Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Ústní interpelace poslance Jeronýma Tejce ve věci práce policie

[01.01.1970]

Ústní interpelace poslance Jeronýma Tejce ve věci práce policie

Nyní prosím pana poslance Jeronýma Tejce, který hodlá interpelovat ministra vnitra Ivana Langera ve věci práce policie.

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, přednedávnem jsme se z médií dozvěděli, že elitní policista ÚOOZ Luděk Žákovec, který vedl mimo jiné vyšetřování Tomáše Pitra, pro něj nyní pracuje. Vy jste 24. dubna toho roku slíbil, že provedete kontrolu ÚOOZ, konkrétně že jste uložil náměstkovi policejního prezidia, aby s ředitelem ÚOOZ projednal, zda jde jen o ojedinělý případ, nebo zda existuje riziko, že by jich mohlo být více.

Vážený pane ministře, jak daleko je toto šetření a jaké jsou výsledky? Měl podle vašich zjištění ÚOOZ informace o plánech Luďka Žákovce, případně pokud měl, tak jak dlouho? Domnívám se, že u tak elitního útvaru by nemělo být možné, aby existovalo takového propojení mezi hlavním vyšetřovatelem a vyšetřovaným. Navíc aniž by se to díky kontrolním mechanismům tohoto útvaru zjistilo.

Nyní otázky. Já věřím, že pokud nebudete schopen odpovědět na tyto konkrétní dotazy nyní, tak tak učiníte písemně. Samozřejmě některé jsou konkrétní. To znamená: Šetří Inspekce ministra vnitra podezření z dlouhodobějšího napojení a spolupráce pana Žákovce s panem Pitrem? Bylo jednoznačně prokázáno, že vztah obou pánů nemohl vést k neobjektivnímu vyšetřování pana Pitra v jeho prospěch? Vyhodnocuje Inspekce ministra vnitra riziko spolupráce dalších policistů ÚOOZ s panem Pitrem či jiným útvarem šetřenými osobami? Jaké přijalo vedení ÚOOZ kroky, aby k podobným záležitostem v budoucnosti nedocházelo? Je pravda, že v této souvislosti byl odvolán z vedení týmu POKR policista Jaroslav Hruška, který se měl podílet i na vzniku takzvané Kubiceho zprávy? Jaká opatření vůči ÚOOZ a jejich vedení jste přijal či přijmete? Považujete tento útvar i přes takto fatální selhání za profesionální a jeho vedení za dobré? Neměl by dobrý ředitel útvaru či jeho vedení vybírat na místo vyšetřovatelů, navíc vedoucích vyšetřovacích týmů, lidi s dostatečným morálním kreditem?

Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče, a prosím, aby se slova ujal pan ministr vnitra Ivan Langer.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer: Vážený pane poslanče, mohu vás ujistit v jedné věci - že mám na odchod pana Žákovce od policie a jeho přechod na druhou stranu barikády, ne někam jinam, naprosto stejný názor jako vy. Považuji to za věc, která se nesmí opakovat, a dokonce se domnívám, že se nesmí opakovat nejenom v tom, že by to byl nějaký masivní jev, vícečetný, ale i v těch individuálních případech. V tomto máme na věc naprosto stejný pohled. To za prvé.

Za druhé. Naprosto správně jste konstatoval, že jsem v této věci uložil, tuším, že to bylo policejnímu prezidentovi nebo jeho náměstkovi, aby nechal zpracovat informace o situaci v Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu v této kauze.

Nicméně, a to je za třetí, kdybyste mi příště dal více šancí se na takto konkrétní dotazy připravit, tak bych byl schopen na ně odpovědět. V tuto chvíli, protože jsou to dotazy nesmírně konkrétní, a vy víte velmi dobře, jakou váhu má slovo politika, a zejména ministra vnitra, tak si, ne proto, že bych nechtěl, ale protože se nechci dopustit nepřesnosti, netroufám na ně odpovědět.

