Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Volné

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  03.12.2007 mput mmput <m.mput@seznam.cz>
 
Pane Langere,

zeptal jsem se Vás na dvě otázky:

1. Byl jste uznán vinným z přestupku - odstoupíte?
Myslím si, že policistu (teda, řadového) by jste nechal okamžitě propustit, a to i za mnohem menší přestupek.

2. Opravdu si myslíte, že jste tak dobrý právník, jak o sobě často tvrdíte? Říká se, že samochvála smrdí. Myslím že na tom něco bude.
................................................................
Vaše odpověď:

"Dobrý den, rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu ve věci tzv. Kubiceho zprávy respektuji, pokutu jsem zaplatil, vnitřně se s ním však neztotožňuji, a to z důvodů, které jsem zde jak po tomto rozhodnutí, tak i dříve popsal. Beru to i jako poučení, že ne vždy se mohu spoléhat na to, že jiní splní povinnosti, které jim ukládá zákon (např. že odpovědná osoba má zajistit, aby se v jednací místnosti nedostal v projednávaným materiálům nikdo nepovolaný).
Pro mne je nad rámec všech skutečností rozhodující to, že se prokázalo to, co jsem vždy tvrdil, a to že jsem to nebyl já, kdo médiím tzv. Kubiceho zprávu poskytl.
S pozdravem
Ivan Langer"
................................................................

Pane Langere, na kterou z položených otázek jste mi, prosím Vás, odpověděl?

(k otázce 1. ještě dodávám:
... Nemáte dojem, že kážete vodu ale sám pijete hodně drahé víno?)


K Vaší odpovědi:

Ani mnozí zloději, tuneláři či vrahové, kteří se činu prokazatelně dopustili, se často "vnitřně neztotožňují" s tím, že něco spáchali. A to z různých důvodů.

Váš opakovaný pokus svést vinu na jinou osobu ("odpovědná osoba") nelze zřejmě považovat za nic jiného, než za projev Vaší vlastní neznalosti, zbabělosti či dokonce hlouposti. Totiž, pokud ona "odpovědná osoba" nějak porušila zákon, předpokládám (a myslím, že oprávněně), NBÚ by ji nepochybně potrestal také. Ale nic takového jsem, v souvislosti s touto Vaší kauzou, nezaregistroval.
Od právníka, který za vedlejší činnost poslance parlamentu pobíral, jako koncipient advokátní kanceláře plat cca 1.000.000,- Kč za rok (což dosahuje málokterý koncipient na hlavní úvazek!?), je to velice tristní "vlastní obhajoba". (ad otázka 2.?)

S pozdravem,
Mput
 
Dobrý den, abyste neměl pocit, že se vyhýbám odpovědi, doplním předchozí odpověď jednoznačně. Z důvodů, které jsem Vám dříve odpověděl, odstupovat nehodlám. Nikdy jsem sám sebe nehodnotil zda jsem či nejsem dobrý právník. Tuto otázku musí vždy posoudit klienti, nikoli právník sám. Své znalosti práva ale považuji za dobré. Zdravím, Ivan Langer.
P.S. Zda NBÚ vedla řízení i vůči jiným osobám (např. vůči ze zákona odpovědné osobě), to já nevím a myslím, že to nevíte ani Vy, proto, prosím, nespekulujte. Velmi důrazně Vás žádám, abyste mne nesrovnával se zloději, tuneláři či vrahy, když pro to nemáte jediný důvod a důkaz.
  02.12.2007 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Pane ministře,
I já jsem se přesvědčil o tom, že reagovat na informace ze sdělovacích prostředků je velice ošidné. V minulém příspěvku (19.11.07) jsem se Vás ptal, zda rušení malých oddělení policie bude mít pozitivní vliv na bezpečnostní situaci. Vycházel jsem z informace z médií. Tato informace nebyla zcela přesná i když důsledek odstraňování „generačního špuntu“ je obdobný. Omezování služeb na policejních odděleních v odpoledních a nočních hodinách o víkendech a svátcích. Na malých odděleních v těchto dobách v lepším případě slouží jedna hlídka o dvou mužích a ti (když jsou na obhlídce svého obvodu, nebo při řešení nějakého případu), nemohou být na oddělení a tudíž se na dveřích objeví cedulka s telefonním číslem, kam má občan zavolat, když bude urgentně požadovat zákrok policie. Telefonní číslo je na operační středisko vzdálené 40 – 60 km. Už vidím, jak policisté zpracovávající třeba případ vloupání všeho nechají a odjedou po pokynu operačního střediska znemožnit dalšímu vloupání, které právě probíhá. Dovedete si představit dopad takového zajištění služeb policie na veřejnost ? Máme si zakládat „obecní domobranu“ ? Nebo snad vedení policie uvažuje o zřízení obdoby PS VB ? Tyto služby by totiž pracovaly bez nároku na odměnu.
Jan Novotný
 
