Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Zákony

Novela na úseku cestovních dokladů

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, sněmovní tisk 389

Novela zákona o místním referendu

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o

Novela trestního řádu, kterou se zavádí tzv. protikorupční agent

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona umožňující přechod na digitální televizní vysílání

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

Novela zákona o pobytu cizinců a o azylu

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České re

Novela zákona v souvislosti se vstupem ČR do schengen. prostoru - EU

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru.

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Novela zákona o cestovních dokladech

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Vládní návrh na zrušení Ministerstva informatiky

Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů

Novela zákona o trestním řízení (trestní řád)

Novela zákona o trestním řízení (trestní řád)