Domnívám se, že má-li mít institut ústních interpelací i pro vás, ale i pro veřejnost větší vypovídající hodnotu, možná by bylo dobré a vhodné v budoucnu přesněji specifikovat obsah případné interpelace, tak aby pokud jsou tam konkrétní otázky na konkrétní věci, byl ministr vnitra schopen na ně připravit. Nikdy jsem si nehrál na brouka Pytlíka, který všechno ví, všechno zná a všude byl dvakrát. Jsou věci, které ministr vnitra ví, jsou věci, které neví. Jestli si na něčem zakládám, tak na změně vnímání Ministerstva vnitra jako takového, tedy z ministerstva policie na ministerstvo vnitřních věcí a věci policie mají řešit příslušní služební funkcionáři počínaje policejním prezidentem.

Na vaše otázky, dáte-li mi je, velmi rád odpovím. A řekl bych, že určitě dříve, než je předpokládaná třicetidenní lhůta v tomto smyslu.

Takže berte to tak, že i mě toto znepokojuje. I já to považuji za velký problém, i já jsem chtěl znát, a předpokládám, že tu zprávu tam mám k dispozici, odpovědi na to, jestli to je rozšířený jev, nebo není, jaká konkrétní opatření v tomto smyslu vedení tohoto útvaru přijalo.

Obecně se dá říct, že selhání jedince se nedá nikdy zabránit. Dá se toto selhání a jeho riziko minimalizovat. A ta minimalizace má několik poloh. Jedna rovina té minimalizace je, že se snažíte vytvořit dobré podmínky pro výkon práce a pro motivaci pro ty policisty. To je jedna věc, to je ta pozitivní motivace. Vedle toho musí existovat i ta negativní motivace, tedy jasné povědomí o tom, že selhání nejsou tolerována. A třetí věc - a s tím s vámi naprosto souhlasím, že každý takovýhle útvar musí přece mít kvalitní personální práci, musí mít kvalitní vnitřní kontrolu. A musí být schopen, když už k něčemu takovému by mělo dojít, sám vnitřními kontrolními mechanismy toto včas indikovat a včas odhalit. Inspekce ministra vnitra je v té věci až ta instituce, která je v tom druhém sledu, která přistupuje v okamžiku, když už jsou známy konkrétnější poznatky o případném páchání trestné činnosti. Tady v určité fázi nemuselo docházet k napňování nějaké skutkové podstaty trestného činu toho bývalého policisty, nicméně vnitřní kontrola by měla být nastavena tak, aby byla schopna včas odhalit jakékoliv rizikové jednání toho policisty, třebaže v té dané fázi ještě nemá znaky skutkové podstaty trestného činu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Pan poslanec Tejc využije příležitosti ke svému vystoupení.

Poslanec Jeroným Tejc: Předem děkuji za písemné odpovědi. Otázky samozřejmě předám. Já jsem chtěl využít tohoto instrumentu, tedy ústní interpelace, abych se dozvěděl názor pana ministra za prvé, jak vnímá tu situaci, a zejména na to, zda se mu nezdá, že vedení v té své kontrolní činnosti nějakým způsobem zklamalo, vedení útvaru. A samozřejmě po tom zpracování zprávy se budu ptát na základě těch výsledků, zda to vedení je na správném místě.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Pan ministr ještě vystoupí.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer: Jakkoliv tuším, že pravděpodobnost míry naší shody na téma kvality vedení, mám na mysli, aniž bychom to takto opisovali, osobu ředitele ÚOOZ pana Kubiceho, je malá. Ta pravděpodobnost oné shody. Nepochybně věřte tomu, že odpovědi na vaše otázky dostanete, a věřte, že tuto možnost k vzájemné výměně názorů neberu jako něco nefér, ale jako cestu k tomu, abychom skutečně společně dosáhli toho, co je zájmem každého z nás bez ohledu na to, jestli jsme politici, nebo nejsme politici, jestli jsme členové té či oné politické strany. A ten cíl je jasný - profesionální moderní policejní sbor.

Poslanecká sněmovna, 7. června 2007