Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Volné

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  11.07.2007 Pavel Král <kralpaul@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře!
Jsem dlouholetý člen ODS, rozhodně nikoliv přítel jakéhokoliv zneužívání našeho sociálního systému. V rámci různých meetingů a akcí jsem se s Vámi několikrát setkal a velmi si vážím Vaší práce. Ovšem co se týče novely zákona o pobytu cizinců, obávám se, že hážete do jednoho pytle většinu slušných lidí na úkor menšiny, která (údajně) systém zneužívá. Podle mne se však jedná o účelovou dezinterpretaci úředníků, kteří si tak chtějí zjednodušit život, aniž by vykonávali své povinnosti - pomáhat těm, co to potřebují a vyhledávat a trestat ty, kteří se skutečně proviní.. Moje manželka je cizinka a mohu Vám říci, že "korektního" přístupu Cizinecké policie a úřadů ČR jsme si také užili dosyta. Jsem rád, že se nás nový zákon týkat nebude, ovšem lituji ty, kterých ano. Mohu Vás ujistit, že, alespoň co znám z komunity smíšených manželství, rozhodně nejsou sňatky z cizinci masívně zneužívány jako účelové!!! My jsme např. svatbu pořádali s nemalými náklady na druhém konci světa, neboť to bylo přání rodiny mé ženy. Musel jsem 3x cestovat do jihovýchodní Asie, abych vše v pořádku a v souladu se zákony obou států vyřídil. Bylo to neskutečné byrokratické martyrium v oblasti, kde korupce na úřadech je "culture". Jeví snad tedy náš příklad nějaké známky účelového chování?!! To bych si asi takhle nekomplikoval život.. Ovšem jaké byly mé další zkušenosti s našimi úřady? Skoro horší než v Asii. Od neuvěřitelně ponižujícího čekání na manželčiny víza pro sloučení rodiny na našem zastupitelském úřadě, přes komplikovaný zápis zahraničního oddacího listu do Zvláštní matriky, jednání s CP, až po schválné komolení jména mé ženy úřednicemi, které "přece znají nejlépe jak se to píše" atd... A propos.. Uvědomil si vůbec někdo ze zákonodárců, když se podepisovaly přístupové dohody k EU, že v ČR žije mnoho tisíc občanů, jejichž rodinní příslušníci nemohou (přestože mají v pase zapsáno "Family member of EU citizen/permanent residence EU") např. cestovat společně s rodinou a dětmi na dovolenou do zahraničí, neboť EU tyto rodiny neuznává jako rovnocené stejným rodinám ze "starých zemí EU", jejihž rodinní příslušníci cestovat po Evropě mohou? Dovedete si představit, že by jste musel při cestě na prázdniny nechat manželku doma? To se raději vždy obětuje celá rodina i s prarodiči a raději na dovolenou rezignujeme.. Jako za komunistů. Při dotazu na MZV nám bylo řečeno, že se na tyto lidi "pozapomnělo" a že si máme počkat na přistoupení k Schengenské dohodě. Tak již několik let čekáme a tvrdneme doma, neboť při dotazu na zastupitelských úřadech států Schengenské dohody jsem se dozvěděl maximálně to, že si manželka má požádat o klasická víza s kompletní ponižující agendou (pozvání, potvrzení o ubytování, výpisy z účtů zvoucí osoby, speciální pojistka atd. - neodvážil jsem se své zahraniční přátele do této míry obtěžovat, je to totiž pro běžné lidi nepochopitelné). Přitom manželka si naprosto vzorně plní všechny své povinnosti včetně plateb zdravotního a sociálního pojištění apod., účastní se z vlastní iniciativy naturalizačních programů, intenzívní výuky ČJ, atd. Snaží se, snaží, ale všude je stejně pořád jen ta "cizinka z třetí země". Její rodina se dá směle označit za kosmopolitní, žijí po celém světě, např. strýc je profesorem Pasteurova Institutu v Paříži, ale nikde se nesetkávají s tímto "házením do jednoho pytle". Je to nespravedlivé a demotivující. Mne, jako pravicově smýšlejícího občana, zvyklého snažit se postarat sám o sebe to trápí o to víc, když jsou podobné perzekuční zákony prezentovány jako práce "mé" vlády, na kterou jsem netrpělivě čekal posledních osm let.. Více moci v rukou úředníků, bez jasně stanovených podmínek jejihž splnění založí nárok žadatele, přinese jen hromadu nespravedlností pro slušné lidi a rozbujení korupce v řadách policie a úřednictva. Jinak Vám přeji hodně úspěchů ve Vaší náročné práci a doufám, že se do budoucna i v naší zemi bude všem "lehčeji dýchat".
 
