Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o...

[01.01.1970]

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení

Kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych využil přednostního práva vystoupit a konstatovat, co jsme v tomto zákoně schválili a co jsme neschválili.

Schválili jsme oprávnění policie odebírat přes nesouhlas dotyčné osoby vzorky DNA, což na první pohled vypadá, že je správné. Říkám, že ten první pohled je skutečně správný, nicméně současně s tím jsme schválili možná rizika, která plynou z dosud neexistujícího kvalitního systému, který by zajišťoval garanci proti možnému zneužití takto nezpochybnitelných důkazů.

Říkám to proto, že v tuto chvíli policie nejenom, že zajišťuje stopy z místa činu, nejenom, že vyšetření sama bude provádět, ale současně také shromažďuje tyto vzorky ve své databázi. Tedy jedna instituce má pod sebou a pod svojí kontrolou všechny tři etapy práce s těmito vzorky. Já říkám, že je velmi dobře, aby policie a orgány činné v trestním řízení měly možnost tyto vzorky DNA odebírat, nicméně současně právě k nezpochybnitelnosti těchto vzorků jako důkazních prostředků by měl existovat princip nezávislé kontroly s jejich nakládáním a domnívám se, že velmi rychle po této právní úpravě by měla existovat další právní úprava, kterou by mělo garantovat Ministerstvo vnitra tak, aby byla jistota, že nemůže docházet k manipulacím, event. zneužitím takovýchto důkazních prostředků.

Neschválili jsme bohužel jeden velmi důležitý a podstatný návrh, a to je zavedení nové skutkové podstaty trestného činu neoprávněný odposlech. V tuto chvíli platí, že kdyby se policista dopustil neoprávněného odposlechu, tedy takového odposlechu, který by nebyl schválen soudem, byl by trestně postižitelný. V okamžiku, kdy se takového jednání dopustí civilní osoba, ať již soukromě nebo prostřednictvím nějaké firmy, potom tato osoba, jakkoliv zasahuje do vašich Listinou garantovaných práv a svobod, se nemusí obávat žádného postihu.

A prosím, abychom si uvědomili tedy, co jsme na jedné straně schválili a co jsme na straně druhé neschválili. V tuto chvíli policie musí respektovat zákon, neboť jí hrozí postih trestně právní, ale jakákoliv civilní osoba vás může bez jakéhokoliv omezení, bez jakéhokoliv rizika postižení špiclovat, fízlovat a odposlouchávat! Domnívám se, že to není správné a moc bych si přál, aby příští Poslanecká sněmovna obě dvě tyto problematické věci napravila tak, aby na jedné straně garantovala Ústavou a Listinou základních práv a svobod garantovaná práva a současně také, aby umožnila orgánům činným v trestním řízení být velmi důslednými bojovníky proti zločinu.

Děkuji vám za to, že jste mi věnovali tři minuty vaší pozornosti.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 26. dubna 2006