Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy

[04.12.2001]

Vystoupení k "Vládnímu návrhu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 1154/ - prvé čtení"

[04.12.2001]

Vystoupení k "návrhu poslanců Cyrila Svobody, Karla Kühnla a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tis

[27.11.2001]

Přehled nejvýznamnějších změn, které byly v novele zákona o vlastnictví bytů schváleny Poslaneckou sněmovnou dne 27. listopadu 2001

[17.10.2001]

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daní

[12.07.2001]

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2000 /sněmovní tisk 917/

[11.07.2001]

Vystoupení stínového ministra vnitra ODS Ivana Langera ke "Zprávě vlády o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti". HODNOCENÍ KAPITOLY "BEZPEČNOST" TÉTO ZPRÁVY.

[06.04.2001]

Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 875/ - prvé čtení

[22.02.2001]

Návrh poslanců Cyrila Svoboda, Stanislava Křečka, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

[21.02.2001]

Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon - druhé čtení

[05.01.2001]

Ke Zprávě Rady České televize o současné situaci v České televizi

Filtr

Rok: