Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Úvodní slovo ministra vnitra Ivana Langera Návrh zákona,...

[01.01.1970]

Úvodní slovo ministra vnitra Ivana Langera Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 158/3/ - vrácená Senátem

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 158/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, pod tímto složitým názvem zákona č. 365/2000 Sb. se neukrývá nic jiného než to, o čem jsme hovořili v minulosti na půdě Poslanecké sněmovny a to, co - troufám si říci - v dobrém slova smyslu hýbe veřejnou správou, a to je projekt CzechPoint, tedy český podací ověřovací informační národní terminál.

Mohu vám sdělit, že v tuto chvíli mám k dispozici závěrečnou zprávu pilotního projektu z provozu projektu CzechPoint, který neznamená nic jiného, než vytvoření na zhruba 1300 matričních úřadech a 2000 pobočkách obcí místa, jejichž prostřednictvím bude možné komunikovat s veřejnou správou, získávat opisy a výpisy z některých základních registrů. Mohu s potěšením konstatovat, že pilotní projekt CzechPoint ukázal, že CzechPoint se má k světu, a to velmi čile. Přestože fungoval poměrně krátkou dobu, fungoval na zhruba 37 obcích a od srpna na 74 kontaktních místech České pošty, lidé si k CzechPointu našli cestu, resp. CzechPoint si našel cestu k lidem, neboť za toto krátké období, v rámci takto omezeného prostoru a v situaci, že CzechPoint v této pilotní fázi byl schopen vypisovat výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, vydal přes 17 tisíc takovýchto výpisů. Sečtete-li 37 obcí a po krátkou dobu dvou měsíců 74 poboček pošty, řeknete-li si, že se jedná pouze o tyto tři rejstříky, je to podle mne vskutku úžasné číslo.

Opravňuje nás to k velkému optimismu i do budoucna zejména v tom smyslu, že od 1. ledna, pokud přijmeme pozměňovací návrhy Senátu, se ony rejstříky rozšíří ještě o jeden další, a to je rejstřík trestů, a atraktivita CzechPointu v tomto smyslu se jenom zvýší.

Jinými slovy, já se ztotožňuji s návrhem Senátu zkrátit termín pro nabytí účinnosti novely již k 1. lednu 2008. Myslím si, že jsme připraveni na ostré spuštění od 1. ledna 2008. Senát dále navrhl zvýšit poplatek za první stránku výpisu na 100 Kč. Já jsem v této věci byl při projednávání v Senátu neutrální, zaujal jsem neutrální stanovisko, neboť pro mě je důležité to, co zůstalo zachováno, a to je možnost poskytovatele této služby snížit poplatek až na 10 % stanovené částky.

Jinými slovy, zůstává nám to, co jsme chtěli, jakási míra konkurence mezi jednotlivými úřady a pobočkami, jakási míra reflexe toho, v jakém teritoriu se ten či onen Czechpoint nachází a kde tedy je možné poskytovat tu službu za plný poplatek /100 Kč první stránka, 50 Kč další/, nebo kde je výhodnější tu částku snížit.

Jinými slovy, CzechPoint žije. Děkuji vám všem, kteří jste při minulém hlasování ve Sněmovně tento návrh podpořili. Za předkladatele doporučuji schválit návrh ve znění nám předloženém Senátem.

Ivan Langer, Poslanecká sněmovna PČR, 26. září 2007