Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Volné

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  15.03.2007 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Pane ministře,
mám za to, že byť tyto stránky nejsou „úřední“ a není zde tudíž stanoveno, že musíte odpovědět do třiceti dnů, tak už jen z obyčejné lidské slušnosti by jste tak měl učinit. Chválíte sám sebe, že jiní poslanci (ministři) tuto možnost nedávají. Jelikož neodpovídáte na příspěvky na těchto stránkách, poslal jsem Vám níže uvedené dotazy na Vaši mailovou adresu v poslanecké sněmovně. Jsem zvědavý jak dlouho budu čekat na odpověď.

Vážený pane poslanče,
prosím můžete mě odpovědět proč již 6 týdnů neodpovídáte na dotazy na svých stránkách ? Není to proto, aby jste nemusel zaujmout stanovisko ke kauze p. Čunka ? Nemyslíte, že je to zbabělé ? Vím, že mě odpovíte, že jste byl na dovolené a že jste velice vytížený. Proč tedy nabízíte tuto možnost Vám klást dotazy ? Stejně vždy odpovíte až aktuální věc není aktuální, aféry vyšumí a Vy potom můžete zaujmout stanovisko až podle toho, jak to dopadne. Nemyslíte, že tím své potencionální voliče jenom naštvete ?
Přeji krásný den
Jan Novotný
 
Vážený pane Novotný, je mi líto, že nemám více času na tuto diskusi a někdy tak reaguji s větším zpožděním, ale zkuste mít, prosím, trochu pochopení nad mou pracovní vytížeností. Také bych to mohl, stejně jako jiní politikové nyní i dříve, považovat za nereálné, ale kladu si velké cíle a proto se snažím tuto diskusi udržet i nyní, ve funkci ministra vnitra. Navíc nereaguji pouze na tento web, ale i na velké množství mailů či dopisů, které ať již na ministerstvo nebo do Poslanecké sněmovny dostávám. Pokud se zdržím se svými odpověďmi a Vy budete mít zájem o mou aktuální reakci, podívejte se, prosím, do sekce Média, která je aktualizována několikrát týdně a kde naleznete mé vyjádření, rozhovory, články s mými citacemi apod. Děkuji za pochopení a přeji vše dobré, Ivan Langer.
  15.03.2007 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
rád bych znal Váš názor na vystoupení p. Bursíka, když vyzval rakouskou stranu, aby si stěžovali na Temelín a nepřímo jim dal najevo, že poté se to začne řešit k rakouské spokojenosti.
Jan Novotný
 
Vážený pane Novotný, osobně upřednostňuji řešení otázky Temelína na domácí půdě, příp. s rakouskou stranou na základě příslušných bilaterálních dohod. S pozdravem, Ivan Langer.
  13.03.2007 Pavel Klikar <Klikar.P@seznam.cz>
 
Dobrý den. Pracuji jako příslušník u Policie ČR desátým rokem a měl bych následující dotaz. Asi každý z nás sleduje kauzu p. Čunka a dneska se sněmovna dohodla, že se poslanci touto kauzou zatím zabývat nebudou, takže p. Čunek může klidně sedět v teple sněmovny. Jak je možné, že u příslušníka bezpečnostních sborů stačí pouhé podezření ze spáchání jakéhokoliv trestného činu k jeho propuštění ze služebního poměru a u politika, který je dle mého názoru stejný státní zaměstnanec jako třeba policista, se zatím nic rešit nebude ???. Urcitě mi možná odepíšete, že politik má imunitu a musí být chráněn proti útokům politických soupeřů, ale kdo chrání nás, aby jsme nebyli vyhozeni z práce, když si na mě bude stěžovat ožrala, že jsem jej třeba zmlátil nebo jinak ponížil ? Vsadím boty, že takové podezření by bylo vyřešeno hned bez prodlení a bez možnosti mé obhajoby. Myslím si, že toto je další velká bota nového zákona, která je lehce zneužitelná k vyřizování účtů nespokojených občanů s policisty. Uvažuje se o změně tohoto ustanovení zákona, nebo budu muset čekat, kdy na mě třeba prijde řada ?
 
Vážený pane Klikare, důvodem propuštění u policisty není v takovém případě spáchání trestného činu, ale to, že se dopustil zavrženíhodného jednání, která má znaky trestného činu a může poškodit dobré jméno Policie ČR. Pro takové rozhodnutí musí mít služební funkcionář dostatečné podklady a toto jeho rozhodnutí je přezkoumatelné na základě opravných prostředků. A i když lidsky chápu důvody, proč tento názor zastáváte, platí, že pozice poslance či senátora, jako voleného zástupce je jiná, než u zaměstnance či příslušníka bezpečnostních sborů. Zákoník práce či služební zákon se na něj nevztahují a on je odpovědný svým voličům, kterým musí skládat účty v dalším období, kdy se opět bude ucházet o jejich přízeň. I tak ale může být poslanec či senátor odsouzen za spáchání trestného činu či potrestán za spáchání přestupku. Zdravím, Ivan Langer.
  09.03.2007 Pavel Baroš <PavelBaros@seznam.cz>
 
Jeden nejmenovaný přední český mikrobiolog pro MFDNES prohlásil, že farmatickým firmám nejde o lidi, nýbrž o zisk. Tak ro prý vždy bylo a vždy bude. Podobně hovoří i virolog V.Vonka. Poukázali se tak na chování farmaceutických koncernů v souvislosti s případem kolem zamítnutí mimořádně účiného léku z dílny profesora A.Holého. Pan Holý totiž vynalezl se svými kolegy velmi účinný lék, který Gilead Sciences odmítla na trhu nabízet.

Vy jste vystudoval i medicínu. Myslíte si, že je farmaceutická lobby tolik cynická??
 
Dobrý den, o tomto případu vím jen zběžně z médií jako Vy a netroufnu si na základě toho odsuzovat politiku této firmy, i když vnitřně jako vystudovaný lékař rovněž cítím, že nový vysoce účinný lék by měl dostat prostor. I farmaceutická firma musí dosahovat zisků, aby přežila a za tím účelem zejména firmy v USA a Z Evropě vynakládají obrovské investice do vývoje nových, účinnějších léků. Pokud už takový lék mají, a přesto jej prozatím nezačnou vyrábět, musí pro to mít asi vážné důvody (např. prozatím vysoké náklady na výrobu, potřeba ještě dalšího zkoumání léku apod.). S pozdravem, Ivan Langer.
  06.03.2007 Mir roK <Mir.I.roK@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře.
Děkuji Vám za odpověď k mému příspěvku z 1.2.2007. Odhlížím od Vámi dosud nezodpovězené další mé otázky stran roku 1989, jakož i (ne)odpovědí na otázky následujících přispivatelů. Uznávám, že některé otázky na Vás kladené jsou konkrétními otázkami pro přísl. vedoucí pravcovníky s personální pravomocí a potažmo jim přísl. personální odd., a tedy se jimi ministr zřejmě nebude zabývat.
Ptám se však urgentně jaký máte osobní a profesní názor na tzv. Manifestaci přísl. bezpečnostních sborů a jejich tam i násl. peticí vznesené požadavky. Váš projev v ČT byl natolik rozpačitý a (nechci použít slova - až arogantní), že nevím co si o tom mám já sám , jakož i ostatní přísl. bezp. sborů, myslet. Prosím tedy odepiště na tento příspěvek "urgentně" a pokud možno "dostatečně objasněte Vaše stanovisko vysvětlující formou", neboť skutečně hrozí další Manifesty, tak jak se k tomu již přihlásilo několik resortních odborových orgánů, a bude probíhat podpisová akce "Petice".
 
Dobrý den, samotnými otázkami na konkrétní problémy a body petice se v této odpovědi zabývat nebudu, mé názory na ně naleznete v sekci Policie ČR, hasiči a myslím, že to po mne v této odpovědi ani nežádáte.
Nikomu neupírám právo svobodně se vyjádřit a také bych nemohl v žádném případě souhlasit s tím, kdy by měl být někdo za účast na takové akci perzekuován, pokud tam byl ve svém volném čase a neporušoval tak žádné povinnosti. Zároveň ale dodávám, že problémy se řeší za jednacím stolem a za tím stolem já sedím a jednám jak s vedením policie i hasičů, tak s jejich odbory. Kromě toho jsem se za dva měsíce již dvakrát sešel i se všemi okresními a krajskými řediteli. To jednání je velmi intenzivní a ze všech stran korektní, takže není žádný důvod obávat se, že problémy příslušníků neřešíme.
S pozdravem a přáním hezkého, Ivan Langer.
  05.03.2007 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
vím, že kauza „Čunek“ je nepříjemná a také si přeji, aby tento pán se se ctí obhájil. Nicméně se Vás musím zeptat opět. Dne 26.1.07 jsem po Vás chtěl, aby jste zaujal stanovisko k tomuto problému a Vy jste se vyjádřil : „….samozřejmě, že mne kauza kolem pana místopředsedy Čunka znepokojuje a pevně věřím, že pan Čunek dokáže dostatečně věrohodně vysvětlit pochybnosti, které se kolem jeho osoby vznášejí…..“ Mě by ale nejvíce zajímalo, proč Vy, tak zásadový člověk, zaujímáte jiné stanovisko, když se jedná o pana Čunka a jiné stanovisko, pokud se jednalo o pana Grosse ? Doufám, že se k otázce postavíte jako chlap a neodkážete mě na svoje předchozí vyjádření a.j. Je opravdu zvláštní, když pravicový politik kritizuje jednoho člověka a nenechá jej, ať si to vyřídí sám a řádně vysvětlí a na druhou stranu alibisticky čeká a VĚŘÍ, že druhý člověk (podobnou věc) dokáže dostatečně věrohodně vysvětlit pochybnosti, které se kolem jeho osoby vznášejí. Navíc, když tento druhý člověk je policií obviněn z příjmání úplatků, což u p. Grosse nebylo (obvinění policií). Okolo p. Čunka se navíc objevují informace zpochybňující jeho osobu v souvislosti s likvidací firmy, kde působil. A v poslední době se okolo kauzy p. Čunka objevil i případ ovlivňování svědkyně a o jeho možném (!) propojení s lidmi, kteří jsou již policií obviněni z nabízení úplatků. Jestli to pro Vás není znepokojující, ptám se co by mělo na p.Čunka ještě vyjít najevo, aby jste se zachoval zásadově ? Snad jen asi kdyby přestoupil do ČSSD (to byl pokus o vtip). Když si vzpomenu na Vaše vystoupení proti p. Grossovi, tak si dovedu představit, že kdyby jste měl po ruce stejné „pochybnosti“, jaké jsou okolo p. Čunka, tak p. Grossovi stoupnete tvrdě „na krk“. Nebo se mýlím ?
Jan Novotný

P.S. Budu na odpověď čekat jeden, nebo dva měsíce ? Mě totiž moc nezajímají Vaše názory z doby, kdy už je vše vyřešeno, ale chci znát Vaše aktuální názory a návrhy jak se mají problémy řešit.
Stejně jako u P. Grosse – tam jste s reakcemi a výzvami také nečekal dva, tři měsíce. Hned Vaše první vystoupení končilo výzvou k odstoupení.
 
Vážený pane Novotný, k této otázce jsem se již několikrát vyjádřil. Odpovědnost zde nese především sám pan předseda Čunek a jeho strana. Zdravím, Ivan Langer.
  03.03.2007 Tony Jalovec <Borec_tony@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře, velmi si cením vašeho návrhu, který se týká hlasování po netu. Myslím, že bude mohlo mít zajímavé výsledky!!
 
Dobrý den, děkuji za podporu. Jsem si vědom, že to sice není otázka nejbližších voleb, ale je třeba se na tuto možnost, jak se může stát zase o krok přiblížit lidem, již začít připravovat. Přeji hezký den, Ivan Langer.
  02.03.2007 služební pes <Ynorr@seznam.cz>
 
Dovolil jsem si zkopírovat jeden dotaz, abyl bych rád, kdyby jste na něj odpověděl alespoň vy jako zákonodárce

