Ivan Langer


Děkuji všem za dosavadní přízeň. Rád se s vámi potkám na mém Facebooku. Ivan Langer

Zaujalo mě...

Vrchní soud dal Ivanu Langerovi za pravdu ve sporu s vydavatelem MF DNES a idnes.cz (MAFRA, a.s.) o ochranu osobnosti a zrušil rozsudek soudu prvního...

více »

Ivan Langer
Curriculum vitea

Volné

Omlouvám se všem zájemcům o komunikaci se mnou na tomto webu, ale diskuse zde byla pozastavena, beru si na nějaký čas prázdniny :-)

Pokud máte zájem komunikovat se mnou i nadále, můžete využít můj Facebook, rád Vás přivítám mezi své přátele :-)

Ivan Langer

  12.12.2007 ivan pravda <ivan.pravda@seznam.cz>
 
Dobrý den pane ministře.
Tady prosím vkládám několik vašich slibů z volebního programu strany ODS z voleb do sněmovny v roce 2006:
MODERNÍ EKONOMIKA
- Snížení DPH z 19 procent na 15 procent. To znamená, že za vlády ODS klesne 70 % všech cen včetně cen energií o 4 procenta.
Realita je taková, že 19% sazba DPH zůstává a zvedá se o 4%, 5% sazba DPH.
PODPORA RODINY
-Daňový a sociální systém, který bude podporovat soudržnost rodiny, povede k vyšší míře vědomí nezávislosti rodiny na státu a bude výhodný právě pro rodiny s dětmi. Státem zaručený minimální příjem přinese každé rodině s dětmi několik tisíc korun.
Realita je taková, že je zrušeno společné zdanění manželů a 2/3 rodin s dětmi nebude mít nárok na od začátku roku 2008 na přídavky na děti.
ZDRAVOTNICTVÍ
- Finanční spoluúčast občanů se povinně nebude zvyšovat. Občané si však budou moci za nadstandardní služby připlatit.
Realita je taková, že nás čeká od začátku roku 2008 zavedení poplatků u lékaře a vlékarnách.
BEZPEČNOST
-Více policistů v ulicích, čímž výrazně omezíme možnosti páchání trestních činů. I drobná krádež musí být vyšetřena a potrestána.
Realita. K dnešnímu dni je volných cca. 5.500 služebních míst u Policie České republiky. To znamená, že policie je v absolutním kolapsu a trestné činy a přestupky již nevyšetřuje, ale pouze eviduje, zakládá a o tomto vyrozumí občana.

RESUMÉ:
Nechci tady po vás žádnou odpověď. Dle mého by stejně byla asi taková.
"Milý pane. Děkuji vám za váš příspěvek. Jelikož však víte, nevládneme sami, ale jsme v koalici. No a koaliční partneři nám nedovolí naše změny provést."
Chci pouze to, aby jste se vy i vaši kolegové konečně zamysleli proč zde vlastně jste. Jestli kvůli vlastní osobě a nebo kvůli občanovi. Buďte zdráv. Ivan Pravda
 
Dobrý den, děkuji za Vaše připomenutí volebního programu ODS. Nebudu svalovat vinu na vládnutí v koalici, protože i přesto jsem přesvědčen, že ODS svůj program plní. I když třeba v otázce daní to není přesně podle deklarovaných čísel, ten hlavní záměr – a sice snížit celkovou daňovou zátěž – se nám daří naplňovat. Ačkoli tedy dojde v příštím roce k nárůstu snížené sazby DPH, je nutné také říci, že součástí přijatých daňových opatření je zavedení jednotné sazby daně z příjmů a výrazné zvýšení slev na dani, díky čemuž lidé na daních ušetří. Zavedením jednotné daňové sazby v podstatě společné zdanění manželů ztratilo smysl a nepřinášelo by již původně očekávaný efekt. Rodiny s dětmi jsou současně podporovány zvýšením slevy na dítě či zavedením možnosti volby výše rodičovského příspěvku. Celkové dopady daňových změn tak budou pozitivní.
Výše (procento) zdravotního pojištění ani doplatky za léky se nezvyšují. Zaváděné regulační poplatky, které jsou mimochodem v zahraničí zcela běžné, mají za cíl omezit plýtvání a zneužívání zdravotních služeb a také proto jsou zavedeny v opravdu minimální výši. Jako ochrana pacientů je naopak zaveden finanční limit na úhrady plateb za zdravotní péči. Pro řadu pacientů to bude naopak znamenat výrazné snížení spoluúčasti. Navíc od placení poplatků je řada úkonů a skupin obyvatel osvobozena a je zavedena možnost výměny předepsaných léků za levnější.
Ve věci bezpečnosti a podstavů v Policii ČR, která patří do mého resortu, musím říci, že výše podstavů se dlouhodobě pohybuje nad hranicí 2000 míst (k 1.1.2006 to činilo 2563 míst, k 1.1.2007 pak 2216 míst. Příčinou současných odchodů bylo především pozastavení přirozené generační obměny v policii v důsledku čekání na výhodnější úpravu výsluhových nároků a nepřipravenost policie na nový služební zákon. Ačkoli byl tento předpis schválen již v roce 2003, předchozí vedení ministerstva a policie neučinilo téměř nic, aby se na tuto situaci připravili. Vedle toho tento zákon klade na policisty zvýšené nároky v oblasti vzdělání a ne každý je ochoten si vzdělání a další požadavky doplnit.
Z hlediska řešení považuji za podstatné, že struktura odcházejících policistů se v letošním roce pozitivně změnila, neboť zatímco v minulých letech odcházeli především mladí lidé sloužící méně než 15 let, je současný trend opačný a cca 2/3 odchodů představují policisté sloužící přes 20, 25 či 30 let. Mimo jiné tuto skupinu tvoří policisté zařazení na vedoucích funkcích všech úrovní a jejich odchody z hlediska potřebné generační obměny policie vnímám jako jev kladný a žádoucí.
Současné množství odchodů v žádném případě neoceňuji, avšak tento stav rozhodně neohrožuje naší bezpečnostní situaci.
Reforma policie, která by měla být účinná od 1. 1. 2009 pak počítá se zavedením řady kroků (snížení byrokracie, elektronizace trestního a přestupkového řízení, změny ve struktuře policie, atd.), které povedou ke snížení počtu policistů v kancelářích a navýšení počtů policistů v ulicích.
Závěrem bych rád řekl,že všechny vize není možné naplnit za jediný rok. Současná vláda má před sebou ještě větší část svého funkčního období a já věřím, že své záměry úspěšně zrealizuje.
Zdravím, Ivan Langer
  10.12.2007 Jan Novotný <novotny.tr@seznam.cz>
 
Pane ministře,
V odpovědi na můj příspěvek ze dne 2.11.2007 ohledně kauzy pana Čunka píšete, že jednoznačně vycházím z toho, že trestní řízení je vedeno politickou objednávkou…….. a nakonec opakujete, že celý můj příspěvěk vychází z toho, že někdo porušil zákon. Pane ministře, pokud budete mít chvilku času, prosím, přečtěte si můj příspěvek ještě jednou. Jsem přesvědčen, že takové chyby jsem se nedopustil. Jen jsem se ptal, jestli by nebylo prospěšnější, kdyby p. Čunek svou nevinu neprokázal před nezávislým soudem, potom by již opravdu nikdo nemohl této kauzy zneužívat. Že nejsem se svým názorem sám svědčí nejen různé diskuze na internetu (i když ty já beru s velikou rezervou) ale i stanovisko Transparency International (TIC) ze dne 10.12.2007
Co napsala TIC:
- Nestandardní jednání státního zastupitelství, které vedlo k zastavení řízení, zanechalo trpkou pachuť politického ovlivňování vyšetřovacího procesu.
- Čunek nevysvětlil přehledně své majetkové poměry a zůstává nadále nedůvěryhodným. Lze považovat za minimálně nemorální pobírat sociální dávky a zároveň mít milióny na účtech.
- Čunek neprokázal dostatečnou kompetentnost, vzdělání a jazykové znalosti nutné pro vedení ministerstva pro místní rozvoj. Tento důležitý úřad se pod jeho vedením takřka rozpadl.
- Pokud by se potvrdily spekulace o politickém obchodu v souvislosti s návratem pana Čunka do vlády a podporou v blížící se prezidentské volbě, považovala by to TIC za vrchol politického cynismu.
Na druhou stranu musím bohužel konstatovat, že v případě kauzy p. Čunka máte (ODS) společně s KDU-ČSL pravdu, ale na tu pravdu jste čím dál víc sami. Těší Vás to ?
Jan Novotný
 
Dobrý den pane Novotný, k doplnění Vaší minulé otázky musím znovu říci, že jednání před soudem je možné uskutečnit pouze v případě důvodného podezření z porušení zákona. Jakýkoli jiný postup musím především z důvodu dodržování principů presumpce neviny odmítnout. Soudy nejsou jediným orgánem činným v trestním řízení, který může konstatovat nevinu podezřelého či obviněného a trestní právo dává možnost policejnímu orgánu či státnímu zástupci odložit věc nebo zastavit trestní stíhání zcela záměrně, neboť trestní řízení je vždy velkým zásahem do lidských práv a bylo by nedůvodné toto řízení protahovat v situaci, kdy nejsou důkazy o tom, že by se trestný čin stal nebo jej spáchala právě tato osoba.
Musím znovu zopakovat, že tento případ dle mého přesvědčení prokázal, že kontrolní mechanismy nezávislých orgánů činných v trestním řízení fungují a jakékoli pochybnosti byly v souladu s trestním řádem či zákonem o státním zastupitelství prověřovány, a to bez zásahů ze strany vládních představitelů. Také musím odmítnout jakékoli spekulace o politických obchodech ve spojení s nominací Václava Klause na prezidenta ČR.
Zdravím, Ivan Langer.
  07.12.2007 Michael Janecek <mjanecek@volny.cz>
 
Vážený pane ministře,

myslíte si, že bylo dobré, když M.Topolánek přislíbil lidovcům možnost nábratu vícepremiéra do vlády, paklže bude očištěn, přitom se M.Topolánek včera vyhábavě vykrucoval? Jestliže něco slíbí, měl by to dodržet, nemyslíte? Mladá fronta včera připomněla, že M.Topolánek před více než půl rokem prohlásil, že drží ve vládě p.Cunkovi místo, pakliže bude očištěn. To se stalo, ale pan premiér se začal vykrucovat a mlžit.

Další věc. Zrovna čtu rozhovor s Janou Topolánkovou. Stojí tam toto:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::
Novonář: Na druhou stranu, je to pořád váš táta. Byli jste dlouhá léta skvěle fungující rodina. To se asi nedá jen tak zapomenout. Myslíte, že k sobě přece jen cestu najdete?
J.Topolánková: Opravdu si myslím, že to závisí na něm, z jeho strany teď žádná snaha není. Máme už z rodiny jednu takovou zkušenost. Otcovi rodiče se rozvedli po poměrně dlouhé době a dědeček s nimi ukončil vztahy, s otcem se nebavili čtrnáct let, smířili se až před dědečkovou smrtí. Tedy doufám, že takové to nebude. Myslím, že děti nakonec všechno odpustí, je to náš otec. Ale mně moc vadí ten způsob, jakým to komentoval a prezentoval v médiích. Obrat během krátké doby.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::
Myslíte si, že si M.Topolánek odžívá jistá traumata z dětství a z dospělosti, tím že opustil svou rodinu? Jak totiž uvádí jeho dcera J.Topolánková, měl velice napjaté vztahy se svým otcem, který od své někdejší rodiny taky odešel. Takový začarovaný kruh, co myslíte?

S přáním hezkého dne
M.Janecek
 
Dobrý den pane Janečku. Ve vyjádřeních Mirka Topolánka k návratu pana předsedy Čunka do vlády nevidím nic rozporuplného. Premiér tento krok nevyloučil a pouze vyjádřil své obavy o předčasnosti tohoto kroku, které s ním také sdílím. Rozhodně to nevidím jako jednoduchou věc, zvláště v situaci, kdy i sám pan předseda Čunek je toho názoru, že některé okolnosti nevysvětlil veřejnosti dostatečně. K článkům a rozhovorům publikovaným kolem rodinných záležitosti pana premiéra se vyjadřovat nemohu. To je soukromá záležitost pana premiéra a je na něm, zda a jakým způsobem to bude komentovat. Děkuji za pochopení a jsem se srdečným pozdravem, Ivan Langer
  07.12.2007 Pavel Kaufman <Topulus88@seznam.cz>
 
Vážený pane ministře

to jsem zase já, Topulus88. Dříve jsem Vám napsal mé názory na téma Korupce. I když vzkaz obsahoval témata, která by se spíše hodila do rubriky Volné. Už je to jedno. Jelikož jsem při psaní vzkazu pospíchal, nepřipsal jsem svůj email, kdyby mě náhodou někdo chtěl kontaktovat. Tudíž je to: Topulus88@seznam.cz. Dále bych Vám chtěl poděkovat za to, že tu takhle komunikujete s lidmi. To je vše. Pokud mi na můj vzkaz odpovíte, budu jedině rád.
 
Vážený pane Kaufmane, děkuji za ocenění mého přístupu v komunikaci s vámi všemi. Moc si toho vážím. S pozdravem, Ivan Langer
  07.12.2007 Martin Klika <martin.klika@gmail.com>
 
Vazeny pane ministre,

Po delsi uvaze jsem se rozhodl Vam napsat a podelit se s Vami o zazitky, ktere mi pripravila ceska statni sprava. Obavam se, ze to bude trochu delsi cteni …

Nejprve na uvod neco malo o nasi situaci: Asi 2 a pul roku zijeme s partnerkou v Australii, v Melbourne. Dostali jsme se zde legalni cestou, pracujeme oba na manazerskych urovnich v oblasti financi. Jsme zde na casove omezena pracovni viza, a jsme obcane CR.

V zari se nam narodila dcera Natalka. Radost z ni se da tezko popsat – asi to znate. Nicmene (a ted se dostavam k jadru meho prispevku) – zazitek z byrokracie souvisejici s jejim “statutem” se da taky jen tezko popsat.

Behem nekolika dnu po narozeni dcery jsme dostali jeji australsky rodny list. Ten jsme behem jednoho dne opatrili tzv. Apostilou – nejvyssim urednim potvrzenim australskeho statu. (Toto potvrzeni vyzaduji ceske urady pro uznani pravosti dokumentu.) Tim jsme skoncili s australskymi urady a zacali vyrizovat vsechny nalezitosti pro vydani ceskeho pasu. K vyplneni jsme dostali nasledujici formulare:

1. Prohlaseni zadatele
2. Prohlaseni za dite
3. Zapis o narozeni
4. Zadost o dotaznik ke zjisteni statniho obcanstvi CR a vydani osvedceni o statnim obcanstvi CR
5. Zadost o prideleni rodneho cisla
6. Zapis o urceni otcovstvi diteti souhlasnym prohlasenim rodicu
7. Souhlas s porizenim fotokopii cestovnich dokladu zadatelu


Tyto formulare je treba doplnit nasledujicimi dokumenty:

8. Australsky rodny list opatreny apostilou a uredne overenym ceskym prekladem
9. Uredne overene kopie rodnych listu obou rodicu
10. Kopie pasu obou rodicu
11. Uredne overeny rozvodovy rosudek pokud je jeden z rodicu rozvedeny

Vsechny formulare musi byt podepsany v pritomnosti ceskeho honararniho konzula.

Pote, co vsechny zminene formulare vyplnite (to neni uplne jednoduche – viz nize) a nechate je overit konzulem, zacnete shanet uredne overene kopie vyse uvedenych dokumentu. V nasem pripade jsme nemeli s sebou v Australii ani rodne listy, ani rozvodovy rozsudek. Jak napriklad takovy rozsudek ziskat?

Nejprve musite nechat vystavit uredne potvrzenou plnou moc pro vyzvednuti dotycneho dokumentu. Uredne potvrzena muze byt plna moc v Australii na konzulatu – musite tedy opet na konzulat. Overenou plnou moc poslete do CR. S touto plnou moci pak zmocnena osoba dokument v CR vyzvedne, necha udelat kopii rozsudku (rodneho listu) a necha ji uredne potvrdit. Pak vam ji zasle do Australie. Vy ji pribalite k ostatnim formularum a dokumentum (ktere prosly podobnym procesem) a poslete do Canberry na ambasadu. Pracovnici ambasady pak cely balik preposlou do CR a cekani zacina. Podle nasich informaci trva vydani osvedceni o statnim obcanstvi nekolik mesicu, pote cekate na vydani pasu - pro obcany zijici v zahranici je podle nasich informaci standardni cekaci doba cca 4 mesice.

Z tohoto duvodu jsme museli nas plan (jet do CR na Vanoce, tedy 3 mesice po narozeni Natalky) prehodnotit – v soucasne dobe planujeme jet do CR v prubehu cervna – 9 mesicu snad bude dostatecna doba na vyrizeni vsech formalit... . Jeste jednou: 9 mesicu!

(V prubehu vyrizovani a konzultaci s nasi ambasadou jsem zjistil, ze mame vlastne jeste stesti – male deti nemohou dostat tzv. biometricky pas. O ten se totiz musi osobne zadat a musi se rovnez osobne vyzvednout na ambasade. Predstava, ze bych letel na otocku z Melbourne do Canberry, abych podal zadost o pas a o par mesicu pozdeji si tento vylet zopakoval, abych tento pas prevzal mi uz pripada uplne zcestna... )

Nekolik slov k vyse zminenym formularum. Nevim, co mel jejich tvurce z ceskeho jazyka, ale jejich smysl je mnohdy uplne nejasny – zadam ja jako rodic, nebo zada me dite? Proc mam odpovidat na otazky typu, k jake statni prislusnosti se hlasila ma nekolika-tydenni dcera v roce 1930 a v roce 1941?

Zaver 1: Zadost o pas pro dite narozene v zahranici je zalezitosti na cca 9 mesicu. Nastesti nema Australie striktni casovy limit pro vydani viza do pasu me dcery – pokud by mela, museli bychom Australii patrne opustit – jenze jak, bez pasu? Hm. Videl jste film Terminal s Tomem Hanksem v hlavni roli?

Zaver 2: Tady z povzdali sledujete veci s odstupem a mate prilezitost uvedomit si spoustu (obecnejsich) veci – nabizim k uvaze, kupr:

1. Proc musime na vsechno vyplnovat tolik formularu?
2. Proc musim na vsechny zadosti dokladat notarske overene kopie vsemoznych dokumentu – copak je nema statni sprava vsechny pod “dohledem”? Proc proste nestaci predlozit pas – ten me v tom nasem “matrixu” identifikuje a dotycny urednik si bude moci napr. overit, ze jsem se skutecne narodil toho a toho dne, v tom a v tom miste, tem a tem rodicum (misto overene kopie rodneho listu).
3. Proc stale mame institute trvaleho bydliste? Na co je to dobre? Proc mi proste informace nemuze podat jakykoliv urad? Neni snad trvale bydliste jen pomnikem po komunistech, kteri chteli mit vsechno a vsechny pod kontrolou?
4. Proc je cekaci doba na pas 4 mesice? Jak je to vubec mozne? Pro Vasi informaci, bezna posta sem jde z CR cca 1 tyden.
5. Proc je platnost detskeho pasu pouze 1 rok?
6. Proc CR nema institute dvojiho obcanstvi? Nam, v nasi situaci by dvoji obcanstvi velmi zjednodusilo zivot - dceri bychom poridili (behem par dnu) australsky pas a mohli bychom letet za rodinou do CR na Vanoce. Argument pana Topolanka, ze clovek ma mit obcanstvi v zemi, kde plati dane, je chybny – ja i partnerka jsem zaplatili na danich v CR spoustu penez, a stale tam dane platime a platit budeme – pronajimame totiz nas byt a z tohoto prijmu odvadime dane.
7. Bod 5 me vede k otazce – uvazuje se o umozneni dvojiho obcanstvi (jineho nez snatkem nebo narozenim)? CR je opet jedna z mala zemi, ktera dvoji obcanstvi nepovoluje – opet, kolegum a kamaradum z Irska, Ruska, Rumunska, Anglie a jinych zemi jsem nedokazal vysvetlit proc dvoji obcanstvi nepovolujeme ...

Zaverem mi dovolte podotknout, ze tento dopis neni stiznosti na pracovniky ceskych uradu v Australii – musim rici, ze vsichni se kterymi jsme jednali byli velmi vstricni a komunikace s nimi byla efektivni. Tento dopis je jen popisem zivotni situace a ukazkou, jak nam uplne nesmyslna, a nezlobte se, blba byrokracie ztrpcuje zivot. To cim pri zarizovani formalit prochazime se mozna hodi do knihy o Parkinsonovych zakonech, ale (doufejme) ne k nasi zemi a ne do naseho stoleti.

S pranim hezkeho a uspesneho dne Vas z Melbourne zdravi, a na odpoved se tesi,

Martin Klika
 
Dobrý den pane Kliko, děkuji Vám za důvěru, se kterou se na mne obracíte se svými zkušenostmi. Vámi popsaný případ mne utvrzuje v nutnosti práce na odstranění přebujelé a v mnoha případech naprosto nesmyslné byrokracie, která lidem komplikuje život. Musím bohužel říci, že s nepříjemnou zkušeností (i když u Vás je to navíc zvýrazněno tím mezinárodním prvkem) na úřadech se setkal téměř každý. Často jsou po nás vyžadovány doklady, které by si úřad mohl zajistit sám, vše se musí vyřizovat v místě trvalého bydliště, na obíhání úřadů si musíme brát dovolenou. Změnit tento dnes již překonaný model je právě ten cíl, proč je z naší strany připravován projekt eGovernmentu, který je prioritou nejen ministerstva vnitra, ale celé vlády. Ačkoli se bude jednat o dlouhodobý a náročný proces, jsem rád, že mohu říci, že se již nejedná pouze o vizi a myšlenku, ale že se tento projekt začíná realizovat. Jeho prvním krokem je realizace projektu Czech Point, tedy českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu. V loňském roce se podařilo uskutečnit pilotní projekt do kterého se úspěšně zapojilo celkem 37 obcí a 74 poboček České pošty. Přestože projekt fungoval poměrně krátkou dobu, lidé si k Czech Pointu našli cestu, resp. Czech Point si našel cestu k lidem. Za toto krátké období a při stavu, kdy Czech Point v této pilotní fázi byl schopen poskytovat výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku vydal do poloviny ledna téměř 68 tisíc takovýchto výpisů, což považuji za skvělý výsledek. Také jsem rád, že byl v září 2007 schválen zákon, který umožnil rozšíření tohoto projektu na současných více jak 1400 kontaktních míst na matričních úřadech a pobočkách pošt, ale také i na zastupitelské úřady v zahraničí. V současně jsou jeho registry již rozšířeny také o rejstřík trestů a počítá se s rozšiřováním o další úkony tak, aby se CzechPOINT mohl stát skutečným univerzálním podacím místem. To však je jen první krok k uskutečnění celého projektu. V současné době pracujeme na návrhu zákona o eGovernmentu, který zrovnoprávní elektronický dokument s jeho tištěnou formou. V neposlední řadě byly rovněž zahájeny práce na vzniku centrálních registrů, díky kterým bude odstraněna současná roztříštěnost, nejednotnost a zbytečné zdvojování databází veřejné správy a které budou mozkem celého tohoto systému. Intenzivně se pak pracuje i na vytvoření komunikační infrastruktury veřejné správy. Více informací k eGovernmentu naleznete na homepage tohoto webu mezi prezentacemi (logo eGona skrývá informace k projektu eGovernmentu, stejně jako materiál 365 dní – První rok změn), ale i na nové webové stránce www.czechpoint.cz. Věřím, že se úspěšného zprovoznění celého systému v brzkém období dočkáme a že není daleko ani čas, kdy řadu potřebných záležitostí budeme vyřizovat i ze svých počítačů, mobilních telefonů či digitální televize z domova či jakéhokoli jiného místa.
K Vaší otázce k dvojímu občanství sděluji, že současná právní úprava státního občanství je skutečně taková, aby se tomuto jevu co nejvíce zabránilo. V současné době však již ministerstvo vnitra pracuje na úplně novém zákonu o státním občanství a zde bude s velkou pravděpodobností přehodnocen i dosavadní přístup k otázkám dvojího občanství.
S pozdravem a přáním mnoha úspěchů
Ivan Langer
  06.12.2007
 
Vážený pane ministře,

jsem obyčejný student Střední odborné školy. Nijak zvlášť se nezajímám o politiku a s podobnými věcmi nemám žádné zkušenosti. Můj názor prosím berte jako názor obyčejného bezvýznamného občana. V poslední době neustále zachytávám informace o korupčních skandálech v policejních řadách. O činnostech mafií. O odchodech mnoha profesionálnách policistů z elitních útvarů a zdá se, že už ani někteří politici nemají tak čisté svědomí, pokud nějakým disponují (tím teď nemířím na Vás). Měl jsem zájem se vystudovat a vytrénovat, abych se stal hrdým členem policejního sboru a dotáhnout to do nějakého toho elitního útvaru. Avšak. Podle informací ke mně docházejících je činnost mafií u nás běžná a obyčejní lidé, kteří o tom něco ví, jak oni sami říkají: ,,Radši budu držet hubu a zkousnu to, než aby si mě někde vyhmátli nějací Rusové a oddělali mě´.' Je smůla, že organizace, ať už specializovaní kriminalisté nebo členové elitních útvarů, kteří by mohli pomoci, se utápějí v korupčních aférách a jsou pod velkým tlakem. Vlivnými osobami jsou jim svazovány ruce a ve velkých počtech odcházejí. Ještě pár takových skandálů a policie se rozpadne. Nebezpečné případy budou řešit amatéři nebo policisté s pneumatikou kolem pasu a s umazanou košilí od koblih. Nechci na Vás házet vinu za tyto nepříjemné události, jistě toho máte moc a já jako obyčejný občan si ani pořádně takovou práci nemohu představit, co všechno obnáší. Ovšem mafie nejsou u nás jediným problémem. Když tak poslouchám ostatní lidi na ulici. Další nepříjemná věc se týká problémových etnických a náboženských skupin, které si zde v drtivé většině dělají co chtějí a s prominutím, snad jen zaslepený člověk jim dává za pravdu a snaží se je ve všem obhajovat. Nemám zájem zde rozšiřovat rasistické myšlenky. Ale je politováníhodné, když vidíte inteligentní lidi, kteří se vlivem těchto problémových skupin degradují na nesnášenlivé jednotlivce plných nenávisti vůči již zmiňovaným skupinám a jejich radost z pobytu v Čechách upadá. Obyčejní lidé, lidé, kteří Vás politiky platí, mají strach z těchto nekalých živlů. Nepíšu, že se bojí všichni, ale ti, co se nebojí a své názory vyslovují nahlas jsou okamžitě označeni za fašisty, rasisty a vůbec jsou různými způsoby trestáni za své postoje (tohle není žádná obhajoba nacismu pozor!). Nebudu zde nikoho zmiňovat, ale i já mám v této obasti už své (nemilé) zážitky. Proč se proboha neřeší tyto problémy? Jistě, není to tak jednoduché, všechny ty zákony, sbírání důkazů apod. Neříkám, že policie nemá zájem o bezpečí naší malé vlasti. Nemá to lehké, tu nejsou peníze, tu nejsou lidi. Ale právě takové ty delikátní problémy jako opovrženíhodné chování cizích etnik a náboženských skupin se prostě neřeší. Anebo řeší, ale bez výsledku. Asi je to dáno tím, že máte strach. Vy a další představitelé. Bojíte se řešit takovéto problémy rázně, máte strach, že pokud se do toho dáte, okolní svět Vás označí za nacisty. Je to částečně pochopitelné. Začnete rázně zasahovat proti Islámu zde v Čechách, protože obsahuje prvky potlačující lidská práva, a rázem máte strach z bombových útoků sebevrahů a svatou válku na krku. Tak to prostě neřešíte. Ale uvědomte si, že ti nebezpeční jedinci, kteří tady nemají co dělat se pohybují mezi námi, obyčejnými lidmi a chovají se k nám, jak ne zákony, ale jak oni sami uznají za vhodné. Já nikdy nepatřil k nepřátelům policie. Mám je v úctě a dokáží pomoci, vykonávají nebezpečnou a ne zrovna ostatními oblíbenou práci. Ale pokud se s Vámi povleče tolik skandálů a nepříjemností pochybuji, že do svých řad nalákáte více lidí. zatímco se policie zmítá ve svých vlastních problémech, my obyčejní lidé máme také problémy, a lidé kteří nám mohou podat pomocnou ruku, odcházejí. To je asi tak vše, co jsem Vám chtěl napsat. předem se omlouvám za pravopisné chyby a doufám, že jsem nikoho neurazil, i když se vlastně jedná o můj názor a my přece máme žít ve svobodné demokratické zemi. Snad si tento vzkaz přečtete a po jeho přečtení věnujete alespoň 10 minut přemýšlení o něm.
S pozdravem Topulus88 (malá poznámka pro rýpaly: číslo 88 za jménem neoznačuje písmena hh jako
heil Hitler ale označují můj rok narození).
 
