Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Volné

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  24.04.2007 Petr Lokotka <patlokotka@tiscali.cz>
 
Dobrý den pane ministře,
Co si myslíte pane ministře o panu Jandákovi? On na mne působil jako taková lidumil, jako švejk, který umí pobavit a zároveň politiku zlidštit. V době svého ministrování se v průzkumech veřejného mínění těšil největší oblibě. O to více člověka zaráží, co měl tento bývalý ministr pronést. Milan Knižák v rozhovoru s paní Kalenskou uvedl, že prý Jandák nenáviděl zesnulého Pavla Dostála. Podle Knižáka chětl Jandák vymazat památku na Pavla Dostála. Prý mu Jandák osobně řekl, že by měli Dostála zavřít i po smrti za to, co na ministerstvu udělal. Pokud Jandák takováto slova skutečně vyřknul, je to v ostrém rozsporu s tím, jak mluvil Jandák o Dostálovi na veřejnosti. Právě Jandák patřil mezi ty, kteří upozorňovali na to, jak někteří politici vyznávali posmrtnou čest P.Dostálovi z pokryteckých důvodů.
Když slyším taková otřesná svědectví, přeji si více pánů Kmentů, kteří by odhalovali neuvěřitelnou faleš a hnus našich předních politiků. Na veřejnosti totiž říkají až příliš často úplný opak. S politiky se stává postmoderní komedianská fraška. S pozdravem pan lokotka
 
Dobrý den, osobně jsem toho názoru, že pan poslanec Jandák může společnosti přinést více jako herec a manažer zlínského dětského festivalu (tuto jeho činnost oceňuji) než jako politik. Jaký byl vztah mezi panem Jandákem a panem Dostálem nevím. O mém vztahu k panu Dostálovi platí, že jsem si ho vážil, ale v politice jsme na spoustu věcí měli odlišné názory. S pozdravem, Ivan Langer.
  20.04.2007 Martin Nietzche <Nietzche@seznam.cz>
 
Vá?ený pane ministře,
Teď jsem si přečetl jednu z Va?ich star?ích odpovědí k osobě Vladimíra ?elezného. Nerozumím, ?e ho v takové intenzitě chráníte. Není tozrovna čistý člověk. I pan Falbr o něm něm tento týden řekl, ?e ČR připravil o 10 miliard, nebo? podvedl toho velkokapitalistu Laudera. Domnívám se stejně jako ten pán, ?e není obvyklé chodit gratulovat člověku, který není mým blízkým přítelem. Sám jste uvedl na pravou míru, ?e pan ?elezný Va?ím přítelem není. U? kdy? probíhala stávka na ČT, spolu se ?elezným jste kritizovali stávkující. S pozdravem Martin Nietzche
 
Dobrý den, mé vyjádření jste četl, já k tomu nemám co dodat. Nevím, proč bych nemohl pogratulovat k významnému životnímu jubileu člověku, kterého si vážím, i když nejsme osobní přátelé. Nedivím se, když představitel ČSSD tvrdí, že za 10 miliard může pan Železný, ale pan Falbr a celá ČSSD by se zamyslet nad tím, jak jako vedoucí vládní strana hájili zájmy ČR v arbitráži, kterou jsme ne vinou pana Železného, ale mj. vinou špatných kroků vlády, prohráli (více viz v předchozím článku zmiňovaná zpráva parlamentní vyšetřovací komise). Přeji hezký den, Ivan Langer.
  20.04.2007 Martin Nietzche <Nietzche@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
Proč podle Vás vyvolává persona I.Langera tak negativní odezvu ze strany převážné většiny občanů? Míním tím i reakce na Vaše bloggy, které jste uveřejnil na www.aktualne.centrum.cz. Vy jste snad nejméně oblíbený politik, což je pro mne překvapením. Dokonce se zdá, že takoví lidé jako Paroubek nebo Rath mají možná větší počet zastánců. Možná se na negativním hodnocením podepsalo i to, že mnoho lidí u Vás spatřuje nečisté konání kolem tzv. Kubiceho zprávy. Je nepochybné, že se na tom podepsala ony dezinformace ČT a ČTK, podle kterých jste podezírán Inspekcí ministra vnitra z toho, že jste si telefonoval s vypujčených telefonů a SIM karet s lidmi z ÚOOZ. To je skutečná rána pod pás, pokud by to byla holá lež. Nevšimnul jsem si však pane ministře, že by ČT nebo ČTK vydali zprávu, kde by se Vám a Inspekci ministra vnitra omluvili. Otázkou pak zůstává, zda si za tím nestojí. Třeba jim onu zprávu podal nějaký neoficiální zdroj z Inspekce ministra vnitra, a proto si na té údajné dezinformaci trvají. Mám snahu Vám pane ministře věřit, nicméně se mně zdá velmi podivné, že by si tu zprávu vycucali takové důvěryhodné instituce z prstu. Myslím, že v této zemi se pomalu přestává plně důvěřovat nejenom policii, ale i seriozním masmédiím. Z pozdravem pan Martin Nietzche
 
