Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

MINISTR VNITRA (09/2006 - 05/2009) / Projekty

Níže uvedené priority představují přehled nejdůležitějších rámcových projektů, vedle toho plníme i řadu dalších, dílčích projektů, jejichž dopady jsou ovšem neméně důležité. Mezi takové projekty patří např. Dopravní čtyřlístek - strategie bezpečnosti na našich silnicích; Bezpečí na sportovních utkáních; analýzy úkonů, které představují zásah do soukromí osob, např. odposlechů a další.

Podrobnosti o všech těchto projektech či informace o jejich plnění naleznete v dalších sekcích na tomto webu, zejména v materiálech umístěných mezi Prezentacemi, ale i v Novinkách Ministerstva vnitra, Médiích i dalších sekcích či na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

Moderní úřad

Zásadně zjednodušujeme a zprůhledňujeme organizační strukturu Ministerstva vnitra. Delimitací Ministerstva informatiky jsme ze dvou ministerstev udělali jedno, počet náměstků z obou ministerstev jsme snížili z 10 na 4. Na základě auditu snížíme do dvou let počet zaměstnanců Ministerstva vnitra o 20 % oproti stavu z března 2007. Efektivně hospodaříme se státním majetkem, na základě auditu dojde ke transparentnímu prodeji nepotřebného majetku MV ČR a Policie ČR, čímž nejen získáme prostředky na potřebné investice, ale uspoříme i za provoz nepotřebných nemovitostí.

eGovernment

Naším cílem je moderní, přátelský a efektivní úřad. Nabídneme hustou síť Czech POINTů, jednotnou komunikační strukturu veřejné správy, zákon o eGovernmentu a centrální registry dat. To vše bude znamenat konec čekání dlouhých hodin ve frontách na úřadech, elektronickou komunikaci mezi občanem a státem, omezení neustálého vyplňování úředních formulářů. Dalším cílem je vytvoření elektronické sbírky právních předpisů, elektronickou tvorbu právních předpisů, elektronické občanské průkazy nahrazující řadu dosud užívaných dokladů.

Czech POINT

Tato vlajková loď eGovernemntu se stala symbolem pro odstranění zbytečného běhání po úřadech a stání dlouhých front pro razítko. Již dnes zde mohou lidé obdržet výpisy ze základních rejstříků ? trestního, katastrálního, obchodního, živnostenského, počet služeb se však bude neustále rozšiřovat a cílem je vybudovat univerzální podací, ověřovací, informační národní terminál. Stejně tak se neustále rozšiřuje počet míst, kde je Czech POINT k dispozici. K 7. září 2008 je Czech POINT celkem na 2 332 místech a bylo vydáno již 662 506 výpisů. Od 1. září 2008, kdy nabyla účinnosti vyhláška, která stanoví seznam obecních a zastupitelských úřadů, jež jsou kontaktními místy veřejné správy, se postupně do projektu Czech POINT zapojuje dalších téměř tisíc pracovišť (964 obcí, resp. jejich úřadů a 39 zastupitelských úřadů). Zároveň se celý systém připravuje na zásadní změnu, kterou bude platnost zákona o elektronických úkonech, datových schránkách a konverzi dokumentů.

Efektivní veřejná správa

Prosazujeme nový přístup k výkonu veřejné správy, která musí být efektivní, fungující, dostupná, efektivně využívající informační technologie a vykonávaná vzdělanými a vstřícnými úředníky bez zbytečné byrokracie a promarněného času občana. Do strategie vlády tzv. Smart Administration patří omezení regulace, omezení výdajů na státní administrativu, transparentní výkon veřejné správy, snížení administrativní zátěže podnikatelům. Připravíme rovněž nový zákon pro úředníky veřejné správy a nový zákon o kontrole ve veřejné správě.

Nová policie

Reforma Policie ČR přináší zcela nový pohled na fungování policie, zcela nový přístup policistů k občanům. Každý policista musí být profesionál, který stojí na straně slušných lidí, pomáhá jim, chrání jejich životy a majetek. Vytváříme rovněž podmínky, aby policisté byli hrdí na své povolání, aby měly potřebné podmínky a byli dobře ohodnoceni. Chceme, aby se policejní uniforma stala symbolem přirozeného respektu, jistoty a bezpečí. Policie, podobně jako každá prosperující firma, musí naplňovat tyto základní atributy - jednotná firemní kultura, moderní technické vybavení, efektivní hospodaření, decentralizace řízení, omezení nepolicejních činností, efektivní územní členění, otevřenost vůči veřejnosti ve stylu Community Policing, spolupráce se samosprávou, debyrokratizace, profesní vzdělávání, elektronizace agend či jednotný informační systém.

