Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

MINISTR VNITRA (09/2006 - 05/2009) / Novinky / Program ODS

[24.05.2010]

Program ODS

ODS pro bezpečnost na silnicích a rychlejší výstavbu dopravní infrastruktury

Bezpečnější silnice, rychlejší a levnější rozvoj dopravní infrastruktury – to je cíl legislativních změn, které připravuje ODS v resortu dopravy. Týkat se mají několika oblastí – řidičská oprávnění pro mladé řidiče, úprava institutu tzv. osoby blízké, používání zimních pneumatik, registrační značky na celý život a také úpravy schvalovacích mechanismů při přípravě liniových staveb.

"Z hlediska bezpečnosti na silnicích jsou jednou z rizikových skupin mladí řidiči do 24 let věku. Platí to zejména pro motocykly. Rozumným řešením je podle nás tzv. řidičský průkaz "na zkoušku"," uvedl Petr Bendl, místopředseda a středočeský lídr Občanské demokratické strany. Z hlediska bezpečnosti je velmi důležité, aby řidiči především silných motocyklů získávali zkušenosti na strojích menších kubatur, jak je běžné v některých evropských zemích. "Přihlížet by se mělo ke způsobeným nehodám a počtu trestných bodů", doplnil Petr Bendl s tím, že mladí řidiči by měli nejdříve prokázat své řidičské schopnosti.

"Musíme upravit institut osoby blízké. Trápí nás jeho zneužívání a nemožnost postihnout viníky některých vážných dopravních přestupků a nehod," řekl Petr Bendl a doplnil, že vidí dvě cesty k řešení. Jde o přenesení veškeré odpovědnosti za vozidlo vždy na jeho majitele a motivace majitelů vozidel k odhalení řidiče při způsobení dopravního přestupku nebo nehody.

ODS navrhuje také příslušnou úpravu zákona o silničním provozu, která by převzala zahraniční model povinnosti zimních pneumatik. "Povinnost použít zimní pneumatiky by vznikla, když se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, anebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se během jízdy může na silnici vyskytovat; tedy nikoli povinně za všech okolností," řekl Petr Bendl s tím, že tranzitující řidiči by měli stejné podmínky jako v sousedních zemích. Povinnost by se vztahovala na období od 1. 11. do 31. 3.

"Pro řidiče navrhujeme zjednodušení i v oblasti vydávání registračních značek pro vozidla, chceme, aby majitel vozidla (fyzická i právnická osoba) mohl postupně přenášet registrační značku na nové vozidlo vždy," uvedl Petr Bendl a dodal, že ODS má v návrhu i zavedení registračních značek na přání.

Důležité změny by měly nastat v oblasti schvalování liniových staveb. Podle Petra Bendla je Česká republika pod velkou kritikou, že staví draho. "Nejde nám o omezení ústavou zaručených práv na obranu zájmů obyvatel blízko koridoru chystané stavby – na druhou stranu tato práva nemohou být zneužívána, jak se u nás často děje," řekl Petr Bendl a připomněl, že v jiných zemích EU platí jednodušší mechanismy a není důvod u nás udržovat přísnější úpravu. Jde především o několikastupňové schvalování, kde již vyřízené a odmítnuté připomínky mohou být znovu uplatňovány a musí být znovu projednávány. Jde také o vynucování dodatečných sjezdů a křížení a jiných nadměrných úprav.příloha: pdf tk-100524-doprava.pdf (194 kB)

zpravy.ods.cz, 24. května 2010