Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

MINISTR VNITRA (09/2006 - 05/2009) / Novinky / Program ODS

[11.04.2010]

Program ODS

Smlouva s voliči: ODS hlásí 92 % splněno

Před volbami v roce 2006 předložila Občanská demokratická strana smlouvu s voliči, ve které se zavázala ke splnění 24 programových slibů. V dubnu 2010 je 22 z nich buď již splněno, nebo se průběžně plní. Pouze dva sliby dosud splněny nejsou.

SLIB: Všem spravedlivě snížíme daně.
REALITA: SPLNĚNO
Zavedli jsme rovnou daň, na které vydělali všichni poplatníci. Snížili jsme sociální pojištění. Snížili jsme firemní daň.

 

SLIB: Usnadníme podnikání.
REALITA: SPLNĚNO
Zrušen minimální základ daně pro OSVČ, zrušena povinnost registračních pokladen, snížení administrativní zátěže pro podnikatele o 20 %, novela živnostenského zákona, novela zákona o investičních pobídkách.


SLIB: Snížíme nezaměstnanost na polovinu, na úroveň před nástupem vlád ČSSD.
REALITA: SPLNĚNO
Nezaměstnanost v červnu 2008 činila 5 %, v únoru 2004 (za vlády ČSSD) dosáhla 10,2 %.

 

SLIB: Omezíme prostor pro korupci snížením moci byrokracie.
REALITA: PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO
Snížení byrokracie o 20 %, e-Government, protikorupční audity, protikorupční agent.

 

SLIB: Omezíme všudypřítomné státní regulace a obrovského přerozdělování.
REALITA: PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO
Snížení deficitu veřejných rozpočtů na 1,2 % HDP v roce 2008, snížení složené daňové kvóty z 36,6 % v roce 2006 na 34,4 % v roce 2009.

 

SLIB: Zkrátíme dobu soudního řízení na půl roku.
REALITA: PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO
eJustice, zjednodušení soudního řízení, efektivnější práce soudů, zkrácení doby trestního řízení o pětinu, občanského o desetinu a u obchodních soudů o více než sto dní.

 

SLIB: Vrátíme rodině její důstojné místo ve společnosti. Vytvoříme prostor pro posílení mezigenerační solidarity.
REALITA: PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO
Zvýšili jsme čisté příjmy rodinám s dětmi prostřednictvím vysokých daňových slev, třírychlostní rodičovské dovolené.

 

SLIB: Radikálně omezíme objem vládních pravomocí, které dávají prostor pro svévolné zásahy státu vůči občanům.
REALITA: PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO
Výrazné snížení počtu odposlechů ze strany Policie ČR, snížení administrativní zátěže pro podnikatele o 20 %, snižování povinností podnikatelů vůči státu, sjednocení a omezení počtu kontrol, omezení statistického zjišťování.

 

SLIB: Budeme hájit skutečné zájmy našich občanů ve světě.
REALITA: PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO
Zrušení víz do USA, rozšíření Schengenského prostoru, posilování transatlantické vazby, aktivní účast na zahraničních misích, obhajoba českých zájmů v EU, předsednictví EU, úspěšné řešení plynové krize, podpora exportu, investic a cestovního ruchu, zvýšení státní podpory účasti českých firem na zahraničních veletrzích a výstavách.

 

SLIB: Daňové přiznání bude možno podávat na jednom listu.
REALITA: NESPLNĚNO
Důvodem je množství výjimek, snaha je zrušit naráží na velký odpor, ministerstvo financí ale připravuje komplexní daňovou reformu, která by měla počet výjimek snížit.

 

SLIB: Úpravy DPH nepoškodí žádnou skupinu obyvatel. Případné zvýšení cen malé části zboží a služeb o několik procent bude kompenzováno vyššími čistými příjmy a důchodcům valorizací penzí ve výši 1000 Kč měsíčně.
REALITA: SPLNĚNO
Zvýšení důchodů od nástupu vlády od září 2006 do ledna 2009 o 1.800 Kč. Loni byla nejvyšší reálná hodnota důchodů od roku 1989. Nižší sazbou daně, zvýšením slev na dani, snížením sociálního pojistného vzrostly čisté příjmy rodin s dětmi v průměru o 4 %.

 

SLIB: U 70 % zboží a služeb daňová sazba klesne (mj. u tepla a energií).
REALITA: NESPLNĚNO
Vzhledem ke stavu veřejných financí po vládách ČSSD nebylo možné splnit slib a snížit horní sazbu DPH na 15 %, ceny energií ale vzhledem k hospodářské recesi klesají.

 

SLIB: Nezavedeme školné, ale změnou financování studia zvýšíme počet vysokoškoláků na průměr EU. Především zvýšíme podíl studentů z nízko příjmových skupin.
REALITA: PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO
Vláda školné nezavedla, připravovaná reforma školství počítala se státem podporovanými půjčkami na vzdělání, funkčním systémem sociálních stipendií, spořením na vzdělání a rozšířením bakalářského studia. Počet vysokoškolských studentů neustále narůstá.

 

SLIB: Zastavíme současné snižování životní úrovně důchodců ve srovnání s těmi, kteří pracují. Změny penzijního systému se dnešních seniorů nedotknou.
REALITA: SPLNĚNO
V lednu 2009 přesáhl průměrný starobní důchod 10.000 Kč. Zastavilo se rozevírání nůžek mezi příjmy důchodců ve srovnání s ekonomicky aktivními. V roce 2006 byl poměr důchodů k hrubé mzdě kolem 40 %, vláda ODS jej zvýšila na 42 % v loňském roce.

 

SLIB: Finanční spoluúčast ve zdravotnictví se nebudeme povinně zvyšovat. Zachováme ústavní právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění.
REALITA: ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
Finanční spoluúčast se zvýšila nejvíce za vlády ČSSD – o více než 80 %. ODS skokově spoluúčast nezvyšovala, pouze jsme pokračovali v přibližování k vyspělým zemím. Zdravotnické poplatky Ústavní soud prohlásil v souladu s Ústavou.

 

SLIB: Výrazně snížíme celkové doplatky za léky proti současnému stavu, poškozujícímu hlavně chronicky nemocné a starší spoluobčany.
REALITA: SPLNĚNO
U tří čtvrtin přípravků došlo k poklesu maximální ceny, počet přípravků plně hrazených ze zdravotního pojištění vzrostl o 500. Zavedení ochranných limitů ochránilo čtvrt milionu pacientů od nadměrných plateb. Existovali i pacienti, kteří platili přes 40 tisíc Kč ročně.

 

SLIB: Peníze ve zdravotnictví soustředíme především na co nejkvalitnější léčbu vážnějších onemocnění.
REALITA: SPLNĚNO
Díky poplatkům uspořil systém veřejného pojištění ročně 5 mld. Kč. Ve specializovaných centrech, kde se léčí rakovina či roztroušená skleróza bylo léčeno o 40 % více pacientů.

 

SLIB: Zrušíme nesmyslné zákony a předpisy komplikující život našim občanům a firmám (mj. minimální daň, registrační pokladny, placení nemocenské firmami).
REALITA: SPLNĚNO
Zrušena minimální daň, registrační pokladny, nový systém nemocenské zbavil firmy povinnosti platit první tři dny pracovní neschopnosti a snížil nemocnost, platby nemocenského jsou kompenzovány snížením odvodů a poloviční refundací náhrad.

 

SLIB: Zjednodušíme zbytečně byrokratické zákony (mj. živnostenský zákon, školský zákon).
REALITA: SPLNĚNO
Živnostenský zákon – ze 125 volných živností 1, ze 136 regulovaných živností 94, počet stran registračního formuláře snížen z 18 na 2, praxe živnostníků vyžadována pouze tam, kde to má smysl, zkrácení lhůty k vyřízení ohlášení živnosti z 15 dnů na 5.

 

SLIB: Zabráníme současné snaze vládnoucí ČSSD zametat všechny vlastní kriminální kauzy pod koberec a brzdit jejich vyšetřování. Zasadíme se o co nejrychlejší došetření těchto afér do konce. Vůči korupci ve vlastních řadách povedeme nulovou toleranci a budeme ji řešit nekompromisně.
REALITA: PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO
Pokračuje či se obnovilo šetření kauz z tzv. Kubiceho zprávy, skončila praxe, kdy ministr vnitra a premiér ovlivňují konkrétní kauzy, vůči provinilcům ve vlastních řadách jsme nekompromisní (Morava).

 

SLIB: Zabráníme nástupu rudé koalice KSČM a ČSSD v jakékoli formě. Zabráníme posilování vlivu komunistů.
REALITA: SPLNĚNO NA VLÁDNÍ ÚROVNI
Vznik trojkoalice zabránil vlivu KSČM na vládní politiku, naopak porážka v krajských volbách otevřela cestu komunistům k moci, což je velkým varováním do budoucna.

 

SLIB: Zabráníme zrušení lustračního zákona. Znemožníme návrat příslušníků i spolupracovníků StB a dalších exponentů minulého režimu do vysokých postů ve státní správě.
REALITA: SPLNĚNO

 

SLIB: Zabráníme návratu normalizačních praktik a omezování prostoru svobody, patrnému hlavně po nástupu Jiřího Paroubka. Zastavíme snahu ČSSD a komunistů vyvlastňovat, zestátňovat, zastrašovat média, schvalovat neadekvátní brutální zásahy policie bez následného potrestání viníků.
REALITA: SPLNĚNO

 

SLIB: Zabráníme politicky motivovanému zneužívání policie.
REALITA: SPLNĚNO
Oproti minulosti nedocházelo k účelovým zatčením některých politiků, neopakovala se situace z doby působení bývalého ministra vnitra Stanislava Grosse, který nechal zřídit speciální policejní tým Mlýn pohybující se na hraně zákona. Vláda kladla důraz na vyšetřování zločinů ohrožujících zdraví, majetek a životy občanů oproti dřívějšímu zadání postihovat podnikatele, příslušníky šlechtických rodů či osoby, které se odmítaly vzdát svých pozemků.

 

www.ods.cz, 11. dubna 2010