Dobrý den, to, že se pánové Paroubek či Rath, ale i česká média neomluví za lži pokud je k tomu nedonutí soud, není nic neobvyklého. Kouzlo anonymních blogů či internetu vůbec je, že si tam můžete postěžovat na co chcete, na koho chcete, nestojí Vás to ani čas ani peníze, nemáte za své názory žádnou odpovědnost, můžete si vylít zlost na lidech, kteří za vaše problémy ani nemohou apod. Nicméně nepopírám, že tím, že zastávám jasné a často i vyhraněné postoje, za kterými si dokáži stát, mohu u někoho vyvolávat negativní reakce, u někoho naopak pozitivní. Lidé pak mají většinou tendenci vylít si veřejně svou zlost než někoho chválit. I když výzkumy veřejného mínění moc nesleduji, poslední dobou se pravidelně objevuji mezi desítkou nejoblíbenějších politiků, a to mne těší a zároveň dodává i vědomí, že lidé mou práci dokáží ocenit. S pozdravem, Ivan Langer.
  17.04.2007 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
v příspěvku ze dne 8.4.07 jsem se Vás ptal na definici trestného činu a zločinu. Je mě známé, že trestný čin je definován v zákoně, ale pojem zločin jsem také nikde nenašel. Proto jsem se Vás ptal. Jak je možné, že Vy jste pojmenoval zločinem zavedení samostatných pasů pro děti. Vyjádřil jste se takto v odpovědi na otázku televizní redaktorky. (nepamatuji si přesné znění odpovědi, ale odpověděl jste v tom smyslu, že napravujete zločiny předchozí vlády) Myslíte všechna Vaše vyjádření vážně ? Jen prosím neříkejte nic o "určité nadsázce".
Jan Novotný
 
Vážený pane Novotný, člověk (ani politik) nepoužívá vždy slova tak, jak je definuje zákon, ale používá je i v jejich obecném významu. Zavedení povinnosti dětských pasů byl chybný, byrokratický krok předchozí vlády, kterým zkomplikovala životy tisícům rodinám s malými dětmi. A takových – a často i horších - chyb předchozí vlády, které je třeba napravit, je mnoho (ať už vznikly tím, že vlády ČSSD něco udělaly špatně nebo naopak nedělaly nic, když měly a tím situaci výrazně zhoršily). S pozdravem, Ivan Langer.
  17.04.2007 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Pane ministře,
sám sebe chválíte za to, že žádný z politiků nekomunikuje s občany tak jako Vy. Již jsem se ptal několikrát a nikdy jste neodpověděl na základní otázku.

Proč jste zaujal jiné stanovisko ke kauze p. Grosse a jiné stanovisko ke kauze p. Čunka ?