Vážený pane Králi, děkuji za Váš dopis i za sdělení osobních zkušeností. Na úvod se musím omluvit, že na Váš dotaz odpovím spíše v základních rysech a v konkrétnostech požádám odbor azylové a migrační politiky, aby Vám odpověděli vyčerpávajícím způsobem na mailovou adresu, kterou jste zde uvedl. V prvé řadě je nutno zdůraznit, že naprostá většina ustanovení předkládané novelizace zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu reaguje na nutnost přizpůsobit naši právní úpravu přijatým předpisům Evropské unie a chystanému vstupu ČR do schengenského prostoru (mimochodem Česká republika splňuje všechny potřebné náležitosti proto, aby k 1. 1. 2008 mohla vstoupit do schengenského prostoru). Zákon na jedné straně usnadňuje situaci pro některé skupiny cizinců, na druhé straně se zpřísněním podmínek snaží omezit zneužívání systému. Ten je mimochodem v porovnání s mnoha státy EU ještě mírný, a to i po této novelizaci. Tak je tomu i v případě např. kdy manžel - cizinec českého občana získá povolení k trvalému pobytu po dvou letech nepřetržitého přechodného pobytu. Úprava se v žádném případě nedotkne možnosti cizince pobývat na našem území, ten i nadále má možnost získat povolení k přechodnému pobytu. Musím dodat, že takováto nebo podobná podmínka – a ve většině států ještě přísnější – je obsažena i v právních řádech jiných zemí EU, nejde tedy opět o žádné české specifikum.
V žádném případě se nebráním racionální diskusi k novele zákona o pobytu cizinců a o azylu, ta již mimochodem probíhá i na půdě příslušných parlamentních výborů a ministerstvo vnitra reaguje na všechny připomínky a náměty, které k dané problematice obdrží. Naším cílem není nikoho zbytečně šikanovat, ale pouze stanovit podmínky proto, aby ti slušní a potřební mohli u nás žít a pracovat, a těm, kteří chtějí systém jen zneužívat, aby jim to nebylo umožněno. Přeji vše dobré a ještě jednou děkuji za Vaše názory, Ivan Langer.
  11.07.2007 Jar Mir <Jarmir@seznam.cz>
 
Pane ministře,
Na konec letošního roku čeká spousta policistů, hlavně těch, kteří mají odslouženo více let a k 31.12.2007 odejdou do civilu na výsluhový příspěvek. Ti všichni dostanou odchodné a do smrti se jim bude vyplácet příspěvek. Uvědomujete si vůbec kolik to bude stát peněz, protože ti, kteří odejdou nejsou řadoví policisté, ale většinou vyšší funkcionáři s příplatkem za vedení a ve vyšších platových třídách, takže jejich výsluhy nebudou nízké.
 
Dobrý den, o reálné možnosti další vlny odchodů na podzim tohoto roku či na přelomu 2007/2008 víme, nic nepodceňujeme a na další odchody se chceme připravit mnohem lépe, než se předchozí vedení ministerstva i policie připravilo na tu vlnu první, která přišla po účinnosti nového služebního zákona a o které mimochodem každý věděl již minimálně dva roky před tou účinností. I přesto bývalé vedení neučinilo téměř nic, aby bylo možné tyto odchody kompenzovat příchody nových policistů. Mezi kroky, které s novým policejním prezidentem připravujeme, je i účinnější náborová kampaň a motivační prvky pro služební funkcionáře s personální pravomocí (podle toho, jak se budou schopni s odchody a přijímáním nových policistů vypořádat, se pozná i kvalita jejich manažerské práce, proto to bude jak motivace pozitivní, tak i motivace negativní – metoda cukru a biče platí i na služební funkcionáře). Stejně tak bude nutné se se situací vypořádat i po finanční stránce a předvídat finanční dopady. Všichni, kteří budou mít na výsluhy nárok, je obdrží. S pozdravem a přáním hezkého dne, Ivan Langer.
  02.07.2007 Petr Thomas <petrthomas@seznam.cz>
 
Krásný letní den,

měl bych jen jeden dotaz. Vyučuji němčinu na střední škole. Předtím jsem pracoval u cizinecké a pohraniční policie v Chotěbuzi. Měl bych zájem učit na policejní střední škole, ale Holešov je pro mne z rodinných důvodů daleko, protože bydlím u Ostravy. Neuvažujete o zřízení, či přesunutí Střední školy MV v Holešově do Ostravy? Myslím si, že by se mohlo navázat na umístění středních pol. škol ve velkých městech. Praha, Brno, kde již jsou a následně Ostrava. Děkuji za odpověď.

Hezké letní dny přeje

Petr Thomas
 
Dobrý den, o přesunu policejních škol neuvažujeme, spíše se zamýšlíme nad jejich formou (nově vznikají na stávajících policejních škol vyšší odborné školy) a způsobem výuky tak, aby tyto více odpovídaly potřebám Policie ČR. Tyto změny již částečně probíhající, částečně budou náplní reformy Policie ČR, která je již v závěrečné fázi věcných připomínek a kterou se již zabývá i bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny. Její účinnost je plánována na 1. 1. 2009. S pozdravem, Ivan Langer.
  01.07.2007 Vašek Tesař <tesar-vaclav@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře,

Pan Paroubek se důrazně ohradil proti Vám, panu Vidímovi atd.
Cituj z textu na http://paroubek.blog.idnes.cz/c/3509/Kdo-neodporuje-zlu-stava-se -jeho-soucasti.htmli:
"Tento týden uplynul přesně rok od kauzy tzv. Kubiceho zprávy. Ačkoliv byl její obsah vyvrácen skupinou nezávislých státních zástupců, kteří konstatovali, že k žádnému ovlivňování vyšetřování nedošlo, nikdo nebyl za tuto velkou a zlou lež potrestán. Paradoxem dnešních dnů a důkazem „dalíkovských" metod této vlády je fakt, že potrestáni byli nebozí policisté z Inspekce ministra vnitra, kteří měli tu „drzost" a vyšetřovali samotného ministra Langera. Toho stejného Langera, který nechal na stole jakoby z nedbalosti ležet tajnou zprávu. Tzv. Kubiceho zpráva prostě splnila účel, pro který byla psána: vrhnout na ČSSD podezření z toho, že zasahuje do nezávislého vyšetřování policie či státních zástupců a že je napojena na organizovaný zločin. Plukovník Kubice se měl způsobu, jak ovlivnit na poslední chvíli volby, od koho učit. Jeho kamarádem a člověkem, který ho do čela ÚOOZ instaloval, je Jan Ruml. Ruml svého času rozpoutal tzv. Bartončíkovu aféru, neboť volební preference lidovců v roce 1990 ohrožovaly volební vítězství OF. To stejné se nyní přihodilo i ČSSD, která po více jak ročním intenzivním úsilí a tvrdé práci zvrátila negativní trend ve veřejnosti a dotahovala mílovými kroky preference ODS. Vedení ÚOOZ si také tzv. Kubiceho zprávou vyřešilo svůj existenční problém, neboť Inspekce ministra vnitra se dostala příliš blízko jejich rozsáhlému majetku a začala rozkrývat i jejich nestandardní vazby na podsvětí či cizí tajné služby. Jakmile se stal ministrem vnitra Ivan Langer, první krok, který učinil, bylo odvolání tehdejšího ředitele IMV, rozprášení týmu, který tato podezření vyšetřoval a naopak nechal šetřit je. Informace médií prokázaly, že politici ODS a autoři tzv. Kubiceho zprávy spolu intenzivně před a v době jejího vzniku komunikovali. Prokázalo se i to, že když měli tento kontakt vysvětlit, lhala jak mluvčí ÚOOZ Kosinová, tak poslanec Vidím. Opět lež, která zůstala nepotrestána. Protože se ovšem blížily další volby, tentokrát komunální a senátní, užitečná spolupráce dua ÚOO(Z)DS pokračovala. Kauza Budišov sice má reálný základ v podivném chování starosty Péťi a jeho známých, ale nepodložené obvinění mé bývalé náměstkyně z ministerstva pro místní rozvoj Věry Jourové a její zatýkání za asistence kamer opět zajistilo ÚOOZ možnost pošpinit ČSSD. Zničit někomu život jen proto, aby posloužil jako pěšák ve hře, jejímž cílem byla moje osoba a ČSSD jako celek je další důkaz, který opravňuje číst zkratku ÚOOZ jako „Útvar na ochranu organizovaného zločinu". Koneckonců, jeden z detektivů, který byl určen jako vyšetřovatel kauz Tomáše Pitra, totiž detektiv Žákovec, s ním čile a dlouhodobě spolupracoval a nyní je jeho zaměstnancem. Jen bláhový člověk uvěří, že to není pouze vrcholek ledovce a že lidí, jako je Žákovec, není v ÚOOZ více. Shrnuto a podtrženo: žádný demokrat v této zemi nesmí nad tzv. Kubiceho zprávou mávnout rukou. Už je to druhý případ unfair hry, jejímž cílem je ovlivnit demokratické volby. Heslo „účel světí prostředky", kterými si mnozí politici ODS tiše omlouvají svoji roli v této mafiánské frašce, neobstojí. Nejen proto, že je neslučitelné s přesvědčením demokrata".

