Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Interpelace poslance Jeronýma Tejce na ministra vnitra Ivana...

[01.01.1970]

Interpelace poslance Jeronýma Tejce na ministra vnitra Ivana Langera ve věci výsledku šetření Kubiceho zprávy

Poslanec Jeroným Tejc : Děkuji za slovo. Dnes už určitě naposledy.

V posledních dnech uplynuly dva roky od zveřejnění tzv. Kubiceho zprávy. Zprávy, která možná i vás, pane ministře, vyšvihla do funkce, ve které se nyní nacházíte. Tato zpráva obsahovala na první pohled šokující informace o propojení státní správy vedené sociální demokracií a organizovaného zločinu. Já vás, pane ministře, tedy laskavě žádám o sdělení, jak byly tyto informace z Kubiceho zprávy vypořádány a zda jsou některé z nich, z těchto informací, které by byly za tu dobu dvou let, prokázány. Žádám vás o sdělení, zda byl někdo na základě těchto informací obsažených v Kubiceho zprávě odsouzen a jak se celkově tvrzení, které plukovník Kubice před sněmovním výborem přednesl prokázalo či neprokázalo. Děkuji.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip : Děkuji panu poslanci Jeronýmovi Tejcovi i za dodržení času. A nyní se svou odpovědí pan ministr vnitra Ivan Langer. Prosím, pane ministře, máte slovo.


Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče, dovolte mi s vámi se neshodnout na zhodnocení toho, co mi přinesla Kubiceho zpráva. Kubiceho zpráva mě rozhodně nevyšvihla do mé funkce. Kubiceho zpráva zapříčinila to, že jsem se ze strany ani ne tak vás, ale ze strany některých vašich kolegů, stal terčem sprostých, nevybíravých útoků, urážek, nedůvodných obvinění a podezření a doteď, doteď jsem se nedočkal odpovědi, respektive omluvy.

Myslím si, že to, co tehdy rozpoutala sociální demokracie, možná částečně mohlo vycházet z pocitu křivdy, nicméně si myslím, a nechci jmenovat pana místopředsedu Zaorálka, který se vůči mně choval nejhrubějším způsobem, jaký jsem dosud ve svém životě v této Sněmovně zažil, že jestli něco přinesla Kubiceho zpráva mé osobě, tak to byl fakt, že jsem se ze strany vašich kolegů stal terčem sprostých útoků, byl jsem odposloucháván, naprosto nedůvodně odposloucháván aparátem Ministerstva vnitra, který tam působil a byl zřejmě tak zvyklý působit za mých předchůdců, tedy sociálních demokratů.

To jsem chtěl říci na úvod, aby bylo mezi námi jasno, co tedy komu Kubiceho zpráva přinesla a co já očekávám od vašich kolegů a co mi vaši kolegové ještě dluží, pokud tady chtějí od tohoto řečnického pultu vystupovat a poučovat někoho o tom, jak se má chovat nebo nemá chovat.

Takzvaná Kubiceho zpráva byl soubor informací, které byly získány operativně, jejichž vážnost a váhu já jsem od prvopočátku neviděl jako zcela zásadní, neboť se nejednalo o důkazy. Jednalo se o soubor informací, které pocházely ze šetření, z vyšetřování Policie České republiky. Byly to informace, které se průřezově táhly některými takzvanými policejními kauzami, počínaje biolíhem, přes takzvanou kauzu, teď už si ani nevzpomenu, jak se jmenovala, vašeho bývalého starosty Péti a konče nevím už čím vším. Podle mých informací šetření v některých věcech stále ještě probíhá, v některých věcech bylo na základě rozhodnutí státního zástupce - a tady je velmi zvláštní, že někdy se s rozhodnutím státního zástupce nadšeně ztotožňujete, někdy proti němu nadšeně protestujete a poučujete všechny ostatní, jak to mají respektovat, respektive nemají respektovat.

Já v tuto chvíli jako ministr vnitra nemám detailní informace o tom, ani nemůžu mít, jakým způsobem postupuje policie při vyšetřování některých případů, které tam byly zmíněny. Nicméně troufnu si znovu zopakovat to, co jsem řekl.

Myslím si, že Kubiceho zpráva by měla zejména některé členy Poslanecké sněmovny z poslaneckého klubu ČSSD přimět k vážnému zamyšlení, zda, když někoho sprostě obviní a urazí, by poté, co se ukáže, že to není pravda, neměli v sobě najít dostatek sil se omluvit.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip : S doplňující otázkou pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče.


Poslanec Jeroným Tejc : Já si dovolím také polemizovat s panem ministrem vnitra, protože, jestli on je tou hlavní obětí Kubiceho zprávy, tak nevím, jak by se měla cítit sociální demokracie, která díky tomu získala rozhodně menší počet hlasů než ODS. Byl to zásah, který jistě nepomohl sociální demokracii, nicméně já se ztotožňuji s panem ministrem v tom, že informace, které ve zprávě byly uvedeny, se skutečně zakládaly spíše na pomluvách a nebyly rozhodně zásadní. Škoda, že pan ministr takto nevystoupil před volbami a neinformoval o tom veřejnost, aby tato kauza nemusela poškodit českou nejen politickou scénu, ale především politickou kulturu. Nemám už čas, abych se tady příliš věnoval tomu, kdo byl jakým rozhodnutím kterého orgánu potrestán, ať už to byl Národní bezpečnostní úřad, a netýkalo se to jen pana ministra a nechci se vracet k tomu, jakým způsobem pan ministr zatočil s inspekcí ministra vnitra.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip : Pane poslanče, vypršel vám čas. Prosím, pan ministr vnitra s doplňující odpovědí.


Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já jsem od prvopočátku jasně říkal, že postup pana plukovníka Kubiceho nepovažuji za standardní, za profesionální, ale z lidského hlediska pochopitelný. A vůbec se mu nedivím, co vedlo jeho a jeho kolegy k tomu, že postupovali tak, jak postupovali. V okamžiku, když se nejenom, že nedočkáte podpory od svého nadřízeného, ale máte všechny důvody se domnívat, že postupuje tak, aby vám lidově řečeno zacpal pusu, vrazil do ní roubík a z pohledu trestněprávního, aby účelově Inspekce Ministerstva vnitra začala stíhat za ptákoviny policisty, kteří vyšetřují nejvážnější trestnou činnost, potom chápu, proč k tomu pan plukovník Kubice a jeho kolegové přistoupili. Já jsem také jasně řekl, že mým úkolem, mojí ambicí do budoucna je, aby už nikdy žádná taková zpráva nevznikla, aby nevznikla proto, že policisté mohou důvěřovat svým nadřízeným, že inspekce ministra vnitra nefunguje na politickou zakázku a objednávku a že policie postupuje a může postupovat zcela striktně podle principu padni, komu padni.

Poslanecká sněmovna, 5. června 2008