Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Volné

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  05.11.2006 František Nepil <Franta.Mendez@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
V průzkumech CVVM v letech 2004-2005 skončil politik v parametru prestiže na předposledním místě. Hůře skončila už jen uklízečka. Není Vám stydno, že jste profesí politik? Lékař se umístil na prvním místě, přitom dosahuje jeho příjem mnohem nižší částky než je plat poslance. Vědec je ve srovnání s pollitikem na tom ještě hůře, přitom se v žebříčku oblíbenosti umístil hned za lékařem. Stydíte se, že jste politik?
 
Vážený pane Nepile, za to, že jsem politik, se nestydím, protože vím, že ve své práci odvádím pro své voliče (ale i pro ostatní) maximum. To ostatně dokazuje, že mezi politiky se v oblíbenosti pravidelně umísťuji kolem první desítky. Tím ale nechci tvrdit, že by politika obecně nemohla mít v očích veřejnosti lepší světlo a že by politici v tomto ohledu neměli co napravovat. S pozdravem, Ivan Langer.
  05.11.2006 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
z převážné většiny Vašich odpovědí je jasné, že jste nestudoval práva nadarmo.
Ale popořadě.

A) Vaše schovávání se za závěrečnou zprávu ombudsmana ohledně CT 05 je čistě účelové a zcela dle rčení, kde se říká něco o ctnosti z nouze. Mám docela dobrou paměť a přesto si nepamatuji, že by jste se vyjadřoval v této kauze stylem : „No tak hoši, zdá se mě, že jste ten zákrok poněkud přehnali.“ Ba naopak ve Vašich vyjádřeních v médiích jste mluvil o nezákonném jednání policistů a žádal jste „hlavu“ ministra vnitra. Byl jste prvním politikem, který na tuto akci reagoval. Pochybuji, že jste se jí přímo účastnil a proto vyvozuji, že informace jste měl zprostředkované. A to asi z médií. Cituji Vaše slova : „…ne vše, co je psáno v tisku, je vždy odrazem reality.“ Z toho se dá odvodit, že ne všem novinářům se dá věřit, že některé zprávy v tisku mohou být „upraveny“ dle toho, co ten který pisálek chce dosáhnout. Dle Vaší odpovědi usuzuji, že si jste velice dobře vědom, že novináři s Vámi mohou manipulovat a přesto jednáte, jako kdyby se jednalo o potvrzenou zprávu - vyhovuje Vám to ?

B) Stejný postoj jste zaujal v kauze odposlechů. Jste si vědom, že novináři fabulují, dávají zavádějící otázky a jen čekají na toho, kdo se chytí. Nechci Vás podezřívat z hlouposti a ani z úmyslu, ale odpovězte prosím na otázky:
1) Nechal jste se nachytat a v odpovědi na otázku ohledně odposlechů jste beztrestně potvrdil provádění odposlechů a tím zhatil vyšetření byť jediného protizákonného jednání ?
2) V tisku proběhlo, že jste byl odposloucháván i Vy, prosím odpovězte, bylo toto Vaše odposlouchávání v rozporu se zákonem ?
3) Jedna ze základních kriminalistických otázek zní :“kdo z toho může mít prospěch ?“ Dokážete nám vysvětlit, kdo mohl mít prospěch z toho, že odposlechy ztratily těchto kauzách význam ?

C) V odpovědi na můj dotaz ohledně vyšetřování kauzy p. Kubiceho jste m.j. napsal :
„….V důsledku změn na IMV (výměna ředitelů, odchod náměstků, organizační změny atd.) mohlo hrozit, že při těchto změnách by se někdo mohl pokusit s tímto spisem manipulovat nebo by mohla vzniknout pochybnost, zda se tak nestalo (neexistuje totiž efektivní kontrola nakládání se spisem). Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem v tomto smyslu, nechala IMV spis okamžitě zapečetit tak, aby se do něj nedostala žádná neoprávněná osoba a zároveň požádala dozorujícího státního zástupce, aby na spis připojil ještě svou pečeť pro lepší kontrolu a státní zástupce tak učinil. Poté byl zapečetěn i trezor, ve kterém byl spis uložen (trezor pro ukládání materiálů se stupněm utajení důvěrné a vyšší). Tak bylo garantováno, že nikdo nemohl se spisem manipulovat (ani nikdo z ministerstva vnitra, ani Inspekce, ani nikdo jiný)….“
Prosím vysvětlete mi to, co jste napsal.
Bylo to tak, jak to chápu ? Že v důsledku změn na IMV jste nemohli předat spis na státní zastupitelství ? Vždyť státní zastupitelství není součástí MV a tudíž kde jinde by mohly být tyto materiály ve větším bezpečí ? A nebo (prosím odpovězte) tímto zpochybňujete státní zastupitelství a tím celý soudní systém ? První vyjádření státního zástupce pro média byla v tom duchu, že to byl on, kdo prosadil uzamčení spisu do trezoru a zapečetění když mu bylo odmítnuto vydání spisu a ne to co tvrdíte Vy, že IMV prosadila zapečetění. Chcete říci, že bez zásahu p. Langera by nic v této republice nebylo řádně vyšetřeno ? Chcete říci, že dozorující státní zástupce chtěl se spisem manipulovat ? Jak se má zachovat „obyčejný“ člověk, proti kterému je vedeno určité vyšetřování a on sám nemůže dohlédnout na to, aby se vše „řádně“ vyšetřilo ?

D) Proč jste neodpověděl na mé otázky ze dne 1.10.2006 ?

S pozdravem
Jan Novotný
 
Vážený pane Novotný, respektuji Váš odlišný názor. Domnívám se však, že na všechny Vaše otázky jsem Vám již dříve a mnohdy ne jednou odpověděl a proto se k těmto tématům nebudu znovu vracet. Už nemám, co bych více doplnil. Na Vaši otázku ze dne 1. 10. 2006 jsem odpověděl v rámci reakce na Váš předchozí příspěvek, který se zobrazil hned před ním. Zdravím, Ivan Langer.
  03.11.2006 mput mmput <m.mput@seznam.cz>
 
Teletext ČT 3.11.2006

ŽIDÉ ŽÁDAJÍ PO LANGROVI DŮKAZY

PRAHA - Židovské organizace požádaly ministra vnitra Ivana Langra (ODS) o předložení hodnověrných důkazů, že židovské komunitě v Praze hrozil od 23. září teroristický útok. Domnívají se totiž, že šlo jen o "mediální bublinu", o poplašnou zprávu a "politickou mediální hru", která měla odvést pozornost od skandálů politických špiček.

"Zatahovat Židy do vrcholné politiky a zneužívat je tímto způsobem považujeme za naprostou nehoráznost," uvedli zástupci židovských organizací. Mj. upozornili, že židovský svátek Roš Hošana začal již v pátek 22. září večer, kdy se konaly hlavní bohoslužby, na které přišli téměř všichni pražští Židé.
______________________________________________________

Je s podivem, že "Vaší" ochraně se diví ti, kterých se měla týkat.

S pozdravem
Mput
 
Dobrý den, zpětně z toho, co bylo uveřejněno v médiích již asi víte, že oficiální židovské orgány se od tohoto dopisu distancovaly a jistě i víte, jaké nevěrohodné osoby za tímto dopisem stály (např. pan Rod – viz směnka pana Grosse). Opakovaně důrazně odmítám, že by za bezpečnostními opatřeními bylo jakékoli politické pozadí a potvrzuji, že bezpečnostní složky státu adekvátně a zcela profesionálně reagovali na nejkonkrétnější hrozbu teroristického útoku, které kdy Česká republika čelila. S pozdravem, Ivan Langer.
  03.11.2006 mput mmput <m.mput@seznam.cz>
 
Teletext ČT 31.10.2006

KUBICEHO ZPRÁVA: VYŠETŘOVÁN I LANGER

Inspekce ministra vnitra podezírá svého ministra Ivana Langera (ODS), že stojí za únikem takzvané Kubiceho zprávy ze sněmovny. Navrhla proto, aby policie vyšetřovala ministra vnitra jako podezřelého, píše Mf Dnes s odvoláním nazdroje blízké resortu vnitra. Bude to tak patrně vůbec poprvé, kdy policie povede spis na svého nejvyššího nadřízeného.

Langer tvrdí, že má nad podobnými útoky morální převahu. "Já mám svědomí čisté,"řekl MfD.

Dalším podezřelým je novinář z Českého rozhlasu Jan Hrbáček, který zveřejnil zprávu na internetových stránkách ČRo.
______________________________________________________

Na toto plynule navazuje kauza odposlechy

Dovolil jsem si přečíst Stenozáznam tiskové konference vlády ČR z 21.09.2006 na Vašich stránkách. Z něj skutečně vyplývá, že informaci o prováděných odposleších jste nesdělil jako první Vy. Sdělil ji novinář Hrbáček. Vy jste informaci jen potvrdil, upřesnil (počty a místa) a rozvedl.

Tvrdíte, že jste žádnou kauzu ODPOSLECHY nevyvolal, že za to může ČSSD.
Promiňte, mě učili něco o kauzální příčinnosti. Vám, jako laikovi, to vysvětlím:

1. Nejprve existuje PŘÍČINA
2. příčina vyvolá DŮSLEDEK.

P ř í č i n a :
Někdo si "pustil hubu na špacír".
Paní Vesecká, v pořadu na ČT řekla, že orgány konající v trestním řízení neinformují o prováděných úkonech v živých kauzách. S tím nelze nesouhlasit. Z výrazu její tváře ve chvíli, když to říkala, bych si dovolil odhadnout, že to myslela tak, že tyto orgány o skutečnostech z živých kauz neinformují ani v žertu a ani v náznaku. A ani na tiskové konferenci.
Co však neučiní tyto orgány, učinil jeden ministr. Hádejte který? Prostě jste vypustil z úst něco, co jste v dané chvíli - a také S OHLEDEM NA VAŠE ZNALOSTI A VĚDOMOSTI (Mgr.) - vypustit neměl.
Jak nepřekvapující je to, že jde právě o kauzu "ÚNIKU" KUBICEHO ZPRÁVY, v níž hrajete ne nepodstatnou roli.

D ů s l e d e k :
Ten známe všichni.


Dovolím si Vám položit několik otázek, na které stačí odpovědět ANO nebo NE:

1. Došlo k úniku "Kubiceho" důvěrné zprávy?
2. Fotili novináři Váš výtisk "Kubiceho" zprávy?
3. Jste si opravdu jist, že máte "morální převahu" a svědomí čisté?
4. Poukázali jste na to, že ČSSD ovlivňovala vyšetřování úniku?
5. Prokázali jste, že ČSSD ovlivňovala vyšetřování úniku?

A dále:
- Máte tušení, kolik kauz bylo zmíněno v Kubiceho "důvěrné" zprávě?
- Máte tušení, kolik z nich (%) se k dnešnímu dni (několik měsíců projednání ve VOB) potvrdilo?
- Je "dračí vejce" vyšetřování "úniku" Kubiceho "důvěrné" zprávy, a nebo Kubiceho "důvěrná" zpráva samotná?

S pozdravem
Mput
 
Dobrý den, mé názory na toto téma můžete nalézt jak v sekci „Naštvalo mne…“, tak i v mnoha předchozích reakcích ohledně tohoto tématu na tomto diskusním fóru. Myslím, že jsem vše vysvětlil dostatečně podrobně a nemám jediný důvod, proč tyto mé názory (o kterých si myslím, že je velmi dobře znáte) jakkoli měnit. Zdravím, Ivan Langer.
  03.11.2006 krokodyl dunde <psedlak@jevicko.net>
 
Dobrý večer pane ministře. Dne 27.10.2006 jste navštívil policejní oddělení ve Svitavách. Zde jste hovořil mimo jiné o služebním zákoně, který je velmi důležitý pro policisty, ale také jste hovořil o početních stavech policistů, kterých je v ulicích žalostně málo a současná právní úprava tlačí pořádkovou (uniformovanou) policii do kanceláří k počítačům a tím pádem nejsou v ulicích vůbec vidět. Na okrese Svitavy - na jejich každém obvodním oddělení, je žalostně málo policistů vidět v ulicích a ještě prosákla mezi policisty informace z ředitelství, že se s pracovním místem do konce roku 2006, bude muset rozloučit 15 lidí (musí to být prý policisté, tedy lidé ve služebním poměru, nikoli občanští zaměstnanci). Nyní v médiích pan policejní prezident říká, že v policii chybí kolem 1700 řadových policistů a že proto policie rozjela masivní nábor nových policistů. Prosím Vás pěkně vysvětlete mi prosím toto - na jedné straně vedení okresního ředitelství tvrdí, že musí snížit početní stav o 15 policistů ( což bylo nařízeno panem krajským ředitelem v Hradci králové ) a na straně druhé policejní prezident tvrdí, že musí nabrat 1700 nových policistů. Neprotiřečí si tyto dva názory?? Předem děkuji za brzkou odpověď a případné řešení situace. Kdo z aktérů má tedy pravdu. Děkuji.
 
Dobrý den, v tuto chvíli bohužel neumím posoudit konkrétní situaci na konkrétním okrese. Ve spolupráci s policejním prezidentem připravujeme k 1. 1. 2007 novou systemizaci Policie ČR, ale zároveň i novou organizaci a systemizaci služebních míst. Ta by právě měla vést k lepší organizaci Policie ČR ve smyslu posílení služebních míst v přímém výkonu služby, a to nikoli neorganizovaně jako doposud, ale na základě analýzy stavu v jednotlivých místech (podle nápadu trestné činnosti, její struktury a závažnosti apod.). V současné chvíli nejsem schopen předložit závěry pro jednotlivé okresy.
Podstavy v řadách Policie ČR vidím jako problém, který se může s účinností nového zákona ještě zhoršit a proto je nutné jej okamžitě řešit (ono bylo nutné jej řešit už mnohem dříve, ale předchozí ministr vnitra František Bublan i přes má upozornění na toto příliš nedbal). I proto policejní prezídium připravilo velkou náborovou akci „Hledám parťáka“, jejímž smyslem je přilákat do řad Policie ČR nové, mladé a kvalitní muže a ženy. V žádném případě ale při tomto náboru nechceme snižovat přísná kritéria na přijetí a upřednostňovat tak kvantitu před kvalitou. Děkuji za Váš podnět a přeji vše dobré, Ivan Langer.
  02.11.2006 Jindřich Šváček <jindros@centrum.cz>
 
Pane ministře,pochopitelně,jako správný politik jste na moje otázky neodpovědělProč by předčasné volby,které nebudou zapřičiněmi námi daňovými poplatníky bychom měli platit my daňový poplatníci,když politické strany na zvolení poslanců dostávají dostatek financí a navíc,když sleduji v televizi,jak poslanci "zodpovědně" pracují a při jednání Parlamentu spokojeně spí,čtou nebo hrají počítačové hry.Tuto skutčnost mi nevyvrátíte a předčasné volby by právě měly zaplatit strany a politici.O tom,ale už nechci hovořit.Plně souhlasím s panem Novotným.Jako Váš odpůrce na těchto stránkách Vám budu odporovat,diskutovat s Vámi,ale nikdy se nesnížím k tomu,abych Vám vulgárně nadával nebo vyhrožoval.Ačkoliv s Vámi v novém nesouhlasím,podporuji Vás v tom,abyste doslova a do písmene zlikvidoval ty Vaše odpůrce,kteří vyhrožují Vám i Vaší rodině,protože to je a promiňte mi to slovo kurevstvo.Budu Vám fandit v tom,co je pro nás všechny přínosné a budu Vám odporovat nebo polemizovat v tom,co mě jako občanu a voliči nelíbí.S pozdravem Jindřich Šváček
 