Veřejnost má pane ministře problém: zavrženíhodného činu jste se dopustil Vy či někdo jiný?? Proč nebyl nikdo potrestán, když leckterá Paroubkova tvrzení potvrzují i nezávislí lidé??
Zdraví
Vašek Tesař
 
Vážený pane Tesaři, tento článek jen dokazuje, jak Jiří Paroubek již déle než rok není schopen unést porážku ve volbách a chyby hledá ve všech ostatních jen ne v sobě. Pokud jde o závěr státních zástupců, dovoluji si Vás odkázat na vystoupení ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila právě k této zprávě na červnové schůzi Poslanecké sněmovny, kde poukázal na to, jakou metodou byla tato zpráva vypracována a že tato metoda nemohla ani zdaleka vést k vyčerpávajícímu prošetření samé podstaty obsahu tzv. Kubiceho zprávy. Jinak postupem ředitele Kubiceho se zabývala jak IMV, tak v kárném řízení jeho přímý nadřízený, ale v jeho postupu pochybení neshledali. Pokud jde o postup pracovníka IMV při šetření nejen mé osoby a žádosti o povolení více než 40 odposlechů, pak šetření IMV jednoznačně prokázalo jeho pochybení, když státnímu zástupce zatajil jména osob, jejichž telefony chce nechat odposlouchávat (mezi nimi byly i děti). Osobně rovněž považuji kauzu Kubice a události, které následovaly, za nešťastné, příčiny vidím ale spíše uvnitř policie a nedostatečné komunikaci tam a musím odmítnout jakékoli politické ovlivňování ze strany mé či ODS. Jako ministr vnitra připravuji reformu Policie ČR, jejímž cílem je mj. i stabilizace poměrů v Policii ČR, zlepšení komunikace tak, aby k podobným případům již do budoucna nemuselo docházet.
Pokud jde o „pošpinění“ ČSSD v kauzách jako Budišov, Biolíh apod., tak by to Jiří Paroubek měl vyčítat členům a představitelům jeho strany, kteří jsou v těchto kauzách "namočeni". S pozdravem, Ivan Langer.
  28.06.2007 Jan Fofrmen <Fofrmen1@seznam.cz>
 
Vážený pane,

Nemyslíte si, že ty silná slova vůči komunistům z Všich ůst jsou nemístná, vzhledem k tomu, že jste byl ještě jako student gymnázia členm SSM?

Vemte si jednom, co řekl pravičák K.Gott na Rádiu Impuls http://www.impuls.cz/karel-gott/article.html?id=216285:
V.Moravec se táže:A ohlíží se i Karel Gott do té doby, ve které on sám žil, to znamená normalizace, co mohl udělat jinak? Když jsem pročítal mnoho článků a rozhovorů, které se týkají vaší osoby, tak zároveň spojování – Karel Gott – výkladní skříň komunistického režimu, jeden z možných pohledů? Přemýšlíte nad tím i ve své vlastní souvislosti – Gott a doba?

KG odpovídá:Já se jim vůbec nedivím, té vládě tehdejší, že si ze mě udělali výkladní skříň, já bych to udělal taky. To je nádherná výkladní skříň.

