Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Vystoupení ministra vnitra Ivana Langera k vládnímu návrhu...

[01.01.1970]

Vystoupení ministra vnitra Ivana Langera k vládnímu návrhu zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já v té souvislosti odkážu na to, co jsem říkal ve Sněmovně v závěru minulého týdne, že nebudu trvat na projednávání podle § 90. Kdyby nebylo to veto, tak bych i sám navrhl nepostupovat podle § 90, jak bylo dohodnuto se zástupci poslaneckých klubů.

Dovolte mi, abych stručně odůvodnil předložený návrh zákona. Členské státy Evropské unie, které se účastní schengenského prostoru, jsou na základě nařízení Rady Evropské unie č. 2252/2004 povinny zavést do cestovních dokladů biometrické údaje o otiscích prstů. Jde o opatření, které má zajistit jednoznačnou identifikaci držitele cestovního dokladu a zabránit tak případnému zneužití dokladu.

Zákonem číslo 140/2008 Sb. byl termín pro zavedení otisků prstů do cestovních dokladů vydávaných Českou republikou stanoven k 1. dubnu tohoto roku. Předkládaný návrh zákona stanovuje v návaznosti na technické normy dohodnuté v rámci Evropské unie pro ochranu citlivých biometrických údajů obsažených v cestovních dokladech jejich certifikaci. Certifikací se ověřuje za prvé neporušenost datového nosiče a za druhé oprávněnost přístupu k biometrickým údajům, tak, aby byly ochráněny osobní údaje a bylo garantováno, že přístup k těmto údajům mají pouze oprávněné subjekty.

Vzhledem k tomu, že biometrické údaje by měly být podle již přijatých evropských předpisů v budoucnu zavedeny také do pobytových karet cizinců, předložený návrh zákona byl zpracován komplexně pro všechny typy veřejných dokladů, které obsahují biometrické údaje, byť v současnosti se jedná pouze o cestovní doklady. Jinými slovy, zákon, jak je zde předkládán, je úmyslně věcně formulován obecně, aby předvídal a otevřel prostor pro další vývoj v oblasti větší ochrany osobních resp. veřejných dokladů, aby nebylo nutné předkládat každou dílčí novelu, která reaguje na tento vývoj. Nicméně v tuto chvíli nepochybně platí, že v souvislosti s jinými zákony o jakýchkoliv úpravách, ke kterým by došlo, budePoslanecká sněmovna jednat.

Součástí předloženého návrhu jsou i novely tří zákonů na úseku cestovních dokladů, zákona o cestovních dokladech, zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. Tyto novely úzce souvisí se zavedením otisků pro případ, že tak nestanoví evropský předpis. Určují věkovou hranici pro pořízení otisků na šest let. Chtěl bych zde zdůraznit, že by bylo velmi vhodné a žádoucí, kdyby tato novela spatřila světlo světa a její legislativní proces byl dokončen co nejdříve, a proto chci požádat o zkrácení lhůty pro projednání ve výboru na 20 dní, tak, abychom na jedné straně měli dostatek času se touto materií zabývat a na druhé straně abychom měli reálnou příležitost projednat tento návrh zákona ve druhém a třetím čtení, bude-li s tím Sněmovna souhlasit, na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

To je z mé strany vše. Děkuji za pozornost.

Ivan Langer, Poslanecká sněmovna, 19. února 2009