Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy / Vystoupení ministra vnitra Ivana Langera k vládnímu návrhu...

[01.01.1970]

Vystoupení ministra vnitra Ivana Langera k vládnímu návrhu zákona o základních registrech - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jen ve stručnosti uvést obsah předkládaného bodu, kterým je vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, tzv. zákon o základních registrech. Tento legislativní počin představuje vyvrcholení společného díla, na kterém v této Sněmovně pracujeme již druhým rokem, který se dá popsat oním jednoduchým symbolem a názvem - EGON, zahrnujícím čtyři klíčové projekty pro rozvoje eGovernmentu v České republice. Je to projekt CzechPoint, je to komunikační infrastruktura veřejné správy, je to zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a v tuto chvíli zákon o základních registrech, respektive základní registry.

Já chci zdůraznit, že se jedná skutečně o společné dílo, kde kombinujeme na základě jednotné vize kroky, které jsou činěny v rámci exekutivy a kroky, které jsou společně činěny v rámci legislativní části tohoto projektu.

Chci jen připomenout, že základními registry, které představují jakýsi mozek EGONa, jsou čtyři, nebo by měly být čtyři, věřím, že budou čtyři. Registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace adres a nemovitostí a registr práv a povinností.

Původní koncept předpokládal předložení pěti samostatných návrhů zákona, tedy zákon o základních registrech, a následně předložení čtyř zákonů o jednotlivých registrech, tak jak jsem je zde jmenoval.

Návrh zákona byl projednán výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který k tomuto sněmovnímu tisku přijal komplexní pozměňovací návrh, na kterém se podílelo i Ministerstvo vnitra, a já zde chci jasně deklarovat, že tento záměr, tento přístup a tento pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj podporuji.

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu totiž je propojit pět legislativních materií v jednu, spojit tedy pět norem v jednu, tak aby upravovaly základní definice problematiky a současně jednotlivé registry. Tím dojde nejen ke zrychlení legislativního procesu, zvětší se časový prostor pro implementaci jednotlivých zákonů, ale domnívám se, že tato vize, která koneckonců byla na prvopočátku legislativního procesu také zmíněna odborníky v Legislativní radě vlády, povede k větší kompaktnosti legislativní úpravy a k větší propojenosti jednotlivých oblastí.

V tomto smyslu tedy ještě jednou chci poděkovat za odvedenou práci všem kolegům ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ještě jednou zdůraznit, že tento komplexní pozměňovací návrh podporuji. Děkuji za pozornost.

Poslanecká sněmovna, 5. února 2009