Na počátku roku 2008 jsme zahájili náborovou kampaň, která měla zajistit příliv zejména mladých lidí, kteří by práci v policii vnímali jako službu veřejnosti a heslo \"Pomáhat a chránit\" by vzali za své. V návaznosti na tuto náborovou kampaň jsme v rámci celé republiky obdrželi téměř 15 000 žádostí o přijetí do řad policie a výsledkem tohoto zájmu byl dvojnásobný počet nově přijatých policistů v první polovině roku 2008 oproti srovnatelnému období v loňském roce. Další přijímací řízení jsou rozpracována a je vidět, že kampaň plní svůj cíl. Nejen proto jsme se rozhodli na podzim v kampani pokračovat a v roce 2009 se chystáme vytvořit kampaň zcela novou.

Projekt P1000, nová policejní vozidla

Policejní služebna jako místo důvěry a bezpečí. Po letech chátrání vytváříme moderní pracovní prostředí pro policisty, modernizujeme policejní služebny (na 1000 služeben po celé České republice), vybavujeme policii potřebným technickým vybavením. Za jeden rok jsme zvýšili počet služeben s internetem z 9,8 % na 99,5 %. V rámci projektu P1000 investujeme do modernizace Policie ČR celkem cca 3,5 miliardy korun ze státního rozpočtu, evropských prostředků i z prodeje nepotřebného majetku.

V roce 2008 se v rámci projektu P1000 podařilo zmodernizovat celkem 131 policejních služeben v prostorách recepce a stejně tak 131 policejních služeben v části jejich zázemí. Celkové investice na uvedené akce byly 438 mil. Kč na modernizaci recepcí a 211 mil. Kč na rekonstrukce zázemí služeben. Z roku 2007 byla dokončena rekonstrukce zázemí u 53 policejních služeben s investicí 41 mil. Kč. V roce 2009 a 2010 plánujeme investovat do rekonstrukcí dalších služeben 356 mil. Kč. Dále pro rok 2008 pořizujeme 80 nových pojízdných policejních služeben, které slouží zejména dopravní policii k rychlému řešení dopravních nehod či přestupků a na rok 2009 plánujeme nákup 80 mobilních kontaktních a koordinačních center. Celkové investice do projektu P1000 v roce 2009 předpokládáme ve výši 1 398 mil. Kč.

Historicky rekordní obměny se dočká rovněž vozový park Policie ČR. Policie ČR nakoupí v letech 2008-2011 minimálně 3800 nových vozidel, včetně mobilních služeben, motocyklů či dálničních speciálů za cca 1,4 miliardy korun. Jen v roce 2008 bude nakoupeno na 1700 kusů vozidel za částku cca 740 mil. Kč (1400 kusů osobních vozidel, z toho 1300 kusů v policejním a 100 kusů v civilním provedení, 80 pojízdných služeben, 1 mobilní rentgenové pracoviště, 5 schengenbusů a další automobilní technika, mezi níž by neměla chybět ani rychlá vozidla pro dálniční provoz a několik desítek služebních motocyklů).V roce 2009 bude nakoupeno více než 700 osobních služebních dopravních prostředků, dále pak 4 schengenbusy a 80 speciálních vozidel určených pro řešení krizových situací.

Vozový park se nám daří obměňovat a v tomto trendu chceme pokračovat i v následujících letech. Nákupy vozidel jsou prováděny zásadně transparentním způsobem, který by měl vyvrátit veškeré pochybnosti o způsobu jejich pořízení. Pro výběr zůstávají zásadní tři parametry: ekonomický, technický a bezpečnostní. Veškerá vozidla jsou od letošního roku pořizována v novém žluto-modro-stříbrném provedení, které je výrazně lépe viditelné na silnicích a tím i mnohem bezpečnější, což je naším dlouhodobým cílem.

Lepší hasičská technika

Dobrá technika je základem úspěšného hasičského zásahu. Podobně jako u Policie ČR byla i oblast investic u hasičů dlouhodobě zanedbávána. Od příchodu na MV máme připravený dlouhodobý projekt - program obnovy a rozvoje hasičské techniky, který má zlepšit špatnou situaci v oblasti technického vybavení profesionálních i dobrovolných hasičských sborů. Investujeme rekordní prostředky do nové hasičské techniky. V letech 2007 a 2008 je to dohromady cca 250 mil. Kč na nákup cisternových automobilových stříkaček (\"CAS\") pro dobrovolné hasiče a 500 mil. Kč pro hasiče profesionální. Více než 600 mil. Kč v obou letech jsme investovali rovněž na další techniku HZS. Tato technika pak bude pravidelně obnovována a po 5 letech převedena na příslušné obce pro potřeby nejen profesionálních, ale i dobrovolných hasičů. Finančními prostředky i vybavením pomáháme i přímo dobrovolným hasičům. Např. za 300 mil. Kč v roce 2008 pořizujeme speciální oděv a ochrannou obuv pro 33300 dobrovolných hasičů v 5550 obcích.

V obnově hasičské zásahové techniky budeme pokračovat i nadále. Pro tento účel jsme pro příští rok vyčlenili rekordní finanční prostředky. Předpokládané investice do hasičské techniky v roce 2009 budou činit celkem 550 milionů korun.

Schengen

Evropou volnou cestou. Plnoprávné členství v EU není možné bez začlenění do schengenského prostoru. Volný pohyb osob je jedním ze základních pilířů, na kterých byla Evropská unie založena a bez něj by naše členství nebylo plnohodnotné. Jsem proto velmi rád, že od 21. prosince 2007 je Česká republika členem schengenského prostoru a naplnil se tak sen mnoha generací našich občanů - cestování po Evropě bez hranic. Se vstupem do schengenského prostoru souvisí i připojení k schengenskému informačnímu systému, který znamená posílení naší bezpečnosti a zlepšení spolupráce s ostatními členskými státy v oblasti vnitřní bezpečnosti. Vstup do schengenského prostoru rovněž odstartoval transformaci cizinecké policie, na 2400 policistů posíluje pořádkovou a dopravní policii.

Zrušení víz do USA

Další bariéru v cestování našich občanů představuje rovněž vízová povinnost do Spojených států amerických. Evropská unie nebyla řadu let schopna dohodnout společná pravidla pro všechny členské státy a zajistit tak nově přistoupivším bezvízový styk s USA. Proto jsme převzali iniciativu do vlastních rukou a přes tvrdá, ale férová jednání se rychle blížíme cíli. Už samotná jednání o bezvízovém styku s USA jsou jedním z dalších důkazů, že Česká republika je moderní demokratická země a spolehlivý partner.

Boj proti korupci

Prevence, průhlednost, postih. To jsou základní pilíře, na kterých je postaven komplexní a systematický boj této vlády proti korupci. Vláda vypracovala promyšlenou a ucelenou Strategii v boji proti korupci pro léta 2006 - 2011. Ta je založena na předpokladu, že korupci musíme nejen trestat, ale především jí i předcházet a minimalizovat prostor pro její existenci. K předcházení korupci vede cesta přes snižování vlivu státu na život občanů. Procesy ve veřejné správě musí být průhledné a kontrolovatelné. Tresty za korupci musí být přísné a policie musí mít efektivní nástroje v boji proti ní. Ministerstvo vnitra zřídilo univerzální protikorupční linku 199, do trestního řádu jsme prosadili institut protikorupčního agenta. Dalším opatřením bude zavedení právní odpovědnosti právnických osob a další opatření jako tzv. černé listiny vedoucí k tomu, že za protikorupční jednání ponese následky firma jako celek.

Otevřená minulost

Naším cílem je poznat, pochopit a vyrovnat se s praktikami totalitní moci. Po příchodu na MV jsme zřídili samostatný útvar Archiv bezpečnostních složek, který převzal odpovědnost pouze za správu dokumentů bývalé StB. Zpřístupnili jsme kilometry dosud utajovaných dokumentů, započali s jejich digitalizací a otevřeli přístup všem, kteří chtějí tuto dobu zkoumat. Celý proces završil (a zároveň dal počátek novému období) vznikem Ústavu pro studium totalitních režimů, samostatného vědeckého pracoviště pro zkoumání temných dob naší historie. Vedle toho jsme provedly revizi stovek lustračních osvědčení u vedoucích pracovníků MV a policejních funkcionářů. Ti, kteří nesplňovali podmínky lustračních zákonů již u nás pracovat nemohou.

