Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Interpelace poslance Františka Bublana na ministra vnitra...

[01.01.1970]

Interpelace poslance Františka Bublana na ministra vnitra Ivana Langera ve věci personální situace na Ministerstvu vnitra

Poslanec František Bublan : Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, při pročítání dnešních novin jsem četl titulky jako Langerovi utíkají kolegové apod. Jedná se o odchody několika lidí z vysokých míst. Je to ředitel příspěvkové organizace Zařízení služeb Ministerstva vnitra, ředitel bytového fondu a odboru, šéf kabinetu, dokonce náměstkyně pro ekonomiku. Z těchto čtyř lidí jste si dokonce dva dosadil sám, takže to není žádný pozůstatek po mém řízení resortu.
Nicméně tyto odchody mají jeden společný jmenovatel. Tím je prodej majetku Ministerstva vnitra. Zdá se, že něco není v pořádku, že tito lidé se nemohou smířit se způsobem, jak se vnitro chce zbavovat údajně nepotřebného majetku.
Ptám se tedy, zda je skutečně pravda, že odchody těchto lidí jsou spojeny s tímto tématem. Potom se ptám, jakým způsobem bude Ministerstvo vnitra prodávat údajně nepotřebný majetek, zda to bude tendrem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo zda to bude poptávkovým řízením, oslovením tří zájemců, nebo zda to bude strategická zakázka tím, že se osloví pouze jeden zájemce. Děkuji za odpověď.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip : Děkuji panu poslanci Františku Bublanovi. Pan ministr vnitra Ivan Langer se ujme odpovědi. Prosím, pane ministře, máte slovo.


Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pane poslanče, musím se vám omluvit za to, že jste se stal obětí zprávy kvality pověstných zpráva Radia Jerevan. Jednoduchá glosa na to, co bylo uveřejněno - ani se to neodvažuji popsat - zní: Není pravda, že odcházejí čtyři, není pravda, že odcházejí v této souvislosti. A tím by to mohlo skončit.
Nicméně zasloužíte si detailnější odpověď. Dovolte mi, abych se tedy vyslovil detailněji. Není pravda, že odcházejí čtyři z resortu Ministerstva vnitra. Za prvé - ředitel Bytové správy pan Bárta podal žádost o odchod ze své funkce k 31. 5. Dále bude působit na Ministerstvu vnitra.

Je pravdou, že pan ředitel Zařízení služeb Vytiska podal žádost o odchod a odchází ze své funkce. Tady mohu spekulovat, co je příčinou tohoto, nicméně já sám v osobním pohovoru s ním jsem mu sdělil - to bylo počátkem roku - že se neshodujeme v další koncepci Zařízení služeb z pohledu větší efektivity, většího zeštíhlení, většího zkvalitnění poskytovaných služeb vzhledem k nutným úsporám, které resort musí hledat.

Je pravdou, že pan ředitel kabinetu, pan magistr Vyčichla se rozhodl odejít ze své funkce, nicméně s velkou pravděpodobností přejde na pozici, která je ještě zodpovědnější, než je výkon funkce ředitele kabinetu. Paní náměstkyně Vysloužilová žádnou žádost o odchod nepodala. Je brutální lží, pokud tedy není schopen autor tohoto článku říci zdroj, nicméně je brutální lží, že by tito lidé tedy odcházeli, tak jak psali a že by odcházeli z důvodu prodejů majetku. Nevím, z jakého prstu, z jaké končetiny si to ten redaktor vycucal.