Dobrý den pane Novotný, informace médií, v tomto případě televize Prima o rušení policejních oddělení, byly naprosto zavádějící a zcestné a své záměry jsem zde vysvětlil. K příčinám současných odchodů v Policii ČR jsem se již mnohokrát vyjádřil v sekci Policie ČR, hasiči, ale i v jiných sekcích, podívejte se na mou reakci, prosím. Pokud hodnotíme to, zda má ČR málo policistů nebo jich má dostatek, musíme přihlédnout i k údajům o tom, že v České republice připadá jeden policista na 210 obyvatel, přičemž z celé EU je to více jen na Kypru (174) a například v Rakousku je to 282 obyvatel, ve Francii 295, v Nizozemí 443, ve Finsku 662 obyvatel. Máme tak na počet obyvatel téměř nejvíce policistů v Evropě, ti však nejsou v ulicích vidět. Další problém je i v organizační struktuře policie, ze které vyplývá, že na necelých 8 policistů připadá jeden vedoucí. Musí proto dojít k organizačním změnám, které povedou k redukci počtu vedoucích pracovníků a naopak ke zvýšení počtu příslušníků v přímém výkonu. Vedle toho se musíme zaměřit i na to, proč policisté tráví většinu času jinými úkoly, než je ochrana zdraví a majetku obyvatel. Musíme policii zbavit nepolicejních činností (doručování obsílek, asistence při exekucích, nahrazování pořadatelské služby, vožení opilců na záchytky, apod.), snížit přebujelou byrokracii a papírování elektronizací agend, atd. Se všemi těmito kroky počítá reforma Policie ČR, o které jsem se zde již také mnohokrát zmiňoval. Všechny tyto kroky nám pomohou k tomu, aby policisté trávili více času v ulicích a nikoli v kancelářích.
V neposlední řadě je připravena také nová náborová kampaň, které by měla do řad policie přilákat další zájemce. To jsou konkrétní opatření, kterými chceme vzniklou situaci řešit. S pozdravem, Ivan Langer
  30.11.2007 Tomáš Otevřel <otevrel@iol.cz>
 
Dobrý den, pane ministře, dočetl jsem se, že se chystá v příštím roce informace řidičů o trestných bodech prostřednictvím České pošty. Ze zajímavosti jsem se informoval, jaké služby Česká pošta ve Zlatých horách, kde bydlím, zajišťuje v rámci Czech Pointu. Pouze výpis z katastru nemovitostí a to korespondenčně, než výpis obdržít, trvá to více, než týden a poplatek je cca 100 Kč. Výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku nedělají. Že by měli zajišťovat ještě info u trestných bodech řidičů, tomu se smáli. Je možné, že tyto služby budou fungovat v Praze a ostatních velkých městech, ale i ve Zlatých Horách žijí lidé, kteří tyto služby požadují. Nebylo by skutečně lepší aby si každý tyto informace stáhl z internetu?
Děkuji za odpověď a za Váš názor.
 
Dobrý den, děkuji Vám za zaslaný podnět. Cílem projektu Czech Point je vytvoření široké sítě umožňující komunikaci občana se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby obíhala data a ne občan. Realizace tohoto projektu v loňském roce spočívala v realizaci pilotního projektu na prvních 37 obcích a 74 poštách, při kterém bylo potvrzeno, že o tuto službu je ze strany veřejnosti zřetelný zájem. To se následně projevilo rychlým nárůstem počtu kontaktních míst, neboť k polovině ledna letošního roku se do projektu zapojilo více jak 1400 matričních úřadů, poboček České pošty či hospodářských komor. Od počátku projektu tak bylo vydáno téměř 68. tisíc výstupů. V roce 2008 bude tento projekt naplno pokračovat a na základě novely zákona bude možné od 1. 1. 2008 získat kromě výpisů z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku i výpis z rejstříku trestů, a to celkem na 1300 matričních úřadech, dalších cca 2000 poboček České pošty, ale nově i na krajských úřadech a vybraných zastupitelských úřadech. Technicky pak nevidíme problém ani v tom, že by Czech Pointy mohly poskytovat informace o „trestných bodech“ řidičů. S pokračování projektu a rozšiřováním služeb počítáme i v dalších letech a budu rád, pokud se podaří tyto služby dostat i do míst jako jsou Zlaté hory (pokud máte matriční úřad, měl by na vašem úřadě již fungovat). V konečné podobě projektu se proto také počítá s tím, že by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu, digitální televize apod.
S pozdravem
Ivan Langer
  28.11.2007 jan canony <canony@seznam.cz>
 