VM:A vám přijde…

KG odpovídá:Ale i někteří z nich, víte, dneska se na ně dívají lidé jako negativně, to byla ta hrozná doba, ale přitom ti lidé žili, vydělávali, pracovali, mělo právo na práci, dělali, všichni dělali a každý z těch jednotlivých lidí, kteří pracovali, by se dali označit, že spolupracovali, protože oni pracovali na tom systému. To byla struktura. Já bych nedával vinu nikomu, protože ta vina je na dohodě velmocí po válce. Ale když začneme, když půjdeme ještě dál, před válkou, tak jak to, že nás nechali v tom? Jak to, že se podepsal Mnichov? Jak to, že vlastně za tím stáli ministerští předsedové, Daladier a Chamberlain, jak to, že nás nechali v tom všichni, ty západní? Jak to, že po válce se zastavil generál Patton za Rokycanama u Holoubkova, protože dostal rozkaz, že tady bude čára a Prahu věnujeme sovětské armádě? A Berlín taky. Proč? Protože pro Spojené státy válka pokračovala v Tichomoří a potřebovali samozřejmě podporu ze strany sovětské, to znamená, takovou tu bariéru, která by jako tvořila z té strany sovětské.

VM se ptá:S kým se dobře mluvilo, z těch…

KG odpovídá:Docela s panem Štrougalem, to musím říct, to byl velice příjemný, přirozený, chytrý pán, vtipný. Dokonce s Gustavem Husákem, který prostě mě, západoněmečtí novináři, když byl v 75. v Bonnu, tak říkali, člověče, ten váš starej je dobrej. Říkali západní novináři. On přijel, perfektní němčinou vídeňskou, bylo vidět, že studoval ve Vídni práva, že jo, a von byl i vtipnej! To víš, že jsme se na něj vyspali dobře, jo? Ale von mluvil báječně, perfektně německy a byl vtipnej, von nás i rozesmál.

Souhlasíte s K.Gottem?

Zdraví JF
 
Dobrý den, pana Husáka ani pana Štrougala jsem osobně neznal, tak nevím, jestli byli vtipní, přirození apod.:-) Ale Vy se zřejmě budete ptát, zda s Karlem Gottem souhlasím v té první části. Každý se mohl rozhodnout, zda vstoupí či nevstoupí do KSČ, zda a do jaké míry bude spolupracovat s StB atd. Já si velmi vážím těch lidí, kteří do KSČ nevstoupili, spolupráci odřekli, i když je to stálo velké oběti – nedůstojná práce, nemožnost studovat (i pro své děti), často i vězení. Na druhé straně stáli lidé, kteří se podíleli na ponižování těch předchozích a na zločinech totalitního režimu. Jsem přesvědčen, že i v dnešní době mají lustrační zákony, které této druhé skupině znemožňují zastávat vysoké posty ve státní správě, policii, armádě, vysokém školství apod., že mají nadále své opodstatnění. Pokud jde o mé členství v SSM na střední škole, již jsem k tomu na těchto stránkách vyjadřoval mnohokrát – byl to jeden z mála zájmových kroužků v té době, chodili jsme na brigády, do kina, divadla. Nic víc, nic míň. S pozdravem, Ivan Langer.
  22.06.2007 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Pane ministře,
Dne 27.5.07 jsem vám zde napsal příspěvek :

Pane ministře,
Pan premier Topolánek (jako předseda ODS) prohlásil:
„…. prioritou je naplnit programové prohlášení koaliční vlády, nikoliv program samotné ODS.“
Znamená to, že pro ODS je prioritní nechat se zvolit i za cenu nesplnitelných volebních programů a po volbách si říci : „ať to alespoň ty čtyři roky vydrží“ ?
A nebo to znamená, že v zájmu udržení vlády obětujete vše ? I dobré jméno ?
Prosím, neodpovídejte tím stylem, že to prohlásil p. Topolánek a že je to tedy problém pana Topolánka. Jste ve vedení ODS a proto se ptám na Váš názor.
Jan Novotný

Vaše odpověď zněla :

Vážený pane Novotný, na základě výsledků voleb má vláda složení ODS, KDU-ČSL a SZ. Je zcela pochopitelné, že vláda bude prosazovat plnění programového prohlášení vlády a usnesení vlády. ODS jako nejsilnější součást vlády pak postupuje tak, aby se body a principy programu ODS co nejvíce odrážely právě v programovém prohlášení vlády a usneseních vlády. Stejně tak ministři ODS na svých ministerstvech naplňují program ODS a poslanci a senátoři za ODS i sami předkládají v Parlamentu návrhy, které jsou plněním programu ODS. Nemyslím si tedy, že by ODS obětovala své dobré jméno a že by ve svých prioritách a svém programu ustupovala více, než je v koalicích obvyklé, spíše naopak. S pozdravem, Ivan Langer.

