Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Zákony

Pozměňovací návrh poslance Ivana Langera, kterým zavádí do kalendáře dva nové významné dny - Den Policie ČR a Den hasičů

Pozměňovací návrh poslance Ivana Langera k návrhu poslanců Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase, Petra Bratského, Karla Šplíchala, Vlasty Parkanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o

Vl. n. zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 794/

Vl. n. zákona o základních registrech - související

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákona o základním registru práv a p

Vl. n. zákona o základních registrech - komplexní pozměňující návrh

Vládní návrh na vydání zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o základních registrech), sněmovní tisk 598 - komplexn

Vládní návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji

Vládní návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 673/

Novela zákona o archivní a spisové službě (eGovernment, eJustice)

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 704/

Dohoda mezi ČR a USA o posilování spolupráce v boji proti závažné trestné činnosti

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti, podepsaná v Pra

Novela trestního zákoníku poslance Ivana Langera - zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce - související

Pozměňovací návrh poslance Ivana Langera k návrhu vládního zákona, o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku (sněmovní tisk č. 411)

Novela trestního zákoníku poslance Ivana Langera - zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Pozměňovací návrh poslance Ivana Langera k návrhu vládního zákona – trestní zákoník (sněmovní tisk č. 410)

Vládní návrh zákona o základních registrech

Vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o základních registrech) /sněmovní tisk 598/