Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Vystoupení Ivana Langera k zákonu o neziskových veřejných...

[01.01.1970]

Vystoupení Ivana Langera k zákonu o neziskových veřejných zdravotnických zařízeních (třetí čtení)

Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové,

je mi skutečně velmi líto, že tento návrh zákona, který bez nadsázky, bez přehánění mohu prohlásit za jeden z nejvýznamnějších, pokud jde o rozsah zásahu do vlastnických práv, který projednáváme po listopadu 1989, projednáváme v takovéto atmosféře v Poslanecké sněmovně. Pokud někteří z vás říkají, že to není pravda, velmi vás, kolegové, prosím, abyste si před hlasováním přečetli, co tento návrh zákona skutečně obsahuje.

Ve svém vystoupení bych se chtěl věnovat za prvé tomu, čím podle mne tento návrh zákona není, ač je za to vydáván, za druhé tomu, čím ve skutečnosti tento zákon je, za třetí tomu, čím by takový zákon měl být.

Za prvé - čím tento zákon není.

Tento návrh zákona, ač je vydáván za řešení problémů českého zdravotnictví, žádným řešením není. Tento návrh zákona, ač je předkladateli vydáván za cestu ke zlepšení péče o pacienty a zlepšení podmínek pro práci zdravotníků, žádným zlepšením není.

Za druhé - čím naopak tento návrh zákona je?

A jsou to jednoduché tři teze. Tento návrh je protiústavní, tento návrh nezlepší zdravotní péči a tento návrh povede k ohrožení pacientů a zdravotníků. Tento návrh zákona nerespektuje soukromé vlastnictví, tento návrh zákona zasahuje do výkonu samosprávných funkcí krajů.

Tento návrh zákona v oblasti zlepšení zdravotní péče negarantuje žádným způsobem kvalitu poskytované zdravotní péče. Tento zákon negarantuje, ač je za to vydáván, dostupnost zdravotní péče. Tento návrh zákona právní formu nadřazuje nad kvalitu poskytované péče. Už jsem to zde říkal ve druhém čtení. Sebehorší nemocnice jen proto, že má charakter veřejného neziskového lůžkového zdravotnického zařízení, léčit bude a bude čerpat prostředky z pojištění, sebelepší nemocnice jen proto, že tuto formu mít nebude, je odsouzena k zániku.

Tento návrh zákona povede k ohrožení pacientů a zdravotníků. Tento návrh zákona povede k likvidaci zhruba 80 nemocnic a já jsem vám z tohoto místa zde již ukazoval mapku, která pro občany Olomouckého kraje v důsledku přijetí tohoto návrhu zákona neznamená nic jiného než zrušení tří soukromých nemocnic - Nemocnice Jeseník, Nemocnice Šumperk, Nemocnice Hranice.

Možná paní kolegyně Orgoníková nad tím mává rukou. Já bych vám přál žít v tomto kraji a v těchto částech, kdy díky tomuto zákonu je ohroženo zhruba 200 tisíc pacientů na kvalitě a dostupnosti zdravotní péče.

Zkombinujete-li to dohromady s desítkami malých lékáren, kterým hrozí zánik v důsledku politiky ministra zdravotnictví v tomto Olomouckém kraji, potom si sami položte otázku, zda tento návrh zákona v kombinaci s politikou ministra zdravotnictví Davida Ratha opravdu je politikou ve prospěch občanů a pacientů např. Olomouckého kraje či nikoliv.

Za třetí - čím by takový zákon měl být.

Tento návrh zákona by měl zřídit novou právní formu pro instituce, které se zabývají poskytováním lůžkové zdravotní péče, např. neziskového zdravotního zařízení. Myslím si, že i zmíněný návrhkolegy Říhy je přesně tou cestou, kudy by návrh zákona mohl jít. Tento návrh zákona by měl dát možnost zřídit takovouto právní formu lůžkového zdravotnického zařízení, avšak měl by tak učinit na základě dobrovolné volby, měl by zajistit rovné postavení všech poskytovatelů lůžkové zdravotní péče bez ohledu na právní formu. Tento návrh zákona by měl garantovat kvalitu poskytované zdravotní lékařské péče pro pacienty.

Bohužel z výše uvedeného, co jsem říkal na adresu tohoto zákona, tento zákon ničím takovým není. Je odpovědností každého z vás, kolegyně a kolegové, jestli připustíte, aby se přinejmenším v Olomouckém kraji stalo to, co tato mapka jasně zvýrazňuje, či nikoli.

Znovu na vás apeluji. Zkuste si návrh zákona alespoň přečíst. Zkuste nad ním alespoň chvíli zapřemýšlet a zkuste se doopravdy podívat na to, co v zákoně je a co v zákonu není, čím tento návrh zákona je, čím tento návrh zákona není.
Velmi apeluji na pana kolegu Krákoru, aby přistoupil k řečništi a odpověděl na otázku položenou paní kolegyní Šojdrovou a zopakovanou panem kolegou Janečkem. Velmi by mne zajímalo, pane kolego Krákoro - obracím se na vás prostřednictvím paní předsedající - zda jste se ptali zřizovatelů, když už do jejich práv zasahujete, co si o vašem návrhu myslí, zda s tím souhlasí.

Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen o tom, že je možná symbolické, že takovýto návrh zákona projednáváme v únoru, který má pro mnohé občany České republiky, kteří neztratili historickou paměť, vskutku symbolický význam, dávám procedurální návrh, aby se o jednotlivých zdravotnických zařízeních, která jsou uvedena v příloze, hlasovalo jednotlivě. Nedokáži si představit, že bychom o ní mohli hlasovat en bloc. Byl bych velmi rád, aby každý z vás, kdo chce skutečně nést kůži na trh, kdo chce nést odpovědnost za své rozhodování, tu možnost měl, aby bylo jasné, kdo, jakým způsobem a o jaké nemocnici hlasoval.

Děkuji za pozornost.

Poslanecká snemovna Parlamentu České republiky, 8. února 2006