Vážený pane Šváčku, děkuji za Váš přístup. Velmi si vážím věcné a konstruktivní kritiky a na takovou kritiku budu stejně jako dosud na těchto stránkách reagovat. Již před volbami některé politické strany – mezi nimi i ODS – deklarovaly, s jakými cíli do voleb jdou a z toho vyplývalo i to, s kým chtějí a mohou své cíle naplňovat. Voliči rozdali karty velmi složitým a vyrovnaným způsobem a ODS učinila v povolebních jednáních vše, aby se pokusila o sestavení vlády, která by se nezpronevěřila naprosto zásadně jejím – před volbami stanoveným – cílům. V současné situaci při neústupnosti ČSSD a její neochotě uznat svou volební porážku (vlastně již několik volebních porážek) opravdu nevidím čistší a férovější řešení, než jsou předčasné volby. Věřte, že náklady na tyto předčasné volby jsou zanedbatelné oproti rizikům, které s sebou přináší politická nestabilita a nemožnost prosadit jakékoli reformy. S pozdravem a přáním všeho dobrého, Ivan Langer.
  31.10.2006 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
prosím, zaujměte postoj k příspěvku "Straight to Right" ze dne 30.10.06. Jsem toho názoru, že takovéto příspěvky nemají v řádné diskusi co dělat. Mě je přece jedno, jak se vyjadřuje můj politický protivník a myslím, že z výsledků voleb je to patrné. Osobní útoky a urážky nemají v politice co dělat a nechci, aby někdo v diskusi používal argumenty, že pravice uráží své protivníky.
 
Vážený pane Novotný, i když stejně jako pisatel Straight to Right mohu mít na ČSSD a Jiřího Paroubka spoustu kritických názorů, osobně k vyjádření takové kritiky volím jiný – slušnější a věcnější - způsob vyjadřování. Budu rád, pokud se i ostatní příspěvky budou držet v rovině slušnosti a věcnosti. Zdravím, Ivan Langer.
  30.10.2006 Straight to Right <straight_to_right@atlas.cz>
 
Vazeni pricmrndavaci KSCSSD! Zkuste si vyzkouset "demokracii" v praxi na papawebu vaseho oblibeneho prasete bradavicnateho. Pokud budete dostatecne ulisni a nekolikrat predem ujistite o sve loajalite ke KSCSSD, vas prispevek bude zverejnen. OVSEM demokraticke diskuze a svobody projevu jak jich zneuzivate na techto strankach...toho se na papawebu nedockate nikdy! Jakakoliv kritika se tam navzdy zakazuje! Pan diktafon by asi dostal brisni infarkt :-) Takze si vazte moznosti dopoustet se zde nazoru...i trapnych :-)
 
