Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Ústní interpelace poslance Antonína Sedi ve věci ÚOOZ

[01.01.1970]

Ústní interpelace poslance Antonína Sedi ve věci ÚOOZ

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, podle ekonomického týdeníku Euro vydává Útvar pro odhalování organizovaného zločinu již dlouhou dobu signály, které mohou nasvědčovat tomu, že zde existují klienti, jež by ho rádi politicky využili. Hovoří dokonce o útvaru politické policie. V neposlední řadě včera zveřejnila speciální skupina státních zástupců, že argumenty v tzv. Kubiceho zprávě nebyly pravdivé.

Říká se, že ryba smrdí od hlavy. A předpokládám, že i vy máte zájem o funkční a důvěryhodnou policii. Podle vámi prosazované metody o nutné rotaci kádrů by rozhodně prospělo odvolání pana plukovníka Jana Kubiceho z vedení ÚOOZ a vypsání výběrového řízení na tento post.

Vážený pane ministře, ptám se: Uvažujete vy osobně či uvažuje o tom nový prezident Policie České republiky o odvolání pana ředitele Kubiceho? Nejen, že byste tímto krokem vyhověl přání pana Kubiceho - přání tolik potřebného klidu, protože deset let na tomto exponovaném velitelském místě mu jistě na psychické a fyzické kondici nepřidalo - ale zároveň byste mu poskytl podmínky pro doplnění vzdělání, neboť si lze jen těžko představit, že by zvládl zodpovědnou řídící činnost současně s kvalitním studiem.


Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek : Prosím, pane ministře.


Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Vážený pane poslanče, známe se dlouhá léta a jakkoliv jsme se mnohdy neshodli, tak jsem si jist - i v posledním období, kdy projednáváme právě zásady reformy Policie České republiky - že cíle a představy, které máme o fungování bezpečnostního aparátu České republiky, jsou společné.

Můžete si být jist tím, že mým cílem je skutečně fungující nebo, chcete-li, funkční profesionální policejní sbor, který je moderním policejním sborem ve třetím tisíciletí.

Aniž bych se teď chtěl dívat příliš zpátky, oba dva víme, že takovou naše policie v tuto chvíli není. Oba dva víme, že pro to, aby byla skutečně moderním funkčním policejním sborem, je potřeba toho udělat mnoho.

Myslím si, že za prvé - služební zákon tak, jak existuje, třebaže není úplně bez chyb, je jedním ze základním předpokladů, jak toho dosáhnout.

Tím druhým nezbytným krokem je podle mého hlubokého přesvědčení realizace reformy Policie České republiky. A teprve poté bude existovat dobrý základ pro to, aby nastala viditelná, ale i méně viditelná změna. To je první poznámka, poněkud obecnější, ale považoval jsem za potřebné ji říci.

Nechtějte, prosím, po mně, abych komentoval názory novinářů, které jsem ani nečetl, o politické policii a evokoval si tak myšlenky o tom, jak a z čeho byla kdysi policie, resp. některé její útvary, pod jiným vedením ministerstva vnitra podezírány. Novináři ať si na toto téma píší a spekulují. Já vám garantuji, že jako ministr vnitra nikdy nebudu mít sebemenší ambici na to jakýmkoli způsobem přímo zasahovat do práce policie, do jejích jednotlivých útvarů a ovlivňovat jejich konkrétní činnost. Mým úkolem je zajistit podmínky pro jejich práci. A tím moje role končí.

Ptal jste se konkrétně na pana ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Na jedné straně platí, že na výkon zákonem stanovených funkcí musí jednotliví služební funkcionáři splňovat některé kvalifikační a vzdělanostní předpoklady, vedle toho také zákon stanoví poslední výjimku v historii pro to, aby ti, kteří ve funkcích jsou, měli dostatek času si své vzdělání doplnit.

Jestli něco považuji za vysokou přidanou hodnotu toho zákona, pak to, že jeho účinností skončilo období těch výjimek kamaráda kamarádovi, toho - i když nemáš vzdělání, můžeš na funkci být, protože jsi můj kámoš.

Pan ředitel Kubice této zákonné možnosti využil tak, jako ji využívá řada služebních funkcionářů. A já v tuto chvíli nevidím v tomto smyslu důvod, proč by měl být odvoláván ze své funkce. Nemám také informace o tom, že by nový policejní prezident uvažoval o personální výměně a o odvolání pana ředitele Kubiceho.

