Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

MINISTR VNITRA (09/2006 - 05/2009) / Novinky / VIZE 2020

[21.01.2010]

VIZE 2020

Obce potřebují více samostatnosti

Rozvoj regionů a venkova patří v České republice ke stěžejním tématům. Více než pět tisíc obcí, stěhování lidí do měst a různě rozvinuté regiony jsou největšími výzvami české regionální politiky nejbližších let. ODS spolu s odborníky a veřejností v rámci diskusních setkávání Vize 2020 hledala odpovědi na tyto otázky.

"Regiony a venkov jsou stejným prostorem pro uplatňování svobody jako všechny ostatní," uvedl hned v úvodu předseda ODS Mirek Topolánek. Řešením venkovské

a regionální problematiky tak nejsou nové dotační tituly, ale maximální prostor pro obce a regiony pro jejich samostatný rozvoj. "Vesnice nelze opomíjet, žije v nich dva miliony voličů," dodal Mirek Topolánek.

Podle garanta tématu Rozvoj venkova v rámci Vize 2020 Radima Ziky mezi konkrétními opatřeními je dobudování základních služeb pro matky s dětmi, vytvoření nových pracovních míst či další služby pro seniory. Neopominutelnou součástí by měla být také podpora podnikání na venkově a podpora místních talentů. "Venkov by se měl stát přitažlivým místem pro život," shrnul svoji vizi do roku 2020 Radim Zika.

V diskusi vystoupil i místopředseda ODS a garant tématu zemědělství Petr Gandalovič. Hovořil o dani z nemovitosti, kterou by transformoval v komunální daň, jehož výše by byla plně v kompetenci obce. "Přičemž by existovaly různé základy pro bydlení, podnikání či zemědělství," doplnil Gandalovič.

Náměstek hejtmana Zlínského kraje a bývalý zlínský hejtman Libor Lukáš připomněl nejslavnějšího rodáka Zlína Tomáše Baťu. "Mysli globálně, jednej lokálně, říkal Baťa. Pak se mu podařilo změnit Zlín-vesnici ve Zlín-prosperující město," uvedl Lukáš. Mezi jeho recepty na zlepšení života v obcích patří posílení místních samospráv a jejich osobností.

Další diskuse přinesla názory na řešení problematiky venkova. Mezi nejzajímavější patřilo například vytvoření institutu univerzálního pracovníka pro vesnici či možnost investice části výnosů z daní a poplatků přímo ve vesnici. V závěrečném shrnutí předseda ODS Mirek Topolánek upozornil na další otázky spjaté s vývojem venkova. "Je to otázka církevních a zemědělských restitucí, redukce výkonu státní správy, redukce přerozdělování a dotačních titulů, snížení závislosti obcí na státním rozpočtu. Cesta je dlouhá a složitá, ale je nutné přikročit k realizaci," uzavřel Topolánek.

Celý projev předsedy ODS Mirka Topolánka čtěte ZDE

zpravy.ods.cz, 21. ledna 2010