Prosím kompetentní osoby na policejním prezídiu, aby se pokud možno jednoduchým způsobem pokusily vysvětlit, jak je možné, že na svých vlastních stránkách "kanceláře PP" v seznamu interních aktů řízení ZPPP dne 27.února 2007 vyvěsíte a zveřejníte pro širokou policejní obec znění textu ZPPPČR č.22/2007 s uvedeným datem vydání 26.února 2007 s článkem 3 písm.b) který obsahuje formulaci o zařazení služebních činností v PČR, směr vykonávané práce 02 (přímý výkon) do 1.skupiny se zvl.příplatkem v rozpětí 3000-5000,-Kč - podotýkám, že toto znění bylo rozesláno po našich útvarech v 9:04 hod. dne 27.2.2007. K našemu překvapení dnes tj. 1.3.2007 ve 12:12 hod. bylo opět po útvarech rozesíláno opět pod stejným datem vydání tohoto předpisu (z 26.2.2007) s prosbou nějaké paní (nechci uvádět) o "výměnu" avšak v tomto znění již výše uvedená formulace uvedena nebyla - byla "upravena" tak, že zde jsou odlišně upraveny služební činnosti, rozpětí příplatku bylo sníženo na 3000-4000,- a týká se z přímého výkonu všech již pouze 3.tarif.tříd. Ověřil jsem si zpětně nahlédnutím do vašich stránek, zda mě nešálí zrak, a zjistil jsem že nikoliv : znění ZPPPČR č.22/2007 je skutečně "opraveno" - v neprospěch všech policistů v přímém výkonu. Co si lze o tom myslet - bylo to úmyslné zasažení již tak rozjitřených vášní, interněprávní nihilismus nebo špatná úroveň komunikace "zpracovatel vers. publikace" nebo něco jiného? A vůbec - pro všechny vydavatele právních norem snad platí, že je-li předpis jednou zveřejněn, měl by se měnit pouze předepsaným způsobem (např.novelizovat). Zde u tak podstatné změny se nejednalo o hloupou tiskovou chybu u níž lze vyměňovat listy. Snad to nebude příkladem pro nižší management, aby postupoval obdobně....
 
Dobrý den, omlouvám se, že Vám nemohu poskytnout konkrétní odpověď, ale to je skutečně otázka pro policejní prezídium, nikoli pro ministra vnitra. Jako právník mohu obecně říci, že k něčemu takovému by docházet nemělo, ale konkrétně se bohužel vyjádřit nemohu (viz výše). S pozdravem, Ivan Langer.
  02.03.2007 Tomáš Kostelecký <tomi.koci@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře.Dovolte ,abych Vám vyjádřil svůj hluboký obdiv.Považuji Vás za prvního ministra vnitra, který má snahu opravdu něco změnit a vykonat.Je asi velice nesnadné zbavit se toho mnohaletého bahna ve Vašem resortu.Držím Vám palce a jsem při Vás. S pozdravem Tomáš Kostelecký.
 
Vážený pane Kostelecký, děkuji za Vaši podporu, moc si toho vážím. Pokud máte zájem o dění na ministerstvu vnitra, sledujte tyto webové stránky (nebo stránky ministerstva www.mvcr.cz), kde budu i nadále umisťovat maximum informací o mých plánech a konkrétních krocích. Zdravím a přeji vše dobré, Ivan Langer.
  01.03.2007 Eaten HUNT <HEthan@seznam.cz>
 
vážený pane ministře nechal jste si vypracovat analýzu užití úkonů dle § 88, dovoluji si vám říct, že je váš požadavek zřejmě špatně vykládán, protože nadřízení chtějí napsat počet osob na každý jednotlivý příkaz soudu, proto zřejmě zbytečně a nepravdivě celkový počet osob, kterých se tyto úkony dotkly, naroste. Jde přeci zjistit počet osob, při jednotlivých akcí a ne na jednotlivá soudní rozhodnutí, že? Víte sám, že některé osoby se v jednotlivých rozhodnutích můžou opakovat. Počítáte s tím? Pokud se pletu, tak vás ubezpečuji, že takto je Váš požadavek vypracováván
 
Dobrý den, ještě před samotnou zprávou o odposleších za rok 2006 bude vypracována metodika, jak takovou zprávu vytvářet. Zpráva totiž nemá sloužit pouze k tomu, aby zjistila počet odposlechů (toto číslo by mělo být maximálně objektivní), ale aby se zabývala mj. i jejich účinností, poukazovala na problémy spojené s prováděním odposlechů a rizika této činnosti, ochranu osobních údajů či předkládala opatření, jak se policie s těmito problémy vypořádává. Tyto zprávy mají pomoci k tomu, aby odposlechy byly využívány jen v těch opravdu závažných případech a aby při tom byly v maximální míře chráněny osobní údaje, protože většina osob, které jsou při odposlechu monitorovány, jsou slušní a poctiví lidé, kteří jen zrovna hovoří s někým, kdo je z něčeho podezřelý. Na druhou stranu možnost odhalovat a usvědčovat pachatele závažných trestných činů tím nesmí být a nebude nijak narušena. S pozdravem, Ivan Langer.