Odpovíte nyní, nebo se slabošsky opět odpovědi vyhnete ?
Jan Novotný
 
Vážený pane Novotný, děkuji za Váš stálý zájem o diskusi na mém webu a za to, že jste do něj již přispěl tak velkým množstvím dotazů. Kdyby Vám to nestálo za to, tak už asi se mnou komunikovat nebudete :-) K Vaší otázce jsem již odpověděl, nemám víc co dodat. Zdravím, Ivan Langer.
  16.04.2007 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Pane ministře,
co říkáte vyjádření pana presidenta ke kauze „Čunek“ ? Taky jste téhož názoru, co pan president ? ( buď se prokáže vina pana Čunka a on ponese následky svých činů. A když se neprokáže vina pana Čunka, tak musí padat hlavy u policie.).
Opravdu to tak je postavené ? Dodnes jsem si myslel, že policie reaguje ze zákona na podněty a sbírá podklady (za dohledu státního zastupitelství). Pokud (policie) shromáždí dostatek důkazů opravňující zahájit trestní řízení proti určité osobě, sdělí dotyčnému obvinění z trestného činu a zahájí trestní řízení (opět za dohledu státního zastupitelství). Zde už má obviněný možnost k dané věci vypovídat, podávat vysvětlení a poskytovat důkazy, které vyvracejí trestní obvinění. Pokud je policejní orgán přesto přesvědčen o vině obviněného, předává věc na státní zastupitelství a toto po přeskoumání rozhodne o důvodnosti obvinění a předává věc k soudnímu projednávání. Teprve soud rozhodne.
Opravte mě, jestli se mýlím, ale myslím, že nikde v trestním zákoně, ani trestním řádu není paragraf, který by stanovoval postih policisty za zahájení trestního stíhání, pokud se u soudu (pokud se věc k soudu dostane) dotyčný obhájí a trestní řízení je zastaveno.
Jak to asi pan president myslel ? Není to nepřípustné zasahování politika do probíhajícího trestního řízení ?
Jan Novotný
 
Vážený pane Novotný, slova, která vyřkl pan prezident, jsem já nikdy neřekl a i když z politického hlediska mohu slova pana prezidenta chápat (jeho zájmem je politická stabilita v této zemi), tak jako právník a ministr vnitra říkám, že vše musí být posuzováno v souladu se zákonem. Pokud by se ukázalo, že v dané věci došlo k pochybením věcným či profesním ze strany policie, pak musí přijít i odpovídající trest za taková případná pochybení. To je ale již věcí jiných osob než ministra vnitra (státního zástupce, kontrolních orgánů Policie ČR, nadřízeného služebního funkcionáře). S pozdravem, Ivan Langer.
  14.04.2007 Zlámal aleš <zlamal.ales@centrum.cz>
 
Teprve nyní jsem si všiml,jak lžete.Je lhaní politikou ODS nebo ken Vaší?Píšete na svých stránkách,že odpovědi byly doplněny 12.3.Tak se na své stránky podívejte a zjistíte,že poslední odpověď byla 9.3.To je gol do vlastní branky.Pak se tedy nedivte na reakce respondentů.
 
Zatím žádná odpověď...
  14.04.2007 Zlámal aleš <zlamal.ales@centrum.cz>
 
Pane ministře,dnes je již 14.4.,více jak měsíc jste nereagoval na příspěvky respondentů.Myslíte si,že Vaše internetové stránky mají smysl?Já si myslím,že mají asi takový smysl,jako Vaše působení v čele Ministerstva vnitra.Nevysvětlujte nám,že jste tak zaneprázdněn,tomu nikdo neuvěří.S pozdravem Aleš Zlámal
 