Dobrý den,
Rád bych hovořil o praktickém fungování nového služebního zákona. Opravdu si myslíte pane ministře,že titul před jménem je zárukou kvality. Proč nejde jednoduše zavést systém postupových zkoušek, kdy konkrétní osoba prokáže svojí ODBORNOU I PRAKTICKOU znalost své práce a za níž stojí kus poctivé a velmi kvalitní práce. Degradoval jste vše do pozice "Máš potřebné vzdělání(bez ohledu v jakém oboru), jsi schopný, nemáš potřebné vzdělání, ale svojí práci ovládáš naprosto perfektně a máš výsledky, nejsi schopný. Proč toto píšu, protože pak nastávají naprosto neuvěřitelné situace (nechci být konkrétní), kdy policista zpracuje kompletní případ jak ve věci tr. řízení nebo správního řízení, nejedná se v žádném případě o dílčí úkony, ale nemůže se podepsat pod svoji práci, protože v daném případě není oprávněnou osobu a tak přichází policista se vzděláním, který je oprávněnou osobou, ale věci vůbec nerozumí a věc jako oprávněná osoba podepisuje a tím pádem vykazuje cizí práci jako práci vlastni. Toto je přece absolutní. Hlavně mi neříkejte, že studovat mohou všichni, toto není argument. Ne všichni můžou být dobrým policajtem ve stylu rady Vacátka, buď to v sobě máte nebo ne. Škola ani titul toto nezaručuje a proto bych chtěl znát Váš názor na možnost úpravy služebního zákona. Vždyť v současné době je nemalý počet policistů pracujících na výjimku a i přesto, že nemají odpovídající vzdělání zastávají svojí práci profesionálně a na vysoké úrovni. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, můj názor je takový, že současný systém požadavků na vzdělání stanovený služebním zákonem považuji za správný a měnit jej nehodlám. Stejně jako považuji za správné, že služební zákon dává jasné stop všemožným výjimkám na vzdělání a stanoví přechodné období, během kterého si každý, kdo to potřebuje, může vzdělání doplnit. Když to zvládne, může pokračovat dál, když nikoli, bude muset přejít na místo, kde vzdělání bude splňovat. Z Vašeho příspěvku musí člověk, který nezná přesně zákon, nabýt dojmu, že na všechna místa u policie se vyžaduje vysoká škola. Vždyť tak tomu ale vůbec není. Minimální požadavek je požadavek na maturitní vzdělání a to považuji za nezbytné. Vysokoškolské vzdělání se vyžaduje až od 7. TT (z 11) a bezpodmínečně až od 8. TT. Je tedy vyžadováno až na těch místech, kde náročnost vykonávané práce předpokládá tuto vyšší úroveň vzdělání. Pokud jde o otázku odbornosti, zde jsem přesvědčen, že velké nedostatky má současný systém policejního vzdělávání a proto jsme se zaměřili na jeho reformu, kdy již dnes budujeme při středních policejních školách vyšší odborné školy či měníme tvář Policejní akademie tak, aby byly tyto školy schopny poskytnout odbornou celoživotní průpravu vyššímu počtů policistů a ve vyšší kvalitě s větším zaměřením na praxi. Zdravím a přeji hezký den, Ivan Langer
  27.11.2007 Majk For Jakson <fofrmen@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře,

O víkendu sjem si na teletextu přečetl, že expremiér Miloš Zeman tvrdí o plánu na postavení protiraketového radaru USA, že se jedná o zbytečnou provokaci. Zeman zpochybnil onu motivaci, že měl být radar USA a spojence chránit před raketami z Iránu a KLDR. Zeman tedy popírá tvrzení USA a naší vlády. M.Zeman zdůraznil, žecélem radaru je monitorování zkoušek ruských raket.
________________________________________________________________ _______________-
Co Vy na to? Nemá nakonec M.Zeman pravdu? Přeci M.Zeman je jinak proamericky orientovaný, nemyslíte? Jistě tedy má své důvody, proč zastává takové stanovisko.

