Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

MINISTR VNITRA (09/2006 - 05/2009) / Novinky / ODS

[21.12.2009]

ODS

Tisková zpráva k protikorupční strategii vlády ČR předložené ministrem vnitra ČR Pecinou

  1. ODS považuje za základní příčinu vzniku a existence korupčního prostředí silný stát s vysokou mírou přerozdělování, s vysokým zdaněním a štědrým systémem dotací, o jejichž přidělování rozhodují obtížně kontrolovatelní byrokraté.

  2. Protikorupční strategie vlády ČR, kterou dnes představil ministr vnitra Martin Pecina, tyto základní příčiny nepojmenovává. Namísto pokusu o celkovou změnu prostředí nabízí dílčí sporná řešení.

  3. ODS nahlíží na zřízení instituce tzv. korunního svědka opatrně. Zdůrazňujeme, že může jít o krok správným směrem pouze tehdy, pokud budou zcela jasně a přísně vymezeny podmínky, za kterých může korunní svědek získat beztrestnost.

  4. Topolánkova vláda v lednu 2009 zavedla institut tzv. protikorupčního agenta. Návrh ministra vnitra, který dnes v tomto smyslu přednesl, tedy není ničím novým. Očekávali bychom, že se ministr Pecina zaměří především na to, jak tento institut v současnosti funguje a jak jej případně posílit a zlepšit výkon policie v tomto směru. Činnost tohoto protikorupčního agenta přitom není možné zaměnit s agentem provokatérem.

  5. ODS nesouhlasí se snahou ministra Peciny o změnu znění trestního zákoníku, který by vrátil možnost nasazení operační techniky k získávání důkazního materiálu pro trestné činy s horní sazbou do 8 let (namísto horní sazby do 10 let). Šetření případů korupce plně umožňuje nasazení těchto prostředků, aniž by k takové změně muselo dojít.

  6. ODS dlouhodobě podporuje návrh zákona o veřejných zakázkách a prosazuje nejvyšší možnou míru průhlednosti pro zadávání parametrů veřejných zakázek a transparentnost jejich vyhodnocování.

  7. ODS nesouhlasí s názorem ministra vnitra Peciny na zvýšení sazeb daně z příjmů fyzických osob, které obhajuje jako další vhodný nástroj boje s korupcí.
PaedDr. Ivo Strejček, člen VR, předseda RS ODS Vysočina a předseda OS ODS Žďár nad Sázavou a poslanec EP, zpravy.ods.cz, 21. prosince 2009