Nicméně, o čem vážně přemýšlí a co bude - jak jsem přesvědčen - také realizováno, a to jeho prostřednictvím a prostřednictvím nových náměstků, třebaže nejsou jmenováni do své funkce, ale jsou zatím pověřeni a budou se zúčastňovat zřejmě výběrového řízení - je detailnější analýza výkonnosti útvarů s celorepublikovou policií, tedy Národní protidrogové centrály, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a ÚOKFK tak, abychom přesně vyhodnotili to, zda tyto útvary odvádějí to, co je od nich očekáváno a zda za peníze, které se do nich vkládají, dostávají občané kvalitní službu.

Teprve takováto analýza může vést k nějakým strukturálním, eventuálně personálním změnám, ale v tuto chvíli, domnívám se, by naším cílem mělo být dosažení toho strategického bodu, a tím je transformace i neuniformované policie.

A víte velmi dobře, že diskutujeme o různých variantách pracovního názvu Národního kriminálního úřadu, který by jakoby zahrnul všechny tyto složky, neboť i já se domnívám, že v činnosti všech těchto specializovaných útvarů je co zlepšovat, že je tam řada věcí, které je potřeba odstranit, zamezit jim, že je třeba zajistit, aby více komunikovaly spolu navzájem, aby byly pod větší kontrolou, aby byly pod konkrétním úkolováním.

A mimo jiné - první krok byl učiněn. Náměstek pro trestní řízení obsadí pozici ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, kde vlastně jeden člověk řídil jednoho. A bude mít přímou pravomoc a tudíž i přímou odpovědnost za kvalitu výkonu těchto specializovaných útvarů.

Jednoduchá odpověď - mám-li to shrnout, aby to nevypadalo, že uhýbám - já osobně neplánuji jakoukoli výměnu, navíc to není v mé pravomoci. A nejsem informován, že by nový policejní prezident a nové vedení, dokud nebudou mít pro sebe tu důležitou analýzu, jakýkoliv personální krok plánovali.

Omlouvám se za přetažení termínu.

***

Místopředseda PSP Jan Kasal : Ano. Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Seďa chce využít možnosti položit doplňující otázku v délce jedné minuty.


Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. Určitě s vámi souhlasím, že Policie České republiky potřebuje reformu, nicméně já se vrátím k tomu, co jste říkal.

Osobně si myslím, že jako ministr vnitra byste měl sledovat sdělovací prostředky, protože sdělovací prostředky jsou jaksi třetím pilířem demokracie, jsou hlídacím psem demokracie, a pokud se tam objeví nějaké informace, já bych očekával, že jako ministr vnitra byste je prověřil. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Z vašeho hovoru jsem pochopil, že neuvažujete nejenom o odvolání pana ředitele, ale že vlastně odcházíte i od té své metody o nutné rotaci kádrů. Takže já bych měl jenom poslední dotaz, jestli si opravdu, pane ministře, myslíte, že by veřejnost, česká veřejnost neocenila odvolání pana plukovníka Kubiceho z funkce ředitele. Vždyť tímto krokem byste sám podal pomocnou ruku ke zvýšení důvěryhodnosti tohoto elitního policejního útvaru A já pevně věřím, že o to vám jde.


Místopředseda PSP Jan Kasal : Tak. Děkuji za to, že jste nepřekročil příliš. A pan ministr určitě už se vejde do časového limitu.


Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Zkusím to. Sleduji sdělovací prostředky, ale nemohu sledovat úplně všechno. A nechci naskakovat na hru, kdy bych měl komentovat komentář komentáře.

Na vaši otázku odpovím jednoznačně. Já jako ministr vnitra nemám sebemenší informaci o tom, že by jakýkoli policejní útvar pracoval na politickou objednávku a že by Útvar pro odhalování organizovaného zločinu měl být jakousi politickou policií. Nemám žádnou tuto informaci a pokud bych měl, tak vám garantuji, že nic takového bych také nepřipustil.

Ona rotace kádrů, kterou jste zmínil, je podle mne nový a důležitý prvek. A víte, že jmenováním nového policejního prezidenta jsem se pokusil nastartovat tento princip, který by jednoznačně znamenal, že nikdo nic nemá mít za definitivní a že lidé přicházejí a odcházejí z funkce do funkce, a to když někdo odchází z funkce neznamená, že odchází kvůli tomu, že něco neumí, že selhal, že se něčím provinil. Myslím si, že princip této rotace je důležitým principem, a rozhodně pokud budeme pokračovat dále do těch nižších, ale vysokých funkcí v policii, a my budeme, tak by to měl být univerzální princip. A nemyslím si, že bychom měli startovat na tom konkrétním případu.

Je mi líto, že se v tuto chvíli neshodneme. Ale já říkám, že nepovažuji vše v práci těch elitních útvarů za dobré, nicméně pana ředitele Kubiceho si z pohledu jeho morálně volních vlastností velmi vážím.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 7. června 2007