Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Odpověď ministra vnitra Ivana Langera na ústní interpelaci...

[01.01.1970]

Odpověď ministra vnitra Ivana Langera na ústní interpelaci poslance Zdeňka Maršíčka ve věci prověrky plk. Husáka a úniku informací

Poslanec Zdeněk Maršíček : Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, v době rezignace bývalého policejního prezidenta pana Husáka dne 23. března jste prohlásil, že do měsíce sdělíte veřejnosti jméno nového policejního prezidenta. Dnes je to již více než měsíc a nic se neděje. Později jste oznámil, že to bude do konce dubna. Budiž. Mě však zajímá s tím související otázka: Která z bezpečnostních složek, které nyní řídíte, vypouštěla citlivé informace z prověrky dnes již bývalého policejního prezidenta pana Husáka do médií. Vyšetřováním byla údajně pověřena Inspekce ministra vnitra. Mám tedy otázku, jak je šetření daleko.

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, chci poděkovat panu poslanci za ten dotaz, který má hned několik rozměrů. První je jmenování nového policejního prezidenta. Druhý je podle mého názoru obecně rozšířený negativní jev, který bohužel zdomácněl v některých bezpečnostních složkách, včetně Policie České republiky, a to jsou úniky informací z vyšetřování, a třetí je ten konkrétní případ pana bývalého policejního prezidenta Husáka.

K prvnímu tématu. Domnívám se, že při rozhodování o tak významné funkci musíte vážit hned několik kritérií a z mého pohledu je tím důležitějších kritériem, než je rychlost, kvalita samotného výběru. V tuto chvíli jsem spokojen s panem plukovníkem Brázdou, který je zastupující policejní prezident a myslím si, že to vytváří dostatečný časový prostor pro mé rozhodnutí, které je limitováno například služebním zákonem a možnostmi, kdo může být vůbec jmenován, mnou zpřísněnými podmínkami pro výkon některých funkcí, to jsou bezpečnostní prověrky a přísnější bezpečnostní prověrky, a současně také snahou o to, aby nový policejní prezident, dříve než nastoupí do své funkce, definoval celý svůj tým, s kterým chce pracovat.

Protože to není jen otázka jednoho člověka. A také definoval své postoje k potřebnosti nepotřebnosti, podobě nebo nepodobě reformy policie. Že to ve svém balíčku, ono hledání a výběr osob komplikuje. Nicméně ten seznam kandidátů, který jsem měl, se zužuje, a v tuto chvíli hovořím nebo uvažuji zhruba o pěti jménech. To je první věc.

Druhá věc. Pokud jde o úniky informací. Myslím, že se shodneme na tom, že to je jednoznačně negativní jev. Současně věřím, že se také shodneme na tom, že jeho odstranění není bohužel dílem okamžiku a jednorázového opatření. Je to kombinace několika vlivů. Za prvé jednoznačný signál směrem do policie, že každý únik informací bude velmi pečlivě prošetřován a jeho viníci budou postaveni před soud, tak abyste vytvořil atmosféru, která zabraňuje takovémuto jednání. Někdy se to daří, někdy se to nedaří. Podařilo se to v případě například oněch fotografií tragicky zesnulého hudebního skladatele Karla Svobody.

Někde je zjištění toho, kdo je odpovědný za onen únik, složité. Je to leckdy složité v tom smyslu, že se objevují informace z trestního spisu, nicméně do tohoto spisu mají přístup poškození a jejich advokáti. Myslím si, že i kolegové z ČSSD by mohli hovořit o konkrétním případu, kde se objevily informace z trestního spisu, jejichž původcem úniku není policie, ale je to poškozený, resp. jeho advokát. A my musíme velmi pečlivě odlišovat situace, kdy je zodpovědný policista a kdy je zodpovědný za tento únik někdo jiný.

Třetí rovina, samotný případ pana policejního prezidenta Husáka. Já jsem nechal, uložil jsem řediteli Inspekce ministra vnitra prověření okolností, nevím, zda se dá hovořit o úniku informací, protože v té věci neprobíhalo žádné trestní řízení, tedy v tom smyslu, jak jsme se bavili.

Dosud závěry toho prověřování nemám a mohu vám slíbit, že v okamžiku, kdy je budu mít, ať již budou takové, že se podařilo zjistit, odkud informace v médiích pocházejí, nebo že se toto zjistit nepodařilo, tak vás o tom informovat určitě budu.

Poslanec Zdeněk Maršíček : Děkuji, pane ministře. Už jenom velice stručně. Je pravdou, že za úniky měli stát někteří detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu?

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer To je složitá otázka, pane poslanče. Pokud by tomu tak bylo, tak by to byl jen důkaz toho, že situace v policii, tak jak jsem ji zdědil, je ještě horší, než si vůbec umíme představit. A jsem velmi rád, že někteří kolegové, kteří mne činí vinným za věci, za které odpovědným nejsem, v tuto chvíli kývají hlavou, protože, a teď to nemyslím vůbec špatně, to je dědictví, které člověk získal a se kterým se snaží vypořádat. A částečně se s ním může vypořádat sám, částečně bude potřebovat pomoc Poslanecké sněmovny.

Poslanecká sněmovna PČR, 26. dubna 2007