Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

ODS / Vystoupení / Vystoupení Ivana Langera na Ideové konferenci VIZE 2020 na...

[01.01.1970]

Vystoupení Ivana Langera na Ideové konferenci VIZE 2020 na téma Obrana svobody

Svoboda je nejcennější hodnotou pro každého člověka s liberálně-konzervativním viděním světa.

Ve svém důsledku přináší prospěch a užitek každému, bez ohledu na jeho hodnotovou orientaci.

Bez svobody se neobejde student vysoké školy, který díky (svobodě pohybu) může cestovat a studovat po celém světě. Neobejde se bez ní živnostník, který díky (svobodě podnikání) může podnikat. Bez svobody se neobejde ani maminka dvou dětí, která díky (ekonomické svobodě) může vybírat z obrovské nabídky zboží – potravin, oblečení a konec konců i hraček. Svobody tisku a slova si užívá i babička, která si chce vybírat z více televizních programů, rozhlasových stanic nebo novin a časopisů.

Svoboda není jen abstraktním filosofickým pojmem. Má své konkrétní rozměry, konkrétní podoby

Svoboda však není samozřejmým a jednou provždy dosažitelným stavem, naopak je ideálem, ke kterému se musíme neustále přibližovat.

Ve svém vystoupení představujícím úvodní část dokumentu VIZE 2020 – Obrana svobody -chci položit a zodpovědět následující otázky:

  1. Co jsou základní hodnoty pravicové politiky?
  2. Odkud přichází největší ohrožení svobody?
  3. Jaké jsou hlavní výzvy pro Občanskou demokratickou stranu?
  4. Je obrana svobody stále aktuální?

1. Co jsou základní hodnoty pravicové politiky?

Svoboda
Odpovědnost
Práva
Povinnosti

Čtyři hodnoty, čtyři vrcholy liberálně konzervativní­ho světa.

  • není svobody bez odpovědnosti
  • není práv bez povinností

Úkolem pro pravicového politika, pravicovou politickou stranu na všech úrovních její existence je na jejich pozadí definovat svůj přístup ke vztahu občan a stát. A to platilo dříve a musí platit i do budoucnosti. Pokud se ovšem politik a politická strana nechtějí proměnit jen v bezduché technology výkonu veřejné moci.

2. Odkud přichází největší ohrožení svobody?

„Svoboda znamená odpovědnost. To je důvod, proč se jí většina z nás obává“, řekl kdysi G. B. Shaw. Ač sám dramatik, jako psycholog měl bezesporu pravdu.

V rovině politické je největším ohrožením svobody a nejsilnějším soupeřem v boji při obraně svobody všudypřítomné zaklínadlo se jménem – veřejný zájem.

Tzv. veřejný zájem je ve skutečnosti mnohdy jen skupinový zájem, prosazovaný aktuální většinou v zastupitelském sbo­ru.

Jednou je to stavba a s ní související omezení vlastnických práv.

Podruhé je to dotace jen pro někoho z peněz mnohých jiných.

Potřetí je to okleštění svobody a vpád do soukromí bezúhonných ve jménu boje proti zločinu.

Počtvrté je to regulace popírající rovnost postavení a zvýhodňující jen některé na úkor druhých.

Popáté…

…a mohl bych pokračovat ve výčtu všeho toho, co je ukrýváno pod libozvučný pojem – veřejný zájem.

Tzv. veřejný zájem je často redukován na pouhou vládu většiny. Co většina odhlasuje, je prohlášeno za veřejný zájem, a to prakticky vždy bez jakékoli odpovědnosti – politické, ekonomické či právní – za způsobené důsledky.

3. Jaké jsou hlavní výzvy pro Občanskou demokratickou stranu?

Ochrana soukromí občanů

Garance bezpečného života

Nedotknutelnost soukromého vlastnictví

Boj proti regulacím

Transparentnost právního řádu

Definice veřejného zájmu

Efektivní stát

Vláda práva a jeho vymahatelnost

Boj proti korupci

Podtrženo a sečteno – Maximalizace prostoru svobody

To jsou úkoly a výzvy pro politickou stranu, stojící na liberálně konzervativních základech vidění světa a společnosti pro následujících deset let

4. Je obrana svobody stále aktuální?

Žijeme dvacet let ve svobodné společnosti. To neznamená, že svoboda je samozřejmost. Opak je pravdou. Svobodu lze těžko získat, ale snadno ztratit. Ani dvacet let po pádu komunismu neztratila obrana svobody nic ze své aktuálnosti. Dnes a denně se setkáváme nejen s pokusy, ale i s praktickými příklady omezování svobody. Drtivá většina zákonů přijímaných Parlamentem není ničím jiným, než růstem moci veřejného práva nad právem soukromým. Drtivá většina zákonů nepřináší nic jiného, než omezení svobody.

Friedrich von Hayek řekl: „Svoboda nemůže přetrvat, pokud ji každá nová generace znovu nenastolí a pokud nezdůrazní její hodnotu.“

A to je, vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové náš největší úkol, naše základní poslání – obrana svobody! Svobody pro nás, pro onoho studenta, živnostníka, maminku i babičku. Pro nás pro všechny.

Ivan Langer, Ideová konference VIZE 2020, Brno, 20. února 2010

Videozáznam projevu naleznete na http://www.vize2020.cz/vystoupeni/obrana-svobody