Pane Langere, já se Vás ptám. Máte paměť ? Pamatujete si svá vlastní prohlášení ? Hlavně ta předvolební.
Tehdy jste kritizoval ČSSD za to, že nesplnila všechny své volební programy. A nekritizoval jste je jedenkrát. Když si nebudete moci vzpomenout, najděte si výsledky předcházejících voleb a zjistíte, že ani ČSSD neměla v parlamentu 101 většinu hlasů.

Ptám se: Proč jiné kritizujete a sebe omlouváte za stejné věci ?

Kdysi jsem měl (asi bláhovou) představu, že pojem "pravicový" má stejný význam jako "korektní". Bohužel jsem neustále přesvědčován, že v případě ODS je toto od sebe hodně daleko vzdálené.
Vím, že je nutné udělat reformy a budu vám držet palce, aby jste je dokázali prosadit a to i za cenu, že to bude mnoho lidí bolet. Ale prosím Vás reformy, ne takové zmetky, které se za reformy jenom vydávají. Musím Vám říci, že třebaže osobně nemám moc v oblibě p. Tlustého, tak mu fandím a přeji celému státu, aby to, co prosazuje on prošlo. Ale k tomu by potřeboval hlavně kolegy poslance, kterým prioritně nejde jen o vlastní křeslo. Poslance, kteří budou ctít poslanecký slib, že budou pracovat ve prospěch celého státu.
Pěkný den
Jan Novotný
 
Vážený pane Novotný, pokud jde o hodnocení programového prohlášení či předvolebních slibů, ty je třeba hodnotit až po uplynutí volebního období a já jsem přesvědčen, že pokud tato vládní koalice bude mít příležitost vládnout celé volební období, budeme moci naprostou většinu našich cílů hodnotit slovem „splněno“. A to i v té ekonomické části, neboť tato část reformy je teprve jejím prvním, tzv. stabilizačním krokem, ale v dalších letech bude nutné v těchto reformách pokračovat. Jinak znovu musím zopakovat, že i současné kroky koaliční vlády, i když nejsou 100% naplněním programu ODS, tak cíl tohoto programu jednoznačně naplňují. Děkuji za podporu přesvědčení o nutnosti reforem a přeji vše dobré, Ivan Langer.
  20.06.2007 Estery Konnellová <estery.konnellova@seznam.cz>
 
POLICISTI......NENECHÁVEJTE SI SVÉ NÁZORY PRO SEBE !!! JINAK S VÁMI BUDOU STÁLE JEN ORAT A PODMÍNKY PRO VAŠE POVOLÁNÍ BUDOU ČÍM DÁL NEÚNOSNĚJŠÍÍÍÍÍÍÍÍÍ !!!
JSTE LHOSTEJNÍ VAŠEMU VEDENÍ.....MUSÍTE CHTÍT ZMĚNIT SYSTÉM, KTERÝ VÁS TLAČÍ DO OTŘESNÝCH PODMÍNEK VE KTERÝCH MÁTE SLOUŽIT LIDEM.
NEMŮŽETE ANI DEMONSTROVAT ZA VAŠE PRÁVA A DŮSTOJNOST ALE MUSÍ EXISTOVAT CESTA, JAK SI NENECHAT LÍBIT ROZHODOVÁNÍ O VÁS A BEZ VÁS, KTERÉ JE JEN PŘÍNOSEM PRO TY NAHOŘE.
 
Dobrý den, s takovou výzvou mohu jen souhlasit. Své připomínky mi můžete i nadále zasílat na tento web do sekce Policie ČR, hasiči či na mail ivan.langer@mvcr.cz, stejně tak se můžete obracet na vedení Policie ČR přes intranet, kde máte k dispozici i připravovanou reformu Policie ČR včetně diskuse, kterou já i odborní pracovníci podílející se na této reformě pravidelně sledujeme. Všech konstruktivních připomínek a námětů si velmi vážím. S pozdravem, Ivan Langer.
  20.06.2007 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Pane ministře,
blahopřeji k opětovnému získání důvěry vládě. Myslím to vážně. Nejsem příznivcem levice, ale nyní musím souhlasit s představitelem KSČM (opravdu nevím kdo to řekl), který prohlásil, že jste získali důvěru, ale ne důvěryhodnost. Pokud budete kázat vodu a sami pít víno, nebudete do budoucna důvěryhodnou stranou. Narážím na vaši toleranci ohledně p. Čunka. Stále nikdo z ODS neobjasnil proč takhle hazardujete s dobrým jménem pravice.
Jan Novotný
 
