Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Interpelace / Ústní interpelace poslance Jeronýma Tejce ve věci zadržení...

[01.01.1970]

Ústní interpelace poslance Jeronýma Tejce ve věci zadržení Radovana Krejčíře

Poslanec Jeroným Tejc : Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, před několika dny jsme měli takové malé výročí. Půl roku. Půl roku od té doby, kdy byl v Jihoafrické republice zadržen Radovan Krejčíř. Vy jste tehdy toto triumfálně ohlásil, a to konkrétně 21. dubna tohoto roku. Uvedl jste, že vydání Radovana Krejčíře z Jihoafrické republiky nebude problém, že je to dobrá zpráva pro slušné lidi a špatná pro darebáky. Řekl jste tehdy možná po vzoru americké administrativy, máme ho.
Já bych vám chtěl, pane ministře, sdělit sladké tajemství, stejně tak jako panu ministru spravedlnosti či panu premiérovi. Pánové, nemáte ho. Vaše věta, že je to dobrá zpráva pro slušné lidi a špatná zpráva pro darebáky v tomto kontextu bledne a stává se spíše opakem.

Tedy, že to je dobrá zpráva pro darebáky a špatná zpráva pro dobré lidi. Já nechci, pane ministře, abyste se vyjadřoval k něčemu, co není ve vaší kompetenci, tedy k chybám Ministerstva spravedlnosti ve věci vydání Radovana Krejčíře v Jihoafrické republice. Nicméně byl bych rád, kdybyste sdělil konkrétní informace o práci policistů v Jihoafrické republice, kteří tam podle mých informací byli vysláni.
Konkrétně, kolik policistů do Jihoafrické republiky vycestovalo, jak dlouho tam pobyli, jaký byl cíl jejich cesty, jaký byl výsledek jejich konání v Jihoafrické republice, a také jaké byli náklady na tuto akci. Pokud nebudete schopen odpovědět nyní, což bych pochopil v těch konkrétních číslech, tak vás požádám o zaslání písemné odpovědi. Děkuji.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, věřím, že ten stav netěší nikoho bez ohledu na to, jestli je členem té či oné politické strany. To za prvé. Za druhé, skutečně jsem řekl, máme ho, ale určitě jsem neřekl to, že nebude problém ho dostat do České republiky. A to si myslím, že mě znáte velmi dobře, že jsem příliš postižen právnickým vzděláním a mám jistou politickou zkušenost, než abych takovýmto jednoduchým způsobem dal svoji hlavu na stříbrném táce právě vám. Nicméně jsem přesvědčen, že Policie České republiky a naše zpravodajské služby při zadržení Radovana Krejčíře odvedly obrovský kus práce, a stejně tak mohu vyjádřit přesvědčení, že jsme poskytli v rámci naší působnosti maximum toho, co jsme poskytnout mohli pro to, aby naše orgány činné v trestním řízení při jednání u jihoafrického soudu byly úspěšné. Nicméně, já nechci teď spekulovat o důvodech, které vedou k prodlužování toho řízení, nechci spekulovat, co jsou motivy toho či onoho soudce v Jihoafrické republice, proč posuzuje tu věc právě tak a z našeho pohledu tak dlouho, to mi nepřísluší.
Mohu odpovědět na vaše otázky konkrétně. Byli vysláni v termínu 15. až 25. května 2007 čtyři policisté.

Bohužel opakovaně bylo jednání u afrického soudu odročováno z procesních důvodů a setrvání policistů bylo v té první fázi neúčelné. Navrátili se zpět do Jihoafrické republik ve dnech 10. - 13. 6, k jejich vyslechnutí soudcem opět nedošlo, i když byli na tyto dny k soudu řádně předvoláni. A to samo o sobě nám klade otázku, jakým způsobem se vlastně ta věc tam vyřizuje. Následovalo vyslání dalších policistů do Jihoafrické republiky v termínu od 20. do 30. 6. tohoto roku.
Ministerstvo spravedlnosti nás požádalo o součinnost, ta součinnost byla podána a teprve následně byli vyslaní policisté soudem Jihoafrické republiky vyslyšeni k problematice mezinárodního pátrání, realizovaného ze strany národní ústředny Interpolu. To byl tedy jejich cíl cesty a délka jejich pobytu.
Pokud jde o náklady, v tuto chvíli policie za účelem realizace zahraničních služebních cest ve věci obviněného Radovana Krejčíře vynaložila finanční prostředky v celkové výši 671 880, 18 korun. Věřím, že tím to nekončí. Já si myslím, že v tuto chvíli si každý z nás logicky položí otázku, jestli to za to stojí, jestli ty náklady jsou skutečně nezbytné. Já jsem přesvědčen, že to za to stojí, že ty náklady jsou bohužel nezbytné. Z toho výčtu, který jsem vám řekl, jasně vyplývá, že ne vždy ta cesta byla "úspěšná a smysluplná" nikoliv z viny Policie České republiky, ale z toho důvodu, že policisté byli sice předvoláni, nicméně nakonec je soud nevyslechl a než abychom je ponechávali na místě s nejistotou, jak dlouho vlastně pobývat budou, proto byli staženi, aby se znovu vrátili, byli staženi a znovu se vrátili.
Přes všechny ty komplikace, ke kterým dochází, při všem respektu vůči nezávislosti justice v Jihoafrické republice jsem stále přesvědčen - a to je ten rozdíl, ne že jsem si jist, že nebude problém - ale jsem stále přesvědčen, že spravedlnost nakonec zvítězí a že obviněný Radovan Krejčíř bude vydán do České republiky a bude postaven před českou spravedlnost.

Poslanec Jeroným Tejc : Já v to také doufám. Věřím, že se podaří zejména Ministerstvu spravedlnosti tuto věc dotáhnout do úspěšného konce, byť sám sleduji chyby, které v té věci byly zejména týmem ministra spravedlnosti podle mého názoru učiněny, nicméně tak jak jste říkal, že jste velice opatrný na to, co říkáte, já se, pane ministře, pokusím dohledat v archivu to, co zaznělo v médiích z vašich citací a věřím, že vám na příštím jednání Sněmovny budu moci toto připomenout. Děkuji.

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Jsme oba dva politici a právníci. Já jsem přesvědčen, že jsem slovo nebo tu formulaci, kterou vy jste použil, neřekl, nicméně pokud mě shledáte vinným či omylným, potom se vám z tohoto místa za svoji vinu a svůj omyl jasně omluvím.

Poslanecká sněmovna PČR, 25. října 2007