Zatím žádná odpověď...
  29.10.2006 mc tomas <mctomas@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře.
Chtěl bych se dnes dotázat něco ohledně odposlechů, proti kterým vy se tak stavíte. Předem, ale bych se chtěl dotázat, proč vám tak dlouho trvá, než na dotazy na vašich stránkách odpovíte. Můj názor je, že vám odpovědi na tyto otázky zpracovávají vaši poradci a vaši znalost problému se tak my prostí občané stejně nedozvíme.
Odposlechy. Jako prostý občan se domnívám, že je to jedna z metod jak policie může zadokumentovat důkazy o trestné činnosti. Jistě sám víte, že ne o obyčejné trestné činnosti, ale o zvlášť závažné. Absolutně nechápu, proč jako politik tohoto státu se proti odposlechům tak stavíte. Máte co skrývat? Já ne, bylo by mi jedno, kdyby mě někdo odposlouchával. Odposlech může policie použít jen v případě trestné činnosti a odposlouchávat jen na základě příkazu soudce trestního řízení. Myslím si, že kdyby tyto odposlechy použil jakýkoliv policista v jiných případech něž jak stanoví zákon, může se občan účinně bránit. Domnívám se, že boj ODS proti odposlechům začal v době, kdy policie před lety zjistila, že nějaký podezřelý ( tuším, že kauza H systém ) je v dobrém kontaktu s panem Klausem. Tisk to tehdy prezentoval, že policie odposlouchává pana Klause. Ne určitě odposlouchávala toho podezřelého a přitom zřejmě vyslechla hovor i s panem Klausem, ale vy už to na pravou míru neuvedete. Raději necháte policii prezentovat jako organizaci, která si může dělat co chce. Já se ale domnívám, že nikoliv. Jen nechápu, že vy politici máte kontakty s takovými to lidmi. Máte to zapotřebí? Pravda je, že v očích lumpů se to přečíst nedá, že to jsou lumpové a tito musí tlačit na politiky, aby změnily zákony. Proto se k politikům stahují. Ale měli byste být natolik chytří, abyste se nenechali ovlivnit.
Argument ODS ( Sobotka ): Odposlechů je tolik, že to nikde jinde ve světě není. Pane ministře a je někde ve světě tolik trestné činnosti jako u nás? Prostý občan tu nemá žádnou jistotu. Nedotknutelnost obydlí a majetku? Zločinci mají větší práva, než obyčejný člověk a teď ještě chcete vzít policii odposlechy. Máte představu, kolik je lítání kvůli vykradenému bytu nebo odcizenému vozidlu? Díky policii za každého zavřeného lumpa. Jakkoliv.
Argument ODS ( Langer, Pospíšil ): Chceme, aby se občan o tom, že byl odposloucháván dověděl, a mohl se proti tomu účinně bránit. Získáváte popularitu u hloupých lidí a tlačíte na policii. Já bych to ani vědět nechtěl. A vzhledem k tomu, že nic protizákonného, kromě občas překročení rychlosti nedělám, tak mi ani nic nehrozí. Stejně by mě, ale zajímalo, jak by toto vaše gesto fungovalo v praxi. Občan se dozví o tom, že byl odposloucháván. Nebude se mu to líbit a tak zřejmě podá civilní žalobu. Kdo ale bude přezkoumávat příkaz soudce v trestním řízení? To mě nenapadá. Vás asi jo.
Teď z jiného soudku.
- Trestnou činnost policistů šetří inspekce ministra vnitra. Proč trestnou činnost státních zástupců dozoruje státní zástupce? Nemohlo by v tomto státě být něco nezávislého co bude šetřit trestnou činnost policistů, pracovníků IMV, státních zástupců, soudců a politiků?
- Napadá mě proč teď policie prochází politickými kauzami. Jednou ji vede ministr ČSSD pak ministr ODS, pak to bude zase někdo jiný. V našem státě to nemůže být bez problému. Co kdyby se prezident Policie ČR zodpovídal třeba přímo prezidentu republiky? Nebo vůbec někomu jinému nezávislému, kde nebudou politici?
Děkuji za brzkou reakci
 
