Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Váš názor

PRAVIDLA
Základní principy fungování tohoto fóra

1. „Váš názor“ po zaregistrování

Aktivní účast v sekci „Váš názor“ je podmíněna přihlášením se do systému pomocí přihlašovacího jména (loginu) a hesla. Oba údaje získáte při registraci po výběru tématu.

2. „Diskuse“ bez registrace

Účast v sekci „Diskuse“ registrací podmíněna není!!

3. VÁŠ NÁZOR

V této sekci budu reagovat na Vaše dotazy, podněty či připomínky. Mé názory na aktuální politické otázky i problematiku Ministerstva vnitra můžete nalézt také v sekci Média (Média o IL, IL v médiích či Tiskové zprávy – vyjádření, rozhovory, diskuse, články, tiskové informace, fotogalerie), či v sekci Parlament (Projevy, předkládané Zákony, odpovědi na ústní Interpelace). Prosím, využívejte i této možnosti, webové stránky jsou v tomto ohledu pravidelně aktualizovány a odpovědi na Vaše dotazy tak zde můžete najít rychleji než cestou dotazu v sekci Váš názor.

Sekce je rozdělena pro větší přehlednost do následujících tematických okruhů:

Korupce v České republice
Diskuse nad otázkami korupce a strategie boje proti korupci.

Programové otázky
Diskuse o základních principech programu ODS.

Policie ČR, hasiči
Diskuse nad situací v Policii ČR a HZS, Vaše náměty, připomínky, dotazy, zkušenosti s prací bezpečnostních sborů apod. Tyto webové stránky však nejsou oficiálními stránkami Ministerstva vnitra a účelem diskuse v této sekci není odpovídat na všechny dotazy, týkající se Ministerstva vnitra, zejména pak ne na dotazy, které jsou určeny jednotlivým útvarům (odborům apod.). Oficiálním kontaktním místem pro náměty, připomínky a osobní dotazy směřující na ministra vnitra je emailová adresa ivan.langer@mvcr.cz.

Své dotazy a připomínky můžete i nadále směřovat na tyto webové stránky, rád si je přečtu. Prosím o pochopení, že odpovídat budu na jen na ty dotazy, které mají koncepční, programový charakter a na které jsem dosud v předchozích (stejných nebo podobných) příspěvcích nereagoval. S otázkami týkajícími se zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, stejně jako s jinými čistě odbornými dotazy a žádostmi o výklady zákonů, se obracejte, prosím, na příslušná pracoviště MV, P ČR či HZS (na Ministerstvu vnitra je to např. ve věcech služebního poměru Personální odbor – oddělení metodiky a kontroly či oddělení systemizace a pracovních sil – email: spm@mvcr.cz, oddsys@mail.let.aa, tel.: 974 832 860. Kontakty na jednotlivé odbory, strukturu odborů a popis jejich činnosti naleznete na www.mvcr.cz).

I zde plně platí možnost sledovat mé názory v jiných sekcích, zejména pak v sekci Média (viz výše).

ODS
Co Vás zajímá o Občanské demokratické straně, jejich výsledcích, plánech, připomínky k práci ODS, náměty na její zlepšení.

Olomouc
Co Vás trápí a čím jste naopak potěšeni v olomouckém regionu, náměty či prosby směřující na mou olomouckou poslaneckou kancelář.

Volné
Ostatní otázky nesouvisející s předchozími tématickými okruhy.

4. DISKUSE

Možnost diskuse mezi účastníky těchto webových stránek navzájem, do této diskuse nebudu zasahovat.

5. Cíl

Mým cílem, pro který byla sekce „Názory“ zřízena, je seriózní a slušná diskuse s občany nad aktuálními otázkami a problémy. Stále více účastníků bohužel začalo toto diskusní fórum zahlcovat různými vulgarismy, osočováním a hrubými urážkami.


Správce těchto webových stránek si v reakci na výše uvedené vyhrazuje právo odstranit takové příspěvky, které budou obsahovat vulgarismy či jinak vybočovat z mezí obecně zachovávaných pravidel slušnosti, úcty k názorům druhých a z linie věcné diskuse.