Zdraví
Marek Julka
 
Dobrý den, děkuji za Vaše dotazy. Umístění radaru protiraketové obrany na našem území považuji za součást komplexního obranného protiraketového systému a pokud chceme sdílet kolektivní bezpečnost, tak se na ní musíme také podílet. NATO jednoznačně deklaruje záměr budování jednotného protiraketového deštníku jako obrany nejen proti jaderným, ale i balistickým střelám dlouhého doletu států, které jimi disponují a neskrytě nás považují za nepřátele. Jednání s americkou stranou vedeme velmi pečlivě, aby byly vyjednány podmínky, které jsou v zájmu ČR. Trváme na tom, že tato základna nesmí mít negativní důsledky na zdraví obyvatel.
K názoru pana Zemana bych řekl, že je absurdní se domnívat, že by toto zařízení společně se základnou v Polsku bylo namířeno proti Rusku. Každý rozumný člověk ví, že takové základny by musely vypadat úplně jinak a museli by mít zcela jinou kapacitu. Navíc jak my, tak americká strana chceme s Ruskem spolupracovat, abychom vyvrátili všechny jeho obavy. Osobně se domnívám, že z ruského pohledu je odmítavý postoj zejména důsledkem vnitropolitické reality, než skutečných vojenských hrozeb.
Přeji vše dobré, Ivan Langer.
  20.11.2007 Dusan Murán <muro077@azet.sk>
 
Ahoj Ivane zdravy ta stary kamos z Východnej Dusan Murán okres Liptovsky Mikuláš ak chces ozvy sa prosim.Ak si pamätaš spred dvasiatich rokov bol som tvoj velitel 2 del. 5 bet . Ak budes chciet napis mi na e-malilovu adresu muro077@azet.sk vopred dakujem
 
Ahoj, jsem rád, že jsi se ozval. Snad budeme mít někdy příležitost se po letech opět potkat.
Ivan L.
  19.11.2007 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Pane ministře,
V souvislostí s novým „policejním“zákonem jste vždy ubezpečoval, že po „odstranění“ generačního špuntu bude policie pracovat lépe a radostněji a že nynější „zřídkavé“ odchody starých policistů v žádném případě neovlivní výkon služby policie.
Myslíte si, že rušení menších oddělení policie opravdu zkvalitní práci policie a bude to mít pozitivní vliv na bezpečnostní situaci ve venkovských obvodech ?
Pane ministře, dovolte, abych Vám prozradil, že i na venkově žijí lidé, kteří také mají nárok na servis státu, tak, jako obyvatelé velkých měst.
Ve včerejších zprávách se vyskytla informace o vývoji kriminality na liberecku – konkrétně krádeže aut. Jako vysvětlení příčiny uvedl důstojník policie, že neutěšená situace vznikla z personálních důvodů, kdy chybí lidé, kteří by tuto trestnou činnost vyšetřovali a také že chybí lidé, kteří by působili preventivně – policejní hlídky.
Opravdu si myslíte, pane ministře, že to co se děje v rámci policie je dobře ? Myslíte si, že se vám daří uskutečňovat svá předvolební prohlášení o bezpečném státě ? Myslíte si, že člověka, kterému ukradli auto zahřeje u srdce, když mu ministr vnitra řekne, že se věc řeší a že za 3, 5 či více let už bude dostatek policistů, kteří jej bezpečně ochrání ?
Jan Novotný
 