Dobrý den pane Novotný, z procesního hlediska šlo při hlasování o to, že na návrh poslanců ČSSD se hlasovalo o vyslovení nedůvěry vládě, ta vyslovena nebyla. Pokud jde o kauzu Čunek, i já bych si přál, aby vše bylo již vyřešeno, ať s jedním či druhým závěrem. Pan premiér Topolánek se vyjádřil, v jaké situaci by pana místopředsedu Čunka odvolal, pokud by ten nerezignoval sám a já takové jeho rozhodnutí respektuji. S pozdravem, Ivan Langer.
  18.06.2007 josef hranolo <hranolo@seznam.cz>
 
Vazeny pane ministre,

Bohuzel,je to humus,co se deje v nasi republice ......buji korupce ve vsech sferach...vse rozkradeno.....politici si hraji na mrtve brouky,ze o nicem nevi....muzu Vam rici,ze normalni obcane jako jsem ja,toho maji plne zuby.....afery Čunek..Krejčíř....Pitr...Mrázek.....republika rozkradena...uplácení,kde se jen podivate....byvali hlavouni Salzmann,Philip,Kocarnik,Macek jsou dneska vysmati(jmenoval jsem jen par techto grazlu),bud si uzivaji duchodu a nebo maji tezka koryta viz Philip nebo Kocarnik....dalsi vec propojovani org.zlocinu do rad policie.....jak to minite resit,napr.ruskojazycne mafie.....vzdyt je to k vzteku co se zde deje,vy mate za zady kazdy dve gorily,aby Vam nahodou nekdo nestrelil u prdele a co ma rikat normalni obcan teto republiky na to,aby se vecer pomalu bal vylezt ven...sakra vzdyt uz je toho akorat dost......verte,ze lidi zacinaji byt nastvani,nechtejte se dockat toho,aby se opakoval r.89,ale s jinym podtextem.....vzdyt to musite vedet nejlip sam,vzdyt nejste zadnej tupec si myslim..(doufam,ze se nemylim)tak s tim ku..a uz neco udelejte ..od toho jste tam.....preji hodne uspěchů...

S pozdravem

Josef Hranolo
 
Dobrý den, respektuji Vaše rozhořčení nad současnou společenskou situací a v řadě případů musím přiznat, že mne štvou stejné věci – útěk Krejčíře v roce 2005 (za vlády Jiřího Paroubka) i peripetie s jeho zadržením v jihoafrické republice, nerespektování rozhodnutí soudu panem Pitrem, nájemné vraždy. To jsou události, ke kterým došlo za minulé vlády nebo tam mají svůj původ a já jako ministr vnitra budu vytvářet takové podmínky pro práci policie, aby k takovým situacím docházelo co nejméně. Za tím účelem připravuji i reformu Policie ČR. Pokud jde o pány Pilipa či Kočárníka, tak nevím, o jakém rozkrádání mluvíte, pokud mne má paměť neklame, tak žádné mediální spekulace jim nebyly prokázány. Rovněž také musím popřít Vaše spekulace o prorůstání mafií a organizovaného zločinu do řad Policie ČR, nemám žádné informace o tom, že by v současné době k něčemu podobnému docházelo (čímž nepopírám, že v minulosti, např. v kauze Berdych, k tomu nemohlo dojít). Opět jako ministr vnitra ale jasně říkám, že nové vedení Inspekce ministra vnitra se na tuto oblast systematicky zaměřuje a eliminovat možné prorůstání zločinu do řad policie má za cíl i již zmiňovaná reforma PČR. Jinak děkuji za přání k úspěchům, udělám pro to maximum. Zdravím, Ivan Langer.
  17.06.2007 Estery Konnellová <estery.konnellova@seznam.cz>
 
Ještě dodateček :Pošlete specialisty, kteří loví vašeho nepřítele po všec čertech, raději na honění pedofilů v Čechách.Záslužnější činnost pro děti a občany této demokratické země. Odprostěte se od osobní nenávisti k panu R.Krejčířovi a vemte rozum do hrsti.
 
Zatím žádná odpověď...