Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Projevy

[14.05.2003]

Informace ministra vnitra ve věci volného pohybu občanů České republiky v členských zemích Evropské unie po vstupu ČR do EU (návrh na zařazení nového bodu 16. schůze Poslanecké sněmovny - nebyl přijat)

[17.04.2003]

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 260/- prvé čtení

[16.04.2003]

Vystoupení stínového ministra vnitra ODS Ivana Langera k návrhu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /tisk 257/- prvé čtení

[02.04.2003]

Návrh na odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (13. schůze Poslanecké sněmovny)

[27.02.2003]

Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 208/ - prvé čtení a Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně

[07.08.2002]

Pane premiére, kam se Vám ztratila Unie svobody? (Vystoupení Ivana Langera k Programovému prohlášení koaliční vlády)

[13.03.2002]

Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 1154/ - druhé čtení

[12.02.2002]

Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1134/ - prvé čtení

[01.02.2002]

Návrh Poslanecké sněmovny na odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

[12.12.2001]

Vystoupení k "Návrhu poslance Františka Pejřila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1122/ - prvé čtení"

Filtr

Rok: