Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Přehled nejvýznamnějších změn, které byly v novele zákona o...

[01.01.1970]

Přehled nejvýznamnějších změn, které byly v novele zákona o vlastnictví bytů schváleny Poslaneckou sněmovnou dne 27. listopadu 2001

novela zákona 72/1994 byla schválena dne 27. 11. 2001 ve znění senátních pozměňovacích návrhů, které respektovaly návrhy PS a ještě je rozšířily o některé další změny;

účinnost novely je navržena od 31. 12. 2001; od tohoto data tedy FÚ nemají možnost pokutovat domy, které dosud nesplnily povinnost registrace;

bohužel se v novele nepodařilo zrušit povinnou právnickou osobu, k tomu neměla vůli ani Poslanecká sněmovna ani Senát, její fungování se však výrazně zjednodušilo;

nová právnická osoba "Společenství vlastníků" bude registrována u krajských obchodních soudů v samostatném rejstříku; lhůta pro tuto registraci se prodlužuje do 31. 12. 2002;

společenství vlastníků je nepodnikatelským subjektem, odpadá tedy povinnost registrace u finančních úřadů a každoroční podávání daň. přiznání; tato povinnost zůstává pouze tehdy, pokud by Společenství začalo podnikat. Jakmile začne pobírat příjmy podrobené dani nebo mu vznikla povinnost srážet daň nebo zálohy na ni, má povinnost se do třiceti dnů zaregistrovat u svého místně příslušného správce daně (FÚ);

Společenství má možnost volby mezi jednoduchým a podvojným účetnictvím; u jednoduchého účetnictví je třeba dát pozor na příjmovou stránku a na to, že některé příjmy mohou podléhat zdanění (doporučuji konzultaci s daňovým poradcem);

přítomnost notáře je nezbytná pouze na ustavující schůzi;

funkční období orgánů společenství se prodlužuje až na pět let;

je-li při rozhodování přehlasována minorita vlastníků, mohou se tito do šesti měsíců obrátit na soud s žádostí o posouzení rozhodování;

náklady na činnost orgánů společenství se považují za náklady společenství spojené se správou domu.

Mgr. Zdeňka Horníková, zpravodajka poslaneckého klubu ODS k novele zákona o vlastnictví bytů, 27. listopadu 2001