Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Zákony

O služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Pozměňovací návrh

poslanců Ivana Langera, Jiřího Bílého a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

V novele poslanci navrhují novou skutkovou podstatu neoprávněného odposlechu.

Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Návrh se pokouší řešit problém rostoucích útoků na osoby, které zasahují v krizových situacích (záchranáře, zdravotníky, hasiče). Chce pomoci postiženým lepší právní ochranou - zejména tvrdším postihem pachatelů.

Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost k vládnímu návrhu zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (sněmovní tisk 256)

Výbor pro obranu a bezpečnost projednal vládní návrh zákona a přijal k tomu usnesení.

Komplexní pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (pracovní verze) sněmovní tisk 256

Tento text bude předložen na jednání výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny dne 11. června 2003.

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

Zákon upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Stav: Přijat, publikován dne 17.05.2001

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. (Návrh zákona 30. 3. 2001Senátem zamítnut.)

Jasnější vyjádření pravomocí a vzájemných vztahů jednotlivých ústavních institutů. Kladen důraz na jednoznačné vyjádření ústavního postavení a role politických stran.

Stav: Zamítnut

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Změna § 241 - Znásilnění

Stav: Přijat, publikován dne 13.04.2001

ZÁKON o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

Návrh, umožňující používání el. podpisu jako standardniho nástroje v obchodní i úřední praxi

Stav: Přijat, publikován dne 15.11.1999