Vážený pane Zlámale, patříte k častým návštěvníkům těchto stránek, čehož si vážím, a proto jste již asi zaznamenal mou omluvu, že není v mých silách odpovídat vždy bezprostředně a většinou odpovídám na více otázek po určité době najednou – v souladu s pravidly této diskuse zde uveřejněnými. Myslím si, že jsem jediný člen vlády a jeden z mála politiků vůbec, kteří takto reagují na příspěvky občanů a tento kontakt s občany se snažím udržet i při své velké pracovní vytíženosti. V každém případě ale platí, že mé aktuální názory se můžete dovědět i v sekci Média, kde jsou několikrát týdně doplňovány mé rozhovory, články, vyjádření v médiích apod. Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem, Ivan Langer.
P.S. Datum posledních odpovědí se vtahuje ke všem oddílům sekce Váš názor, nejen oddílu Volné a pak platí, že jsem odpověděl na dotazy položené do 12. 3. 2007, to si můžete snadno ověřit a proto mne zde, prosím, neobviňujte křivě ze lži.
  12.04.2007 Jan Hnízdil <Reromantic@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře. Dlouhodobě sleduji reakce na Vaší osobu. Převážná většina diskutujících občanů se k Vám staví značně kriticky. Narážím tím na www.aktualne.centrum.cz, kde máte Blog. Už v době, kdy jste byl nominován do Topolánkovy vlády, všimnul jsem si, že máte snad nejhorší odezvu veřejnosti ze všech možných špičkových politiků. Jen málokteří jsou na tom podobně. Čím si vysvětlujete, že vzbuzujete tak silný negativní ohlas? Je to Vaší politickou vyhraněností? Nebo je to spíše tím, že je na Vás zřetelně vidět, že zastáváte ten či onen názor z prospěchářských důvodů? Možná také určitou část veřejnosti prudí, že vystupujete jako usměvavý politik. Mně se totiž zdá, že Váš problém spočívá v určité teatrálnosti a zaujatosti. Ne vždy postupujete nestraně. Lidé Vám vyčítají, že jste ostře kritizoval Grosse, přičemž Čunek Vás nechává chladným. Také Vám zazlívají angažmá v televizní stávce či teatrálie a možné nekalosti kolem úniků informací z Kubiceho zprávy. Faktem je, že ta veřejná nevole patrně souvisí i s tím, že říkáte mnohdy názory, které nejsou velké části veřejnosti příjemné. Nejste zrovna ten typ politika, který vždy mluví diplomaticky, a vyčkává, jak se situace případně vyvine. Také jste ministrem resortu, který je značně konfliktní. Z vlastních zkušeností vím, že usměvaví lidé vzbuzují v zamindrákovaných jedincích - a těch je dost - odpor. Zajímal by mne Váš sebereflexivní pohled. S pozdravem J.Hnízdil
 
Vážený pane Hnízdile, mým cílem je být vůči lidem co nejvíce otevřený a co nejvíce s nimi komunikovat. Ten větší zájem o mou osobu může být tedy způsobem jednak mou větší otevřeností komunikovat, jednak i vyhraněností mých názorů, za kterými si stojím a rozhodně se nesnažím cokoli skrývat, a dále i tím, že jsem ministrem vnitra (dříve stínovým ministrem vnitra) a tato oblast patří k nejsledovanějším. V reakcích na mé názory se objevují jak ty nesouhlasné, tak i povzbuzující, které mi lidé především píší osobně dopisem či na moje maily. Já si vážím každého názoru, protože člověk nikdy nemůže vědět vše a mnohdy se i z nesouhlasných reakcí může v mnohém poučit. Je pravda, že na rozdíl od mnoha jiných politiků mám řečnickou průpravu, ale nemyslím si, že bych jednal či vystupoval teatrálně a nediplomaticky. Děkuji za Váš názor a přeji vše dobré, Ivan Langer.
  09.04.2007 Jar Mir <Jarmir@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře, jak je možné, že pan policejní president Husák, tedy bývalý, nebyl ihned po zjištění, že je podezřelý z trestného činu postaven mimo službu? Vždyť každý řadový policista by po takovém zjištění byl okamžitě postaven mimo službu. Já sám znám takové případy ze svého okolí, kdy byli policisté i pro daleko menší prohřešek postaveni mimo službu. Dnes jsem již po 33 letech služby civil, ale je mi to dost divné. Asi platí pro každého jiný metr. Zákon 361/2003 je tedy pro smích. Doufám že mi alespoň trochu srozumitelne odpovíte.
 
Dobrý den, nesouhlasím s Vaším názorem, že by v případě bývalého policejního prezidenta byl uplatňován jiný metr než v jiných případech. Inspekce ministra vnitra zkoumá podněty, které se objevily v průběhu posuzování jeho bezpečnostní prověrky a pokud by měla podezření ze spáchání trestného činu a měla i dostatečné důkazy, jsem si jist, že bude postupováno jako v každém jiném případě. V takovém stádiu ale prověřování v tuto chvíli není. Věřte mi, že já bych byl první, kdo by na uplatňování stejného metru pro všechny trval i v tomto případě, padni, komu padni. Zdravím, Ivan Langer.