Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové...

[01.01.1970]

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2000 /sněmovní tisk 917/

Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové,

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky se problematikou výroční zprávy o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2000 zabývala na své 15. schůzi, která probíhala ve dnech 31. května až 1. června t. r. Myslím, že zpráva byla velmi důkladně, detailně projednávána, a to v nejširších možných souvislostech. Ve smyslu její produktivity, vytváření zisku, zajímala nás také problematika pohledávek, které Česká tisková kancelář má. Specifickým předmětem jednání byl pro nás překvapivě vysoký nárůst mezd o více než 11 % v loňském roce. Předmětem jednání byla také kritéria zadávání průzkumů veřejného mínění. Platí také to, co říkala paní zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu mládež a tělovýchovu, že velká část jednání se týkala problematiky činnosti České tiskové kanceláře v období tzv. televizní krize na přelomu tohoto a loňského roku, a to zejména v souvislosti s tím, zda se podařilo České tiskové kanceláři důsledně naplňovat povinnosti vyplývající ze zákona - poskytovat objektivní a všestranné informace.

Součástí debaty byly také úvahy nad budoucností České tiskové kanceláře, nad její možnou privatizací. Konstatování Stálé komise pro sdělovací prostředky bylo pro někoho možná smutné, pro někoho veselé. V tuto chvíli zřejmě neexistuje ve sněmovně politická vůle zabývat se transformací České tiskové kanceláře například ve smyslu její privatizace. Proto lze očekávat, že se v tomto, ale ani v roce příštím na jejím formálně právním postavení zřejmě nic nezmění. Komise mě zmocnila k tomu, abych přednesl návrh usnesení. Návrh usnesení je totožný s tím, který přijal výbor, proto ani nepovažuji za potřebné jej dvakrát přednášet a ponechám to na paní kolegyni v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 12. července 2001