Dobrý den pane Kaufmane, děkuji za Váš příspěvek, vážím si každého názoru, který prostřednictvím této diskuse obdržím a každého člověka, který se nebojí svůj názor prezentovat. K tématu informací o korupci a organizovaném zločinu bych rád řekl, že pro mne vůbec není příjemné veřejnosti sdělovat, že se trestné činnosti dopouštějí také policisté. Nicméně je to důkaz toho, že bereme očistu policie od těchto lidí nesmírně vážně a že se projevují výsledky nového stylu práce Inspekce ministra vnitra.
Současně také v souladu s vládní strategií boje proti korupci, postavené na třech pilířích (prevence, průhlednost, postih) zavádíme nová opatření k jejímu odhalování. Mezi mnoha opatřeními z této oblasti mohu zmínit např. zřízení protikorupční linky nebo institut protikorupčního agenta, který bude oprávněn působit v korupčním prostředí, získávat poznatky o páchané trestné činnosti a získávat důkazy použitelné pro trestní řízení.
K činnosti útvaru pro odhalování organizovaného zločinu bych chtěl říci, že odchod lidí z vedení ÚOOZ v žádném případě neznamená zastavení práce na odhalování organizované trestné činnosti. U útvaru zůstává celá řada schopných a zkušených policistů a vedení policie je připraveno provést personální opatření a stabilizaci tohoto útvaru tak, aby kontinuita vyšetřování nebyla narušena. Zde také musím jednoznačně popřít jakékoli informace o tom, že by snad z mé strany nebo ze strany jiných představitelů této vlády mělo být policii bráněno vyšetřovat některé trestné činy. Na rozdíl od předchozích ministrů z vlád ČSSD, kteří svým chováním v lidech vyvolávali pocit, že ministr vnitra může ovlivňovat činnost policie v jednotlivých kauzách, já jednoznačně dodržuji princip nezávislosti orgánů činných v trestním řízení a chovám se tak, aby nevznikaly sebemenší spekulace o tom, že bych snad ovlivňoval nějaké trestní řízení.
Souhlasím s Vámi, že mezi různými etnickými či náboženskými skupinami existují rizikové faktory z pohledu bezpečnosti (stejně ale jako existují i ve většinové společnosti), ale nemohu souhlasit s Vaším názorem, že „se s tím nic nedělá“. Jak Policie ČR, tak bezpečnostní služby činnost rizikových skupin velmi pečlivě monitorují a ujišťuji Vás, že jsou připraveni v případě porušování práva či vzniku konkrétních bezpečnostních hrozeb okamžitě zasáhnout.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Ivan Langer
  05.12.2007 Luboš Dorica <Dorica@centrum.cz>
 
Vážený pane ministře, Analytik TV Nova Milan Kruml ve víkendové Mladé frontě připomněl tvrdá slova premiéra M.Topolánka na adresu českých sdělovacích prostředků. ,,Znám příklady, kdy hledaný boss mafie přímo ovlivňuje útoky respektovaného a čteného média na vládu a její představitele," prohlásil premiér Mirek Topolánek a posléze dodal, že nemůže hovořit o všem, co ví. Což je ta povzbuzující část jeho sdělení.
Nabízí se mi pane ministře několik otázek. Proč Mirek Topolánek nezvěřejnil jméno onoho údajného mafiánského bosse, který podle něho ovlivňuje přes média útoky na vládu?? On se snad pan premiér neuvědomuje, že poškozuje hrubým způsobem média aniž by předložil nějaký důkaz? On si snad neuvědomuje po těch všech zveřejněných vazbách Mrázka na ty které politiky, že to může vypadat, že také jede v nějaké špinavosti, když tají jeho jméno? To já si také můžu vykřikovat do světa, že pan I.Langer je zloduch aniž bych měl hodnověrné důkazy. To už je pane Langere po několikráté, co Topolánek napadl média. Jak je vůbec v demokratické zemi možné, že si dovolí takto vysoce postavený představitel někoho kompromitovat aniž by měl po ruce důkazy!? Kde to jsme pane Langere!? Takto se chová člověk, kterému byla svěřena nejvyšší moc v demokratickém státě!? Jděte už do háje. S pozdravem Dorica
 
Dobrý den pane Dorico, děkuji Vám za důvěru, se kterou mne žádáte o vysvětlení. Na Vaše dotazy však neumím reagovat, neboť nejde o mé výroky. Proto Vám doporučuji, abyste se s tímto dotazem obrátil přímo na pana premiéra či na jeho úřad.
S pozdravem
Ivan Langer
  05.12.2007 Dagmar Svobodová <komreds@seznam.cz>
 
Pane ministře, dostala jsem od Městské části Praha 4 - odboru správních agend dopis, podle kterého mám údajně chybné místo naození v IS MV ČR. Jako místo narození mám uvedeno pouze Praha - bez bližšího určení rodné matriky. Uvedenému úřadu stejně jako centrální evidenci obyvatel MV ČR je samozřejmě jasné, že jsem se narodila v roce 1937. Nevím proč mám předkládat rodný - v mém případě samozřejmě křestní list na úřad osobně, případně zasílat kopii (což je 7,50 Kč). Je zřejmé, že úředníci MV nemají co dělat, když se zabývají takovými nesmysly. Celých 70 let (které jsem letos dovršila) všem stačilo místo narození Praha - při žádostech o pas, občanský průkaz či řidičák. Můžete mi sdělit jediný logický důvod, proč se ministerstvo vnitra rozhodlo obtěžovat o Vánocích občany Prahy? Děkuji za odpověď předem
 
Dobrý den paní Svobodová, děkuji za důvěru se kterou se na mne obracíte. Důvody postupu tohoto úřadu městské části bohužel neznám. Váš podnět proto postoupím k prověření příslušném odbornému pracovišti ministerstva vnitra, aby Vám odpověděli na Vámi uvedenou emailovou adresu. Rád bych Vás však ujistil o tom, že mým cílem jako ministra vnitra je lidem komunikaci s orgány veřejné správy zjednodušovat a nikoli naopak. Proto také připravujeme projekt eGovernmentu, jehož cílem je snížení byrokracie ve vztahu občanů a veřejné správy tak, aby lidé museli chodit na úřady skutečně co nejméně. S přáním hodně štěstí a zdraví do nového roku,
Ivan Langer
  05.12.2007 Ivo Kubínek <ivo.kubinek@volny.cz>
 
Ad Schengen.
Pane ministře,
nemohu se zbavit dojmu, že přistoupení k Schengenu bude stejné jako " slavná " euroústava. Nějak to s tou rovnoprávností člena tohoto společenství pokulhává. Rovnoprávným členem jsme tehdy, jestliže to vyhovuje E U, respektive Německu, Francii, Anglii. Tedy ekonomicky nejsilnějším státům.
A Schengen? Pche ! ! ! ( vtip o pjerestrojce čínsky.)
Můj kolega jezdí jako tech. doprovod rychlíku Praha - Moskva a zpět. Překračuje několik hranic. Při cestě tam ( Moskva ), projedou všechny hranice celkem rychle. Ale cesta zpět? ? ? Vím, že se schengenský prostor se nebude vztahovat na rusko - bělorusko - ukrajinskou hranici, ale bude začínat a končit v tomto případě na polské hranici. Již teď nutí kolegu Poláci téměř rozebrat vagón a stejně i naši celníci. Nedávno chtěl polský celník odkrýt kryt topení ve vagóně. A to samozřejmě za provozu. Topení pracuje s napětím 3.000 V. Jistě jako lékař si dovedete představit co to s člověkem udělá. Můj kolega to samozřejmě odmítl.
Rakouská pohraniční policie po přistoupení naší země k Schengenu, posune policisty asi o 5 - 10 km hlouběji do svého uzemí. Nyní jsou zřejmě na své hranici. Takto si Schengen nepředstavuji. Je to pochopitelné. Od doby,kdy jsme my zrušili naší železnou oponu, museli na druhé straně naší hranice aktivovat adekvátní opatření. Bylo by to fajn, jako v U S A. Tam se jezdí ze státu do státu, bez bumážky. ( replika z filmu Hon na ponorku. ). A to by se E U musela transformovat do podoby federatívní prezidentské republiky, jak je tomu právě v případě U S A .
Myslím, že by E U a Schengen měl jít k Vašemu kolegovi proktologovi a s ním řešit vše rychle a jednoduše.
Předem děkuji za odpověď. Přeji Vám i celé Vaší rodině šťastné prožití Vánočních svátků a do Nového roku jen to nej., nej. S pozdravem Ivo Kubínek.
Jen tak na okraj. Kdyby Váš kolega, min. spravedlnosti byl svého času přijal řešení černých mobilů u odsouzených, instalací právě buněk mobilní sítě, mohl by mít každý odsouzený třeba 10 tun mob. telefonů u sebe a nic by mu to nebylo platné. Buňka by vysílala jen na hranici pozemku věznice a propustila pouze to číslo, které má v paměti řídícího počítače. A jiný mob. telefon??? B E Z S I G N Á L U ! ! ! Mob. telefon přicházející z venku, mimo vymezenou zónu, normálně odbaví. Nefungovaly by v takovém případě ani mobily návštěv. A aféru s rušičkama, které ruší tak akorát samy sebe, by vůbec nevznikla.
 
Dobrý den pane Kubínku, děkuji Vám za Vaše přání. Musím říct, že Váš skepticismus ohledně vstupu ČR do Schengenu nesdílím a myslím si, že zde jde z Vaší strany i o jisté nedorozumění a nepochopení principů schengenské spolupráce. Vstup do Schengenského prostoru považuji za velmi významný okamžik, kdy zaniknou skutečně poslední zbytky železné opony, které pomyslně dělí Evropu, dělí naši zemi se sousedy. 10 milionů českých občanů bude moci bez ponižujících kontrol cestovat za hranice naší země. Schengen ale není pouze o svobodě cestování, ale je i o bezpečnosti občanů v celé Evropě a každý stát musí být schopen garantovat nejenom volný pohyb osob, ale také bezpečnost, a to nejen svým občanům, ale i svým sousedům. Vzájemná policejní spolupráce a schengenský informační systém dokáží odhalit hledané či pohřešované osoby, ale i auta či jiné věci v rámci celého schengenského prostoru. Policisté z pohraničí zcela nezmizí, a to ani na naší straně, ale změní se jejich práce, budou fungovat především u pořádkové a dopravní policie. Proto třeba v Rakousku, ale i u nás kontroly ve vnitrozemí existovat budou, ale budou mít charakter namátkových a odůvodněných kontrol. Ani my nechceme, aby v příhraničí došlo ke zhoršení bezpečnosti. Proto jsme se rozhodli transformovat Službu cizinecké a pohraniční policie tak, aby policisté zůstali v tom hraničním pásmu, aby se nezhoršila bezpečnostní situace. V některých oblastech to povede k tomu, že některé obvodní oddělení policie, které nyní nemohly plnit službu pravidelně čtyřiadvacet hodin denně a budou téměř stoprocentně posíleny. Já jsem přesvědčen, že tato transformace cizinecké policie povede naopak ke zlepšení bezpečnostní situace v pohraničí tak, abychom mohli garantovat nejenom našim sousedům, ale také starostům, hejtmanům a občanům, kteří v pohraničí žijí, že bezpečnostní situace se nezhorší. Důslednou kontrolu na vnějších hranicích EU (která se naší země ale netýká, my máme jen vnitřní hranici) považuji z pohledu bezpečnosti za naprosto nezbytnou. Za tím účelem jsme také velmi intenzivně spolupracovali se slovenskou stranou a poskytli jí pomoc, aby Slováci dokázali zajistit bezpečnost na své vnější hranici s Ukrajinou. Přeji Vám vše dobré v novém roce
Ivan Langer
PS: Problematika rušiček mobilů je v kompetenci ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby, proto se k ní nedokáži detailně vyjádřit. To, že zde k pochybením skutečně došlo, je nepopiratelné a situace také byla řešena, ze své pozice musel mj. odejít i první náměstek generálního ředitele VS.
  05.12.2007 Jindřich Šváček <jindros@centrum.cz>
 
Pane ministře,sledoval jsem rozpravu k hlasování o důvěře vládě a zjistil jsem,že se jedná o frašku zinscenovanou všemi politiky bez rozdílu stranické příslušnosti.Současná opozice kritizuje koalici,ta zase napadá opozici,že za jejich vlády to bylo horší a až zvítězí ve volbách ČSSD,zase se to kolečko bude opakovat,jenomže v opačném gardu.Bohužel ale musím přiznat,že opozice má v mnohém pravdu.Jestli si vzpomínáte,vždy za vlády ODS,ať už to byla Klausova nebo Topolánkova vláda,vždy si lidé museli utahovat opasky,což ale sami politici dělat nemuseli.Nyní si někteří politici musí opasky povolovat-podívejte se třeba na ministra zdravotnictví a jeho tiskového mluvčího,ti aby si sehnali delší opasky.Navíc se mi vůbec nelíbí arogance některých politiků ODS.zvláště pak pana Topolánka,který už je alergický na každkou otázku,která se týká jeho osoby.Jako člověk věřejně činný s tím ale musí počítat.Mně osobně se moc "líbilo",jak zdůvodňoval přistání vládního letadla v Innsbrucku,že měl jednání s naším velvyslancem ve Vídni.Domníval jsem se,že jako vysokoškolsky vzdělaný člověk umí alespoň trochu počítat a dšel by k názoru,že z Vídně do prahy je to podstatně méně kilometrů,než do Innsbrucku.
Blíží se volby prezidenta a v tomto směru mám na Vás dva dotazy.Je jasné,že bez podpory komunistů nebude pan Klaus opětovně zvolen.Budete s Komunisty jednat o jeho podpoře?Jsou Vám pro podporu pana Klause komunisté dobří?Před minulými prezidenskými volbami pan Klaus prohlásil,že bude nadstranickým presidentem a prezidentem všech občanů ČR.Myslíte si,že mluvil pravdu?(na kongres ODS přijde a na dalších nejvyšších jednáních ostatních parlamentních politických stran se neukáže-tomu říkám nadstranickost)
Preference ODS prudce klesají,nebojíte se toho,že v příštích volbách nevyhrajete?Lidé v tomto státě již jsou z politiků znechuceni,nebojíte se toho,že jim dojde trpělivost a opět se objeví na náměstích a opět budou zvonit klíči?
Předem děkuji za odpovědi a vzhledem k tomu,že se asi do konce roku Vaší odpovědi nedočkám,přeji Vám krásné prožití vánočních svátku a do nového roku jen to nej.S pozdravem Jindra Šváček
 
Dobrý den pane Šváčku, poslední hlasování o nedůvěře vládě rovněž považuji za frašku, ale jen ze strany opozice, která předem věděla, že nebude mít podporu pro tento krok a chtěla se jen ukázat médiím, když jinak neví, jak jejich pozornost připoutat. Věřte, že koalice si dovede opravdu představit smysluplnější práci na půdě Poslanecké sněmovny než tato prázdná gesta.
Nevím, co máte na mysli povolováním opasků ze strany pana ministra Julínka a jeho mluvčího. Zatímco předchozí vlády o zmrazování platů politikům a rušení výhod jen mluvili, součástí reformy veřejných financí této vlády je i skutečnost, že od příštího roku skutečně dojde ke zmrazení platů ústavních činitelů.
Způsob komunikace pana premiéra s médii je jeho záležitostí, já jsem mu již dříve přátelsky sdělil, že je to důležitá věc a nebylo by dobré ji podcenit.
Nemohu s Vámi souhlasit, že bez podpory komunistů nemůže být Václav Klaus znovu zvolen prezidentem. K opětovnému zvolení mu stačí podpora poslanců a senátorů KDU-ČSL a já jsem osobně přesvědčen, že v tajné volbě obdrží i hlasy ČSSD, neboť všem je jasné, že Václav Klaus jako prezident vystupuje velmi státnicky, seriózně, nemění své názory podle toho, zda se chce zrovna někomu zalíbit, a je skutečně nadstranickým prezidentem.
I když preference ODS již nedosahují 35 %, úroveň kolem 30 % stále představuje historicky velmi vysoké hodnoty a já jsem přesvědčen, že s postupným plněním svých slibů a programového prohlášení vlády bude naše obliba a důvěryhodnost u voličů opět růst.
S pozdravem a přáním všeho nejlepšího v novém roce
Ivan Langer