Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Zákony

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích a trestního řádu

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve zně

Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střeliv

Vládní návrh zákona o obcích, krajích, hl. m. Praze

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění

Vládní návrh zákona o volbách do Parlamentu ČR

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 488/

Vládní návrh zákona o elektronických úkonech - související

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů, sněmovní tisk 446

Vládní návrh zákona o elektronických úkonech

Vládní návrh na vydání zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů, sněmovní tisk 445

Vládní návrh zákona o Policii ČR - související

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, sněmovní tisk 440

Vladní návrh zákona o Policii ČR

Vládní návrh zákona o Policii České republiky, sněmovní tisk 439

Novela zákona o evidenci obyvatel

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel, sněmovní tisk 397

Novela zákona související s registrovaným partnerstvím

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím, sněmovní tisk 395