Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

MINISTR VNITRA (09/2006 - 05/2009) / Novinky / ODS

[28.04.2010]

ODS

ODS chce narovnat vlastnické vztahy k půdě

Hlavní prioritou ODS v oblasti zemědělství je narovnání vlastnických vztahů k půdě a zemědělskému majetku. "Do roku 2014 odprodáme 50 % půdy ve vlastnictví státu zemědělcům, kteří ji užívají. To je zásadní krok pro zlepšení podmínek v zemědělství a promítne se i do rozvoje venkova," uvedl místopředseda ODS Petr Gandalovič.

Vedle rychlejšího a transparentního prodeje státní půdy do rukou zemědělců chce ODS také odstranit z legislativy zvýhodnění uživatelů nad vlastníky půdy. Důležité je podle člena předsednictva Asociace soukromých zemědělců ČR a spolutvůrce zemědělského programu Josefa Stehlíka co nejrychleji realizovat pozemkové úpravy, aby všichni vlastníci mohli užívat svůj pozemek. ODS navrhuje využít pro tento účel do konce roku 2013 z různých operačních programů 10 až 13 miliard korun. "Pozemkové úpravy především udělají pořádek ve vlastnických vztazích, odstraní současné problémy s přístupem na některá pole a bude možné provést snadněji opatření chránící půdu před erozí," vyjmenoval Josef Stehlík.

Občanští demokraté také navrhují, aby se výše finančního odvodu za vyjmutí půdy z půdního fondu odvíjela od její tržní hodnoty. "Podařilo by se tak díky jednoduchému ekonomickému nástroji chránit často velmi kvalitní půdu v blízkosti velkých měst," vysvětlil Josef Stehlík. Finanční prostředky z těchto odvodů chce ODS využít znovu na financování pozemkových úprav. ODS bude chránit kvalitní půdu před masivní zástavbou i cílenou podporou nového využití brownfields (opuštěných průmyslových a zemědělských objektů a areálů).

Jako další priority představil místopředseda ODS Petr Gandalovič také prosazování spravedlivějších dotací pro zemědělce z prostředků EU. Připomněl, že právě vláda ODS se v této oblasti velmi intenzivně zasazovala o sjednocení podmínek starých a nových zemí EU. ODS navrhuje ve svém zemědělském programu zjednodušení předpisu pro uplatnění malých výrobců na lokálních trzích. "Budeme podporovat zpracování a prodej potravin na selském dvoře, protože to považujeme za nejlepší propagaci domácích výrobků," dodal Petr Gandalovič.

zpravy.ods.cz, 28. dubna 2010