Dobrý den pane Novotný, musím důrazně odmítnout informace o tom, že by mělo docházet k rušení policejních služeben 3. a 4. typu. Tyto informace jsou naprosto zavádějící a nepravdivé. V rámci reformy policie jsou diskutovány varianty sladění územních působností policejních správ s územní působností samospráv krajů (jde o druhý pilíř reformy). Součástí tohoto pilíře je i záměr zjednodušit a optimalizovat organizační strukturu policie. To se ale týká způsobu řízení a velení v policii, nikoli přítomnosti policistů na služebnách a v obcích. Jednoduše řečeno, pokud se velení několika služeben 3. a 4. typu sloučí, neznamená to zrušení policejní služebny v daném místě. Tuto změnu prosazujeme proto, že počet velících příslušníků s příplatkem za vedení je vysoký a nesystémový a změny naopak umožní nasadit více policistů přímo v terénu.
K personální situaci v policii bych rád řekl, její příčiny je nutno hledat v dlouhodobě neřešených problémech personální politiky a zanedbané přípravy na účinnost nového zákona ze strany předchozího ministra vnitra i vedení policie. Já naopak o těchto problémech hovořím zcela otevřeně a nemohu slibovat, že je možné vše okamžitě vyřešit. Věřím, že při realizaci plánovaných opatření (více i nich hovořím v reakcích v sekci Policie ČR, hasiči), jsme schopni personální situaci stabilizovat během 2 – 3 let. K větší bezpečnosti občanů pomohou i změny prosazované v rámci reformy Policie (lepší organizace policie, více policistů v terénu, lepší spolupráce s veřejností a obcemi a kraji, projekt Community Policing, lepší vybavení a podmínky pro policisty,…) která by měla být účinná od 1. 1. 2009.
S pozdravem
Ivan Langer
  16.11.2007 petr novák <nomono@seznam.cz>
 
Dobrý den, stále mne překvapujete pane ministře. Jsem policista, vím o čem píšu. Opakuji není pravdou, že se mi plat zvedl o 3400,- Kč jak tvrdíte.Ano, tarifní třída se zvedla, ale neplatí se příplatky noční a soboty. Tudíž nula od nuly pošla. U některých ba i hůř. Teď se jim honem dávají odměny, aby se plat dorovnal. Jenže jak k tomu přijdou ti ostatní. Proč někdo odměnu v řádech tisíců a druhý za stejnou práci nic. Divné.A ještě váš oblíbený kariérní řád. Tvrdím, že žádný není. Je to jenom o známostech, jak jsem již jednou uváděl.A vidím to i ve svém okolí.A pane ministře, všichni ředitele dělat nemůžeme že? A jedna prosba na závěr. Zajděte na některý základní útvar a promluvte si tam s policisty, ovšem bez jejich nadřízených. Asi budete dost překvapen tím, co se u policie děje. Děkuji za reakci.
 
Dobrý den, děkuji Vám za zaslaný podnět. Pokud jde o výši nárůstu platů, tak jsem vždy hovořil o nárůstu průměrného platu v celé Policii ČR a na těchto údajích také trvám. Jde o tedy průměr, u někoho to bude víc, u někoho míň. Konkrétní rozhodnutí (zejména pokud jde o odměny, osobní ohodnocení apod.) je v rámci mezí daných zákonem vždy na příslušném služebním funkcionáři, který také bude podle toho, jak personální situace zvládá, hodnocen.
Ve věci nedostatků kariérního řádu s Vámi souhlasím, neboť zejména kvůli pozdržení účinnosti nového služebního zákona byl dlouhodobě nefunkční, řada policistů si za každou cenu držela svá místa, nedocházelo ke generační obměně, a to ani na vedoucích postech. Tento rok se ale situace významně mění, služebně starší policisté odcházejí, na jejich místa budou přicházet noví a kariérní řád dostává potřebný prostor.
Názory policistů z přímého výkonu služby mne zajímají a vážím si jich. Mimochodem i k tomu mi slouží diskuse na těchto stránkách. Pokud budete mít konkrétní podněty, třeba ke zmiňovanému kariérnímu řádu, rád je přivítám.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Ivan Langer
  13.11.2007 Antonín Bosák <abos@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře,
dovoluji si Vás zdvořile požádat, abyste se, pokud je to jen trochu možné, zasadil o proškolení policistů na téma VŠE O PŘÍDAVNÝCH SVĚTLECH PRO DENNÍ SVÍCENÍ na vozidlech. Zvláště policisté v OLOMOUCI by to potřebovali, neboť tento pojem je jim zcela cizí.
Děkuji.
 
Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek. Beru to jako podnět z praxe pro zlepšení práce policie. Postoupím na příslušná místa. S pozdravem, Ivan Langer
  12.11.2007 Jan Houška <JJJohn@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře I.Langere,

Vy jste nejen na těchto stránkách hájil osobu J.Nohavicy. Dokonce jste ho nazval svým přítelem. Náhodou jsem se juknul na idnes.cz a viděl jsem tam zajímavé věci /okopčil jsem níže/. Co na to říkáte? Jak to, že obhajujete tak srdceryvně člověka, který udával a co je možná ještě horší - nechce veřejně uznat svou chybu a omluvit se? Proč tak mohl učinit pan Horáček alis Jim Cert? Já jenom vidím pana Nohavicu, jak se neustále vymlouvá na to či ono. Ale Vy máte asi k estébákům a udavčům blízko, že? Dlouholetí elitní policisté Vám odcházejí, poněvadž vidí, kdo to začal řídit. Vidí, že máte raději pod sebou bejvalého příslušníky VB a STB. Asi jsou tito lidé více poddajní, což Vám může vyhovovat. Máte rád lidi jako je Komorous, který ještě těsně před rokem 89 vzýval totalitní ideologii. Ja by řekl J.Paroubek - je mi Vás lidsky líto.

12. listopadu 2007 0:24
"Udavač z Těšína, koncert mu začíná, vtíravým hlasem svým bude nám zpívat," notuje Jaroslav Hutka chytlavou melodii své poslední písně. Udavačem z Těšína myslí kolegu písničkáře Jaromíra Nohavicu, který na konci osmdesátých let spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností.

"Jak je ten udavač krásný, jak velký je umělec, výraz má zřetelně jasný, dnes nám zpívá zbabělec," opakuje Hutka v refrénu písničky, kterou napsal v červenci ve Francii a jejíž nahrávka koluje elektronickou poštou.

"Byla to spontánní reakce na to, jak Jaromír Nohavica reagoval na informace o tom, že spolupracoval s StB," říká Jaroslav Hutka.

popisek POSLECHNĚTE SI
Hutkova píseň Udavač z Těšína

Zpěváky Hutku i Nohavicu kdysi považovala většina lidí za protirežimní písničkáře. Každý z nich se však s komunistickým režimem vyrovnal po svém.

Hutkovi Státní bezpečnost znepříjemňovala život. Na přelomu 70. a 80. let ho estébáci šikanovali a snažili se ho "dobrovolně" dostat z Československa. To se jim nakonec v rámci akce Asanace podařilo.

Nohavica naopak s StB spolupracoval. Díky tomu mohl na sklonku 80. let zpívat emigrantům ve Vídni. Musel však odtamtud přivést tajné policii zprávy o tom, jak se exulantům daří.

"Chudák Kryl si mu tam vylil srdce," vyčítal mu už před časem Hutka. A znovu se k tomu vrací i ve své písni: "Na cestě do Vídně, zachoval se bídně, písničkáře Kryla jidášsky objal," zní v jedné z nejsilnějších částí skladby. Nohavica se k písni nechtěl vyjádřit.
Text najdete zde:www.zpravy.idnes.cz/hutka-nazpival-song-o-udavaci-nohavicovi -fp2-/domaci.asp?c=A071111_203710_domaci_klu
 
Dobrý den pane Houško. Budu se opakovat, ale Jarka Nohavici si vážím a považuji jej za svého přítele. Obhajovat jej ale nemohu, to musí udělat on sám. I proto došlo ke zpřístupnění svazků bývalé StB, aby lidé, kteří jsou z čehokoli nařčení, mohli do těchto svazků nahlédnout, vyjádřit se, hájit se.
Považuji za nefér, když mne někdo spojuje s tím, že bych snad měl stranit StBákům. Byl jsem to já, kdo inicioval a provádí projekt Otevřená minulost, který zpřístupňuje kilometry dosud utajovaných svazků bývalé StB a umožňuje nám lépe poznat naši minulost. Významně jsem podporoval i vznik Ústavu pro studium totalitních režimů a odbornější zkoumání naší totalitní minulosti. Jsem to já, kdo tvrdě vyžaduje dodržování lustračních zákonů a zpřísněných podmínek pro služební funkcionáře. Byl jsem to já, kdo při prvních pochybnostech nechal nařídit prověrku lustračních osvědčení u vedoucích funkcionářů policie, na celém Policejních prezídiu i u vedoucích pracovníku ministerstva vnitra.
Na druhou stranu jsem ale také vždy říkal, že pokud někdo sloužil u SNB (nikoli u StB) před rokem 1989, stejně jako dnes nasazoval život při ochraně zdraví a majetku ostatních a dnes splňuje všechny zákonné podmínky, včetně zákonů lustračních, pak toto jeho působní pro mne neznamená překážku, protože to není překážka ani pro zákon. A důsledné dodržování zákonů je to, co prosazuji.
S pozdravem, Ivan Langer