Otevřená budoucnost

Digitální svět nezná hranice. Proto chceme využít možností digitálního televizního vysílání a umožnit divákům vedle sledování nových televizních programů i vyřizovat některé věci prostřednictvím televize. Czech POINT nemusí být jen n úřadě nebo v počítači, ale budete jej moci ovládat i televizním ovladačem. Je naší prioritou dostat tyto služby do každé televize a pomoci tak 10 milionům občanů s jejich každodenními starostmi.

Předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009

Jsme plnohodnotnými členy EU a poprvé budeme i její předsedající zemí. Ta je jednou z nejdůležitějších v rámci členství v EU. S Francií a Švédském utváříme program tzv. trojpředsednictví, vypracovali jsme osmnáctiměsíční program Rady Evropské unie. Základním mottem našeho předsednictví bude \"Evropa bez bariér\". V rámci něj bude kladen důraz i na další rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva. Prioritními tématy ministerstva budou vízový informační systém, Schengenský informační systém druhé generace, zlepšení mezinárodní ochrany dětí, hledání cest k lepšímu využití moderních bezpečnostních technologií, boj proti zneužívání drog, boj proti nelegální migraci, budování evropského azylového systému, boj proti organizovanému zločinu a terorismu, boj proti počítačové kriminalitě, civilní ochrana, sdílení základních registrů v rámci EU, e-Identita.

V době předsednictví zorganizuje v České republice ministerstvo vnitra 35 mezinárodních jednání, z toho 5 na ministerské úrovni, a do těchto akcí zapojí jak Prahu, tak regiony. Kromě toho budeme zajišťovat bezpečnost předsednických akcí za celou Českou republiku. Na celkovém zabezpečení policejních opatření při konání jednotlivých akcí se bude podílet zejména služba pořádkové a železniční policie a služba dopravní policie. V zajištění personální bezpečnosti ústavních činitelů a osob, jimž je ze zákona poskytovaná osobní ochrana, bude činný především útvar na ochranu ústavních činitelů a útvar pro ochranu prezidenta republiky.

Vedle toho prostřednictvím Institutu státní správy zabezpečujeme expertní a jazykovou přípravu pracovníků státní správy na předsednictví a e-learningový kurz \"Minimum o předsednictví\" jsme na webových stránkách zpřístupnili i pro veřejnost.

Evropské peníze

Evropa pomůže nám, my pomůžeme Evropě. Vstupem do EU se České republice plně otevřely možnosti využívání finančních prostředků v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti. V oblasti strukturálních fondů je naším cílem připravit k refundaci z prostředků Evropské unie 550 mil. Kč. V uplynulém pololetí se podařilo nastavit systém čerpání projektů a zároveň zahájit realizaci některých klíčových projektů. Peníze ze strukturálních fondů by v rámci MV měly být použity na projekt Czech POINT, Komunikační infrastrukturu veřejné správy, vybavení Policie ČR a Hasičského záchranného sboru a k posílení infrastruktury Integrovaného záchranného systému. Při čerpání prostředků bude naší prioritou rovněž Efektivní veřejná správa - Smart Administration. Dále připravujeme velké systémové projekty z oblasti vzdělávání, na které by měly navazovat projekty obcí a krajů, a dále projekty z oblasti regulatorní reformy. V roce 2008 vytváříme podmínky pro masivní čerpání pro rok 2009. Počítáme s minimální hranicí 1, 2 miliardy v roce 2009.

Česká pošta, s.p.

Cílem je připravit transformaci České pošty ze zkostnatělého státního podniku na moderní, efektivní a konkurenceschopnou obchodní společnost ve formě akciové společnosti. Půjde o akciovou společnost 100 % vlastněnou státem, a to až do doby, než vláda rozhodne o dalších krocích. Blíží se liberalizace na trhu poštovních služeb a Česká pošta na tuto situaci musí být připravena jak svou strukturou, tak náplní své činnosti. Velmi proto oceňuji přínos České pošty k rozvoji eGovernmentu, kde ve spolupráci se státem může sehrát klíčovou roli. 31.8.2008 jsme Ministerstvu financí předali zpracovaný privatizační projekt, po jeho posouzení Ministerstvem financí bude předložen Vládě ČR ke schválení (cca listopad 2008).