Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Návrh poslanců Cyrila Svoboda, Stanislava Křečka, Miloslava...

[01.01.1970]

Návrh poslanců Cyrila Svoboda, Stanislava Křečka, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové,

vyslechli jsme stanovisko pana předkladatele, které oplývalo slovy "zvýšená ochrana, rozvoj podnikání, vyšší jistoty" na jedné straně a na druhé straně "žádný zájem úzké skupiny osob, profesní zájem" a podobně. Myslím si, že je dobré a chvályhodné pokoušet se o zvyšování právních jistot osob, které žijí v této zemi. Myslím si, že problematika vymahatelnosti nebo nevymahatelnosti práv občanů České republiky je jedním ze základních témat, které by se mělo vinout jako červená nit veškerými úvahami o provedení nejenom soudní reformy, ale reformy českého právního řádu obecně.

Nicméně tento návrh jde možná ve svých úmyslech touto cestou, ale ve své praktické realizaci se nejedná o nic jiného, než že snižuje volnost a svobodu rozhodování osob, které jsou podnikatelsky činné, ale nejenom podnikatelsky činné. Jinými slovy - tento návrh znovu ukládá někomu povinnost nějak konat a za to své konání zaplatit. Nic jiného totiž podstatou tohoto návrhu není než to, že zástavní právo vznikne pouze tehdy, když splníte zákonem danou povinnost si je nechat zapsat do rejstříku zástav a za tento zápis také někomu, tedy notáři zaplatit. V okamžiku, kdy by tento návrh byl nabídkou možnosti něco takového udělat, kdyby byl odvislý od volného rozhodnutí, zda chcete takové služby využít, potom si myslím, že by to bylo dobré.

Nicméně tento návrh říká, že zástavní právo vzniká na základě zástavní smlouvy formou notářského zápisu, zápisem zástavy a ostatních předepsaných údajů do rejstříku zástav. To si myslím, že je ta problematická formulace, o které bychom měli hovořit. Mám k tomu velké výhrady, k filosofii tohoto návrhu vůbec, je-li koncipován jako zákonem uložená zpoplatněná povinnost. Ale snad je to návrh, který je ve své podstatě přepracovatelný. Věřím, že bude přepracovatelný, protože pokud by nebyl, rozhodně bych pro něj v této podobě hlasovat nemohl.

Děkuji za pozornost.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 22. února 2001