Dobrý den, stejně jako na úvodní straně tohoto webu se znovu omlouvám za delší dobu mých odpovědí na tomto webu, což je způsobeno právě tím, že mi tyto odpovědi nezpracovávají poradci (s výjimkou příliš odborných dotazů, které raději konzultuji s odborníky), ale odpovídám na ně sám. Zkuste porovnat, kolik ministrů v minulosti provozovalo (ale i kolik dalších politiků vůbec provozuje) takové webové stránky s přímou diskusí s účastníky.
Naprosto s Vámi souhlasím, že odposlechy jsou významným operativně pátracím prostředkem orgánů činných v trestním řízení v boji proti té nejzávažnější kriminalitě. Zároveň se ale také jedná o velmi vážné narušení základních svobod jednotlivce a proto musíme vždy velmi pečlivě vážit, kdy je do těchto svobod nutné zasáhnout a kdy nikoli. Analýzy odposlechů a trestné činnosti z posledních několika let jednoznačně dokazují, že odposlechy začaly u nás růst obrovským způsobem, aniž by takovému nárůstu odpovídal i nárůst spáchaných či objasněných trestných činů (dokonce tomu neodpovídá ani tak často zmiňovaný nárůst počtu telefonních karet). Proto říkám odposlechům ano, ale jen pokud jsou skutečně odůvodněné mimořádnou závažností trestné činnosti a nikoli snahou ulehčit si práci.
Pokud si myslíte, že lidé se mohou účinně bránit proti odposlechům, tak Vám musím oponovat jednoduchým argumentem. Jak se můžete bránit proti tomu, že jste neodůvodněně odposlouchávaný, když se ani nedovíte, že jste byl odposlouchávaný? Cílem návrhu, který jsme s kolegou Pospíšilem prosazovali již minulé volební období bylo to, aby lidé, u kterých proběhly odposlechy a nevedly k zahájení trestního stíhání, měli právo vědět, že byli odposloucháváni a mohli se proti tomu účinně bránit. Soud by pak posoudil, zda takové odposlechy byly odůvodněné a tudíž zákonné či nikoli. Pokud je tedy orgán činný v trestním řízení přesvědčen, že odposlech byl naprosto nezbytný a odůvodněný, i když nevedl k žádným výsledkům, pak se ani nadále nemusí ničeho obávat. Pokud si ale jen chtěl ulehčit práci a zásah do soukromí jednotlivce byl neopodstatněný, pak soud zasáhne na ochranu svobod jednotlivce.
Sice nejsem šťastný z toho, jaká je u nás kriminalita a jaká je objasněnost trestných činů (zejména majetkových) a udělám vše proto, aby kriminalita byla nižší a objasněnost vyšší, ale mohu Vás ujistit, že je ve světě velké množství zemí, kde je situace ještě horší. A zatímco závažná kriminalita u nás stagnuje, počet odposlechů výrazně roste – a to závažný problém.
Správně jste popsal, že občan se bude moci bránit proti neoprávněným odposlechům u soudu. To, zda orgány činné v trestním řízení postupovali v souladu se zákonem, bude posuzovat soud jako jediná autorita, která v konečném důsledků rozhoduje o tom, zda bylo něco po právu či nikoli. Jako zastánce nedotknutelnosti lidských práv, které nám zaručuje naše Listina základních práv a svobod i řada mezinárodních dokumentů zcela zásadně nesouhlasím s argumentem, že pokud jsem nic neprovedl, tak mi nemusí vadit, že jsem odposloucháván. Už 17 let máme nárok na to, aby naše práva byla dodržována a abychom se v případě neoprávněného zásahu do nich obraceli na instituce, které naše práva ochrání.
Již dlouhodobě prosazuji, a to i na základě srovnání s právní úpravou jiných vyspělých evropských států, aby vyšetřování trestné činnosti policistů spadalo pod na policii a ministru vnitra (který je nadřízeným policejního prezidenta) nezávislý orgán tak, aby nevznikaly pochybnosti o střetu zájmů mezi policisty navzájem či mezi policisty a ministrem vnitra. Proto navrhuji zřízení Generální inspekce policie spadající pod státní zastupitelství, která bude nezávislá jak na Policii ČR, tak i na politicích.
S pozdravem, Ivan Langer.
  18.10.2006 Jindřich Šváček <jindros@centrum.cz>
 
Pane ministře,jak tak sleduji,politické strany ani politici se nejsou schopni domluvit na stabilní vládě.Vaše strana a další prosazují předčasné volby.Chtěl bych se tedy zeptat,kdo je zaplatí?Předpokládám,že my daňoví poplatníci.Nebylo by čestnější,aby je zaplatiliy politické strany a samotní politici.?Před nedávnem dostaly politické strany nehorázné peníze za zvolené poslance.To je mají dostat po předčasných volbách opět?Když předčasné volby zavinili politické strany,ať je tedy ze svých stranických pokladen zaplatí a přispět jim mohou všichni poslance,kteří jsou nadstardantně finančně ohodnoceni proti tomu,kolik práce vykonávají.
 
Vážený pane Šváčku, ODS nabídla celou řadu řešení v úmyslu sestavit stabilní vládu, která by řešila problémy této země. ČSSD se dodnes nevyrovnala se svou prohrou a hodlá se bavit pouze o řešeních, kde by měla účast na moci a mohla tak dále působit na státní orgány. Kam tato jejich politika - kterou my nechceme v žádném případě připustit – vedla, se lidé mohli přesvědčit sami. V současné chvíli bohužel nevidím jiné řešení, než jsou předčasné volby. Pokračování současného období politické nejistoty a nemožnosti řádného fungování státu by bylo mnohem dražší než předčasné volby. S pozdravem, Ivan Langer.