Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

MINISTR VNITRA (09/2006 - 05/2009) / Novinky / Program ODS

[17.03.2010]

Program ODS

Řešení ODS pro pracovní místa

ODS na základě doporučení Ekonomické skupiny odborníků (ESO) představuje sadu opatření zlepšujících podmínky pro zaměstnance i zaměstnavatele. Tato opatření vytvoří za jeden rok prostor pro vznik až 170 tisíc nových pracovních míst v soukromém sektoru.

Celosvětové zkušenosti ukazují, že čím pružnější je trh práce, tím nižší je nezaměstnanost. Pracovní místa vytváří hlavně soukromý sektor, proto chceme firmy motivovat k jejich nabízení a udržení.

1. Motivace pro vznik nových pracovních míst

Zaměstnavatel, který vytvoří nové pracovní místo na dobu neurčitou pro nezaměstnaného, absolventa nebo rodiče po skončení rodičovské, dostane na jeden rok slevu 3 600 Kč na sociálním pojištění. Stát za něj na dva roky převezme garanci výplaty 75 % případného čtyřměsíčního odstupného s měsíční výpovědní lhůtou.

2. Podpora pro nezaměstnané, kteří začnou podnikat

Nezaměstnanému, který začne podnikat jako živnostník, zůstane plná výše podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Toto opatření lze využít jednou za 10 let.

3. Více částečných úvazků

Stát uleví firmám na sociálním pojištění 7 200 Kč ročně za každý částečný úvazek pro rodiče s dětmi do 12 let, lidi starší 55 let, absolventy, studenty, zdravotně postižené nebo pro pečující o handicapované. Odstraníme diskriminaci částečných úvazků zrušením minimálního odvodu zdravotního pojištění.

4. Výhodnější práce na dohodu

Prodloužíme maximální rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin.

5. Uvolnění smluv na dobu určitou

Úplně uvolníme řetězení a délku smluv u nově vzniklých pracovních míst na dobu určitou (na období 5 let do úplného odeznění krize).

6. Pružnější pracovní doba

Zavedeme pružnější konta pracovní doby a umožníme její flexibilnější nerovnoměrné rozložení.

7. Alternativní modely zaměstnávání

Rozšíříme využití alternativních modelů zaměstnávání (částečné úvazky, práce doma…) a zavedeme rekvalifikační projekty určené speciálně pro osoby měnící zaměstnání.

8. Dočasná práce u jiného zaměstnavatele

Obnovíme možnost dočasného přidělení zaměstnance k práci u jiného zaměstnavatele.

9. Kdo z vlastní vůle podá výpověď, nebude mít plnou výši podpory

Pokud zaměstnanec dá výpověď sám z vlastní vůle, nebude mít nárok na plnou výši podpory v nezaměstnanosti.

10. Sociální dávky jen pro aktivní

Podmíníme výplatu podpory v nezaměstnanosti a dávek hmotné nouze účastí ve veřejně prospěšných pracích, veřejné službě, rekvalifikacích nebo vzdělávacích kurzech.

11. Udržíme pracovní místa

Umožníme firmám s nedostatkem zakázek zvyšovat zaměstnancům kvalifikaci. Vzdělávací kurzy budou nadále financovány z evropských fondů.

12. Zabráníme zvýšení daní

Nepřipustíme zvýšení sociálního pojištění a daní z příjmů pro firmy a živnostníky. Pokud tomu nezabráníme, přijde o práci 60 tisíc lidí.

ODS se zavazuje, že navrhovaná opatření nezvýší schodek státního rozpočtu. Nezbytné náklady budou jednoznačně nižší než dodatečné daňové příjmy z nových pracovních míst.

 

Dopady navrhovaných opatření

Vytvořená pracovní místa

Opatření

2011

2012[1]

1.

30 000

45 000

2.

45 000

70 000

3.

50 000[2]

75 000

4.

15 000

25 000

5.

15 000

25 000

6.

Zabráníme zvýšení nezaměstnanosti

Zabráníme zvýšení nezaměstnanosti

7.

Zabráníme zvýšení nezaměstnanosti

Zabráníme zvýšení nezaměstnanosti

8.

Zabráníme zvýšení nezaměstnanosti

Zabráníme zvýšení nezaměstnanosti

9.

Zabráníme zvýšení nezaměstnanosti

Zabráníme zvýšení nezaměstnanosti

10.

15 000

25 000

11.

Zabráníme zvýšení nezaměstnanosti

Zabráníme zvýšení nezaměstnanosti

12.

Zabráníme zvýšení nezaměstnanosti

Zabráníme zvýšení nezaměstnanosti

Celkem

170 000

265 000

 

 


Náklady a výnosy opatření pro veřejné rozpočty[3]


Opatření

2011

2012[4]

1.

-0,5 mld. Kč

+2,0 mld. Kč

2.

+0,2 mld. Kč

+1,0 mld. Kč

3.

-0,3 mld. Kč[5]

+1,0 mld. Kč

4.

+0,1 mld. Kč

+0,3 mld. Kč

5.

+0,3 mld. Kč

+0,8 mld. Kč

6.

+0,5 mld. Kč

+1,5 mld. Kč

7.

0 mld. Kč

0 mld. Kč

8.

0 mld. Kč

0 mld. Kč

9.

0 mld. Kč

0 mld. Kč

10.

-0,5 mld. Kč

+0,5 mld. Kč

11.

-0,5 mld. Kč

0 mld. Kč

12.

0 mld. Kč

0 mld. Kč

Celkem

-0,7 miliardy Kč

+7,1 miliard Kč


[1] Jedná se o počet nově vytvořených míst za dva roky. V průměru očekáváme, že až polovina nově vzniklých pracovních míst by mezi roky 2011 a 2012 může zase zaniknout. Za celé volební období prognózujeme, že by vzniklo až 350 tisíc pracovních míst. Na takto dlouhé období nicméně existuje příliš velká míra nejistoty. Konečné číslo navíc nezohledňuje přirozenou fluktuaci na pracovním trhu.

[2] Vysoký růst počtu částečných úvazků lze předpokládat, protože jejich podíl je v Česku hluboko pod průměrem EU.

[3] Náklady a výnosy jsou počítány pro polovinu daného roku (počet nových pracovních míst je uveden ke konci roku).

[4] Dohromady za rok 2011 a 2012.

[5] Vysoký růst počtu částečných úvazků lze předpokládat, protože jejich podíl je v Česku hluboko pod průměrem EU.

zpravy.ods.cz, 17. března 2010