Pokud jde o samotné prodeje majetku. Hodně jsme se poučili z minulosti a nechceme opakovat takové chyby, ke kterým došlo v minulosti, jako byly prazvláštní směny renesančních paláců za paneláky za pochybné ceny, i prodeje velmi lukrativních budov v samotném centru Prahy za ceny, které se následně ukázaly býti ne zcela těmi nejvyššími, za které by mohl být daný majetek prodán. Majetek bude prodáván a koncepce byla schválena z jasného důvodu. Ten resort policie, hasiči je tak žalostně podinvestován, že je nutné najít prostředky pro investice. Řekli jsme, že chceme, aby majetek, který sloužil někomu, byl proměněn ve finanční prostředky, které budou sloužit všem. Proto tedy prodeje majetku.
Prodeje majetku budou realizovány a jsou realizovány následujícím způsobem. Buď vlastními silami, to jsou zejména prodeje bytového fondu, a vy velmi dobře víte, jak dlouho se hovořilo o privatizaci bytového fondu Ministerstva vnitra a jak dlouho se to táhlo. Teď se tento proces nastartoval. Majetky, které byly prodávány v roce 2006, částečně v roce 2007, částečně v roce 2008 byly shromážděny a na základě výběrového řízení byla vybrána realitní kancelář, která je prodává. Tam je potřeba říci, že se nejedná o příliš lukrativní majetky, to jsou ty různé chaty, chatičky, strážní věže po rotách pohraniční stráže apod. Tři velké projekty, které chystáme k realizaci, jsou prodeje areálu Radlická, pozemky Zeleneč a Klecany a tam je připravována forma elektronické dražby. Velmi rád vás pozvu a budeme společně sledovat, jak zájemci o tyto objekty budou přihazovat.

Byly vybrány také ze zařízení služeb od policie rekreační objekty, a to v Krkonoších, tak v Jizerských horách. V tuto chvíli je ten prodej zastaven, neb jsem měl pochybnosti, zda způsob výběru zprostředkující realitní kanceláře je v pořádku a bude vybrána realitní kancelář tak, abychom dosáhli maximální nabízené ceny bez možnosti zásahu některého ze zaměstnanců, úředníků či vedení Ministerstva vnitra do samotného procesu.

Naším cílem je takto v roce 2008 získat finanční prostředky zhruba ve výši 800 miliónů korun a garantuji, že všechny tyto finanční prostředky budou převedeny do oblasti investic, a to jak u Policie České republiky, tak u Hasičského záchranného sboru. Změny na Ministerstvu vnitra z pohledů personálních nejsou v tomto smyslu konečné.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip : Pane ministře, rád bych vás nechal dokončit, ale …


Ministr vnitra ČR Ivan Langer Nejsou konečné, jen do konce tohoto roku ve srovnání s podzimem roku 2006 zeštíhlí Ministerstvo vnitra, tak jak jsem se zavázal, o 20 % původních zaměstnanců.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip : Poslanec František Bublan s doplňující otázkou. Věřím, že bude možné ještě pokračovat. Prosím.


Poslanec František Bublan : Ano. Poznámku k tomu, jestli jste měl na mysli objekty v centru Prahy, tak ten dům u Obecního domu, ten byl prodán za asi 600 miliónů korun, to já nepovažuji za malou cenu. Ten odhad byl asi 350 původně.
Já bych měl ještě doplňující otázku, zda se uvažuje o prodeji lázeňských domů a zda to nebude tak, jak jsem se doslechl, uděláno formou nejdříve pronájmu a potom tedy pozdějšího odkupu pro toho, kdo si to pronajme.


Místopředseda PSP Vojtěch Filip : Děkuji za doplňující otázku. Pan ministr na ni jistě rád odpoví. Prosím, pane ministře.


Ministr vnitra ČR Ivan Langer Velmi rád odpovím. V tuto chvíli se organizace s názvem Léčebné lázeňské ústavy dotuje ročně částkou zhruba 60 miliónů korun. Paradoxně, a to je opravdu k podivu, pobyt příslušníka policie v našem lázeňském domě, který je takovýmto způsobem dotován, je vyšší, cena za jeho pobyt je vyšší, než jsou ceny za pobyt v soukromých lázeňských domech ve srovnatelných lokalitách. Jinými slovy, my dotujeme toto zařízení 60 milióny, aby příslušníci platili za srovnatelný pobyt více než u konkurence. Nicméně naším záměrem je najít partnera a vybrat partnera na dlouhodobý pronájem, v žádném případě - a to mohu garantovat - není naším cílem nic obcházet a tímto způsobem majetek potom převést nebo prodat někomu. Majetek Léčebně lázeňských ústavů bude i nadále majetkem Ministerstva vnitra. Hledáme pronájemce, který by toto provozoval, s garancí námi definovaného objemu počtu pobytů, námi definované maximální ceny tak, abychom nemuseli utrácet 60 miliónů ročně a platit vlastnímu zařízení za pobyt jednoho příslušníka více než on by mohl platit za pobyt někde jinde.

Poslanecká sněmovna, 5. června 2008