, omlouvám se, buď to bylo minulý, nebo předminulý týden - byla ustavena pracovní skupina, pracovní tým, který bude pracovat na této komplexní novele. Kouzlo týmu spočívá z mého pohledu v tom, že je složen jak ze zástupců Ministerstva vnitra, vedení policie, ale také zástupců vedení jednotlivých bezpečnostních sborů, kterých se tento zákon dotýká, a také zástupců jednotlivých odborových svazů.

Naším cílem je, abychom v průběhu podzimu byli schopni se shodnout na základě podnětů od jednotlivých účastníků, co oni vnímají za problematická ustanovení, abychom byli schopni udělat maximální možnou míru shody na tom, co by mělo být obsaženo v novele služebního zákona, tak aby na jaře 2008 novela spatřila světlo světa, byla předložena Poslanecké sněmovně, abychom ji byli schopni přijmout v roce 2008.

Z logiky věci vyplývá, a myslím, že i rozprava tento týden, tuším včera, jasně ukázala, že jsou věci, které umíme pojmenovat jako problematické a shodneme se na potřebě jejich řešení, jsou ale také věci, které někdo považuje za problém, jiný nikoliv. A v tom se neshodneme. A to je bohužel podstata života i kouzlo parlamentní demokracie, že existují případy, kdy se najde průřezová shoda, existují případy, kdy si obě dvě strany ponechávají svůj názor, který je odlišný.

V každém případě jsem přesvědčen, že vedení ministerstva plní závazky, které si dalo na základě dvou velkých jednání se zástupci všech odborových svazů, že pečlivě pracujeme a analyzujeme jednotlivé dopady služebního zákona. Myslím si, že vývoj z pohledu čísel jasně ukazuje, že vedení jednotlivých sborů na úkoly, které z jednání vyplývají, reagují. Jsem přesvědčen, že vám budu schopen dát na plánovaném jednání výboru pro bezpečnost týkajícím se personální situace z pohledu roku 2007 a výhledu na rok 2008 již první výstupy z pracovního týmu.

Nicméně si myslím, že i rozprava včera ukázala, že skutečně jsou věci, ve kterých si ponechá každý svůj názor a musí se smířit s tím, že pokud nežijeme v době osvícené monarchie, kdy o všem rozhoduje monarcha sám, a žijeme v době parlamentní demokracie, nakonec při různorodosti názorů se na některém shodnout musíme. Ten některý musí získat adekvátní podporu v zákonodárném sboru.

Poslanecká sněmovna, 27. září 2007