Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

MINISTR VNITRA (09/2006 - 05/2009) / Novinky

[25.09.2008]

Ministr vnitra Ivan Langer se zúčastnil Rady ministrů EU pro spravedlnost a vnitro

Dnes 25. září 2008 se uskutečnilo další pravidelné zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Bruselu, kterého se zúčastnil za českou republiku ministr vnitra Ivan Langer.

[24.09.2008]

Inspekce ministra vnitra ukončila akci ,,SOJKA"

Inspekce ministra vnitra podala návrh na zahájení trestního stíhání podezřelého policisty z Okresního ředitelství Policie České republiky Jihlava a jedné civilní osoby. Policista je podezřelý z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele a tres

[24.09.2008]

Inspekce ministra vnitra ukončila akci ,,BOBULE"

Inspekce ministra vnitra úspěšně ukončila akci ,,BOBULE". Státní zástupce zahájil trestní stíhání policisty z Okresního ředitelství Policie České republiky Prachatice a dvou civilních osob pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele a trestný

[23.09.2008]

Ivan Langer zhodnotil druhý rok v úřadu ministra vnitra

Ministr vnitra Ivan Langer dnes, 23. září 2008, na neformálním setkání s novináři zhodnotil druhý rok v úřadu ministra vnitra a představil další záměry a plány.

[23.09.2008]

Stanovisko ministra vnitra k demonstraci plánované policejními odbory

Ivan Langer uvedl: ,,Po výsledku posledního jednání s odbory, které proběhlo 16. září, kdy byly bez problémů splněny dva body požadované odbory ze tří, jsem velmi překvapen a zklamán tím, že se odbory rozhodly přesto demonstrovat. Obávám se, že tato akce

[19.09.2008]

Inspekce ministra vnitra ukončila akci ,,KRYŠTOF"

Pracovníci Inspekce ministra vnitra ukončili akci ,,KRYŠTOF" a státní zástupkyně zahájila trestní stíhání proti policistovi Dopravního inspektorátu Policie České republiky Správy hlavního města Prahy. Policista je podezřelý z trestných činů zneužívání pra

[18.09.2008]

Komplexní stanovisko č. 10

Zákonné zmocnění k vydávání obecně závazných vyhlášek k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti

[18.09.2008]

Komplexní stanovisko č.4

Zákonné zmocnění k vydávání obecně závazné vyhlášky obce k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku dle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

[18.09.2008]

22.9. - Den dopravní výchovy v areálu Muzea Policie ČR

Centrum dopravní prevence Ministerstva vnitra a Policie ČR při Muzeu Policie ČR v Praze ve spolupráci s odborem prevence kriminality MV a dalšími spolupracovníky připravuje Den dopravní výchovy v areálu Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2. Akce se bud

[18.09.2008]

Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní část